Jobglæde

Sådan arbejder Jyske Bank for en 5-stjernet ar­bejds­plads

Hvad gør Jyske Bank for at styrke trivsel, motivation og jobglæde på arbejdspladsen? Få her et indblik i de tanker, der driver bankens arbejde for gladere medarbejdere.

Jyske Bank indtager førstepladsen i Jobindex’ seneste rapport, der afdækker jobglæden i 10 udvalgte virksomheder i den finansielle sektor. En nyhed, som vi bragte en glad og stolt HR-direktør i Jyske Bank, Knud Nørbo, der her fortæller om den midtjyske banks arbejde for jobglæde.

“Det er dejligt med positiv anerkendelse, men jeg er også både meget ydmyg, fordi Jyske Bank det seneste år har gennemgået en række forandringer, som COVID-19 bestemt ikke har gjort nemmere,” fortæller Knud Nørbo.

Omvendt skaber banken ikke en rekordindtjening – som banken har gjort med ca. 4,2 mia. kr. over de seneste fire kvartaler – hvis medarbejderne generelt var utilfredse, vurderer HR-direktøren, der samtidig erklærer, at Jyske Bank har en ambition om at være en virksomhed med høj jobglæde.

Når snakken falder på, hvad den midtjyske bank konkret gør for at skabe trivsel og motivation, rummet svaret også ydmyghed.

“De, der har evalueret os, er de bedste til at svare på, hvad vi lykkes med. Med det sagt har vi naturligvis en filosofi, vi arbejder ud fra.”

Tillid og ligeværdighed som forretningsfilosofi

Ifølge Knud Nørbo arbejder Jyske Bank for, at der over tid skal være en balance mellem bankens tre væsentligste interessentgrupper:

  • Kunder.
  • Medarbejdere.
  • Aktionærer.

“Vi tror på, at vi har tilfredse kunder, hvis vi har glade og engagerede medarbejdere, og at det så vil afspejle sig i vores resultater. Derfor ser vi vores medarbejdere som en væsentlig faktor i det at drive en god og sund virksomhed – en faktor, som vi har meget fokus på,” forklarer Knud Nørbo.

Jyske Bank har, også i år, en værdibaseret tilgang til at drive virksomhed, og det afspejler sig ifølge HR-direktøren i rigtig mange forhold i arbejdet.

“Når du starter hos os, har vi tillid til, at du kan og vil. Vi tilstræber, at den enkelte har et stort råderum og ansvar for sine opgaver – og så har vi en kultur, der er båret af ligeværdighed og en uformel omgangsform.”

Hvad det betyder i dagligdagen, er Knud Nørbo ikke i tvivl om.

“Der er kort mellem leder og medarbejder, og der må godt være humor og lidt selvironi – også fra ledelsen. Vi forsøger vitterligt ikke at tage os selv mere højtideligt, end vi synes, der er grund til. Og det er der sjældent grund til.”

Medarbejdere forudsætning for forretning

Knud Nørbo fortæller, at den forretningsmæssige udvikling i Jyske Bank går hånd i hånd med en god udvikling af medarbejderne. En udvikling, som bankens ledere også arbejder for.

“Vi har nogle dygtige og ambitiøse ledere, der tager deres ledelsesopgaver meget alvorligt og ønsker at udvikle medarbejderne – og det vil vi gerne investere i,” understreger Knud Nørbo.

Derudover har Jyske Bank en række medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter, der hjælper ledelsen med at nå det, banken skal, på en måde, som medarbejderne synes er god og sjov.

“På den måde forsøger vi at skabe en attraktiv arbejdsplads, og her er tillidsrepræsentanterne et vigtigt bindeled mellem ledelse og forretning, fordi de indsamler input, som ikke altid når ledelseslaget.”

Tillid, succes og kompetence skaber jobglæde

Historien fra nye medarbejdere er, at de oplever stor tillid – og det er nok det vigtigste ved at have værdier, mener Knud Nørbo.

“Baggrunden for at have værdier som rettesnor i et enormt reguleret marked er, at vi har tillid til hinanden og vil det bedste for virksomheden. Når vi tilrettelægger arbejdet ud fra det, kommer vi rigtig langt,” påpeger Knud og fortsætter:

“Det er noget, der skal gennemsyre måden, vi arbejder på, og så skal det naturligvis mødes af den ansvarlighed og det engagement, den enkelte medarbejder lægger i sit arbejde.”

Knud Nørbo, og resten af organisationens ledelse, tror helt fundamentalt på, at flere forhold skaber jobglæde – blandt andet:

  • at være en del af en succes
  • at få lov til at gøre det, du er god til.

“Kan vi kombinere de to, og få den ene til at have en stærk afsmittende effekt på den anden, har vi en positiv spiral.”

Synlig jobglæde er mærkbar branding

I forhold til jobglæde, og Jyske Banks placering i jobglæderapporten, mener HR-direktøren ikke – på trods af gode evalueringer – at banken er i mål endnu, selvom den finansielle sektor er kendetegnet ved netop høj jobglæde.

“Men uanset hvad tror vi på, at vores væsentligste profilering er, når vores egne medarbejdere taler positivt om os – og det er den bedste branding, vi kan skabe,” afslutter Knud Nørbo.

Foto: Jyske Bank

Læs også