AnalyserEmployer branding

De bløde værdier skal bo i din employer branding

Bløde værdier er det, der gør en god arbejdsplads. Det skal afspejles i din employer branding – det understøttes af vores nye Kandidatundersøgelse. Men først får du et sneak-peek på vores nye kampagnefilm, hvor vi spørger danskerne på gaden, hvad der fylder i deres eget arbejdsliv.

Hvert år undersøger Jobindex, i samarbejde med Megafon, danskernes holdning til jobsøgning og arbejdsliv i vores Kandidatundersøgelse. I år har flere end 1.300 danskere deltaget. Tag fat på din salgskonsulent, hvis du vil høre mere om undersøgelsen.

Danske arbejdspladser udmærker sig blandt andet ved et godt socialt arbejdsmiljø og en god work-life balance. Det viser vores seneste undersøgelse, der også viser, at bløde værdier vejer tungt i danskernes holdning til en god arbejdsplads.

Danskerne tiltrækkes – udover en god løn, der selvfølgelig skal være på plads – af en god balance mellem arbejde og fritid (56 %) og en sund kultur baseret på tillid og åbenhed (47 %). Udfordrende og varierende arbejdsopgaver er vigtigst og tiltrækker 44 %, mens 37 % mener, at dygtig ledelse er vigtigst for dem på en arbejdsplads.

Top-5: Hvad er vigtigst for dig på en arbejdsplads?

Procent
Gode løn- og ansættelsesvilkår 60 %
God balance mellem arbejde og fritid 56 %
Sund kultur baseret på tillid og åbenhed 47 %
Udfordrende og varierende arbejdsopgaver 44 %
Dygtig ledelse 37 %

Indblik i danskernes holdning til en god arbejdsplads er næring til arbejdet med din employer branding, der blandt andet bor i dine jobannoncer og på dit karrieresite, fordi det taler direkte til beslutningsprocessen i et jobskifte. Og her bør de bløde værdier også bo.

Derfor skifter danskerne job

At de bløde værdier hører hjemme i din employer branding ved vi også, fordi det afspejler sig i de primære årsager til danskernes seneste jobskifte.

Top-3: Af hvilken årsag skiftede du job sidst?

# Alle Privatansatte Offentligt ansatte
1 Dårligt psykisk arbejdsmiljø Manglende udviklingsmuligheder Dårligt psykisk arbejdsmiljø
2 Utilfredshed med nærmeste leder Lav løn i jobbet Utilfredshed med nærmeste leder
3 Lav løn i jobbet Utilfredshed med nærmeste leder Ønske om brancheskift

I jobskiftelysten spiller de bløde værdier altså også en afgørende rolle, da danskerne overordnet set skifter job med blik for manglende psykologisk tryghed og en ringe eller utilfredsstillende relation til nærmeste leder.

Men hvor mange skifter egentlig job?

Ifølge Danmarks Statistik påbegyndte 689.000 danskere nyt job sidste år. Det er mere end hver femte beskæftigede og størstedelen af dem er unge mellem 15 og 24 år. Der er altså grund til at gøre sig umage med at indarbejde de bløde værdier i employer brandingen, hvis du vil tiltrække og fastholde gode og dygtige medarbejdere.

Få dit employer brand på rette kurs

I Jobindex’ Employer Branding Bureau rådgiver vi, underviser og laver content for Danmarks største og mindste virksomheder. Med fingeren på pulsen står vi som fagnørder klar med den nyeste viden til at forstå dine udfordringer – og hjælpe dig i mål.

Læs også