Kommende studiemesser

Sådan rekrutterer du nyuddannede unge

Vi hjælper dig med at lære de unge godt at kende – så du kan optimere din rekruttering. Vores indsigt i de unge bunder blandt andet i undersøgelser, vi løbende foretager.

I september 2017 tog vi fat i vores spørgepanel, hvor 998 personer fra hele landet gav os interessante og repræsentative svar – som du med fordel kan handle efter. De deltagende i undersøgelsen er på svartidspunktet enten stadig i gang med uddannelsen eller færdiguddannet og ledig.

Målgruppe

Studerende
63 %
Ledige
37 %

Køn

Kvinder
39 %
Mænd
61 %

Alder

20-24 år
30 %
25-29 år
49 %
30-34 år
21 %

Vær synlig på jobsites som det absolut vigtigste

Overvældende 97% af de unge siger, at det er på jobsites, de primært søger og bliver opmærksomme på ledige job. Til sammenligning er det kun 40%, der her nævner Facebook. Og 33% nævner Google. Venner og bekendte fylder stadig naturligt en stor del. 67% nævner sit umiddelbare netværk, som vigtigste parameter i jobsøgningen. Men bid mærke i, at næsten alle de unge søger målrettet på jobsites. Så din synlighed her har en essentiel betydning for din virksomhed og rekruttering.

Jobsites
97 %
Facebook
40 %
Google
33 %
Netværk
67 %

Jobparametre, du bør tænke ind i din rekruttering

Vi bad de 998 personer om at prioritere en række udsagn efter, hvad der er vigtigst for dem hos en kommende arbejdsgiver. Hold især øje med top 8 her, så sikrer du, at du i din rekruttering ikke rammer ved siden af.

  1. Dygtig ledelse fylder tydeligt mest hos alle
  2. God balance mellem arbejde og fritid er vigtigt
  3. Udfordrende og varierende opgaver kommer lige efter
  4. Jobsikkerhed er et ønske størstedelen prioriterer højt
  5. Attraktive løn- eller ansættelsesforhold er naturligt med her
  6. Godt ry og omdømme
  7. Mulighed for indflydelse og ansvar
  8. Attraktive karrieremuligheder

Læg mærke til, at køn og alder ikke har nogen indflydelse på de vigtigste parametre her. Det er det samme tydelige billede over hele linjen.

Hvad skal du gøre for at få en motiveret ansøgning?

Det svar har vi også til dig. Her ser du top 6, som klart viser et ønske om målrettet synlighed. Svarene er kommet fra 374 personer, der på svartidspunktet stadig er studerende: ”Hvad skal virksomhederne gøre for at få dig til at sende en ansøgning? Angiv gerne flere svar.”

Info på web om uddannelses- og karrieremuligheder
61 %
Være mere synlig på jobsites
60 %
Reklamere på jobsites med deres jobannonce
47 %
Tilbyd besøg på virksomheden
44 %
Være til stede på job- og karrieremesser på skolen/uddannelsesinstitution
42 %
Reklamere mere for sig selv, så jeg lærer virksomheden bedre at kende
40 %

Læs også

Sorter artikler efter emne.