Rekruttering

Til­træk­ning af ar­bejds­kraft handler om jobbet – og om geografi

Lige nu rettes blikket mod udlandet for at tiltrække arbejdskraft. Ny analyse viser, hvad der kan flytte de bedst egnede profiler til ubesatte job i Danmark.

Analyserapporten Fremtidens Rekruttering fra 2023 opstiller de helt afgørende parametre, der mest effektivt formår at tiltrække kandidater til jobsøgning i Danmark. Rapporten viser fx, at arbejdslivsbalance er et væsentligt element for jobsøgere i Danmark. Det svarer 24% af de danske respondenter, mens kun 12% svarer, at løn gør udfaldet for dem. Globalt siger 21%, at løn er den væsentligste faktor, mens arbejdslivsbalance er det næstvigtigste med 19%.

Tilsvarende er meningsfuldt arbejde og interessante opgaver vigtigst for 20% af de danske jobsøgere i analysen, mens det kun gælder hhv. 11% og 10% af de internationale jobsøgere. Derfor giver det i nogle job mening både for danske arbejdsgivere og udenlandsk arbejdskraft at se i retning af hinanden.


Læs analyserapporten

Verden er større end vores analyserapport

Analyserapporten er udarbejdet på baggrund af de svar, analysevirksomheden Boston Consulting Group har indsamlet fra 140.000 jobsøgere i 160 lande.

Indlysende nok er ikke alle tal gengivet i vores rapport om Fremtidens Rekruttering, og derfor har International Sales Manager i Jobindex, Anders Skov, her sammenlignet en række tal fra Tyskland, Polen og Spanien. Disse 3 lande er nemlig blandt dem, som virksomheder i Danmark oftest rekrutterer international arbejdskraft fra:

"Ser vi på tværs af alle jobsøgere, viser tallene, at danske jobsøgere vægter markant anderledes i jobvalg end andre i Europa. Fx er interessante opgaver afgørende for 30% af de danske, akademiske respondenter, mens det gælder 19% i Tyskland og kun 5% i Polen. I Spanien omtales det slet ikke."

Det interessante ved forskellene i, hvad der tiltrækker bestemte profiler fra bestemte lande til forskellige job, er potentialet i at rekruttere nogle virkeligt velegnede kandidater til job, som i Danmark er vanskelige overhovedet at besætte.

Skarpe hjerner kan også findes i udlandet

Som tallene viser, gælder rekrutteringspotentialet med udenlandsk arbejdskraft også inden for videnstunge job. Eksempelvis er spanske akademikeres manglende krav om fx interessante arbejdsopgaver fortrængt af deres tilsvarende højere ønsker om arbejdslivsbalance (41%), løn (40%) og jobsikkerhed (29%). Disse emner vægtes lavere af danske, akademiske jobsøgere, hvis svar i analysen er: Arbejdslivsbalance (21%), løn (14%) og jobsikkerhed (0%).

Arbejdslivsbalance er et tema, som en del danske virksomheder gennem flere år har integreret systematisk. Ved tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft er netop det derfor værd at gøre aktivt opmærksom på i de lande, hvor det – som fx i Spanien – vægtes højt af jobsøgerne.

Anders Skov oplyser, at også fx tyske og polske akademikere vægter anderledes end danske akademikere, og at tallene fra de enkelte lande belyser, hvilke lande man som virksomhed med fordel kan rekruttere fra til fx IT, Life Science og en række andre akademiske job i Danmark:

"Mulighederne for succesfuld rekruttering til et specifikt job er virkelig en øjenåbner for mange virksomheder, når jeg mødes med dem for at gennemgå de internationale tal med afsæt i bestemte lande, jobtyper eller brancher."

Kontakt os om international rekruttering

Er udenlandske hænder skruet anderledes på?

Et af de tal, der i årets analyserapport har Anders Skovs opmærksomhed, skal hentes i datamaterialet om tiltrækning af profiler til job inden for produktion og service:

"Det interessante er at følge de forskelle, som afgør, hvad virksomhederns employer branding skal synliggøre over for udenlandsk arbejdskraft. Inden for produktion og service er tendensen, at fx polske, tyske og spanske jobsøgere ser på jobsikkerhed. Danskerne er unikt uinteresserede i jobsikkerhed – men ved international rekruttering kan virksomhederne med fordel huske at påpege det."

I international rekruttering af de bedste kandidater til job i Danmark samarbejder Anders Skov med rekrutteringspartnere i 140 forskellige lande. Kandidaternes ønsker varierer regionalt, så specialister med lokalkendskab er uundværligt, uanset om arbejdskraften skal findes i Danmark, Europa – eller Centralasien for den sags skyld.


International Sales Manager Anders Skov kan kontaktes på telefon 38 32 33 55

Læs også