Rekruttering

Frem­ti­dens Re­k­rut­te­ring kræver forstand på kan­di­da­top­le­vel­sen

Mangel på arbejdskraft tvinger flere til at se på rekrutteringsprocessen med kandidaternes øjne, og ofte giver de bedste match os et kig ud over landegrænsen.

Jobindex har komprimeret 140.000 internationale besvarelser om kandidaternes oplevelse af rekruttering til 52 skarpe sider med fokus på rekruttering i og til Danmark. Analyserapporten udforsker motivation, tiltrækning og rekrutteringsproces i forhold til både dansk og udenlandsk arbejdskraft. Selve dataindsamlingen er gennemført på tværs af 140 lande af det internationale analyseinstitut, Boston Consulting Group.

Fra Jobindex har vi bevidst valgt at gøre den omfattende undersøgelse – som er verdens største af sin art – konkret anvendelig for virksomheder i Danmark vha. rapporten Fremtidens Rekruttering. Det er nemlig vores erfaring som international rekrutteringsrådgiver, at vi på den måde bedst kan afhjælpe de udfordringer, som mange virksomheder i stigende grad har med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.


Hent rapporten her

Fremtidens rekruttering kræver indsigt på flere områder

Lige nu betaler det sig for de fleste virksomheder at brede rekrutteringsfeltet ud og fx at søge blandt de bedste i verden frem for udelukkende blandt det lokale talent.

Vores erfaring fra Jobindex’ internationale teams dialog med virksomhederne er, at det bringer stor fremdrift i forhold til at finde det rigtige match mellem kandidat, job og virksomhed, når rekrutteringen går bredere ud. Det oplyser International Salgsdirektør i Jobindex, Kristina Helenius.

Danmark ser ind i en fremtid, hvor rekruttering i stigende grad sker på tværs af landegrænser. Det kræver indsigt i både det lokale jobmarked og i kandidatoplevelsen under hele rekrutteringsprocessen at motivere og tiltrække egnede jobsøgere. Derfor er det internationale team dagligt i kontakt med lokale partnere i det internationale netværk.

Med 15 års erfaring inden for rekruttering står Kristina Helenius som salgsdirektør i spidsen for Jobindex' internationale rekrutteringsteam. Teamet rådgiver danske virksomheder, der årligt rekrutterer internationalt til 1000 stillinger i Danmark inden for så forskellige brancher som Life Science, Transport og Industri, Sundhed, Byggeri og IT. I mindre omfang hjælper Jobindex International også udenlandske virksomheder med at rekruttere dansk arbejdskraft.

Internationalt rapporterer vi direkte fra jobsøgernes fodspor

Jobindex’ internationale team har adgang til et netværk af rekrutteringspartnere i 140 lande, som alle har bidraget til kandidatundersøgelsen.

Kristina Helenius forklarer ganske præcist om udbyttet for danske virksomheder af rådgivningen fra dette netværk:

"Når en dansk virksomhed har vanskeligt ved at finde fx ingeniører, så udgør vores internationale netværk det redskab, der gør, at vi kan finde ingeniører af præcis den efterspurgte specialisering. Netværket kan også pege på, hvor i verden disse potentielle kandidater bor – og i hvilke lande de er mest flytbare fra."

Detaljerne i, hvad der kan flytte en dygtig kandidat fra ét godt job til det næste, varierer fra land til land, men skifter også over tid. Trenden lige nu er fx, at løn og arbejdslivsbalance er væsentligt for en succesfuld rekruttering. Også virksomhedens forhandlingsvilje tegner sig som afgørende for kandidaternes rekrutteringsoplevelse. Om et par år kan det være andre parametre, eller der kan dukke regionale forskelle op, som afgør, om en rekruttering skal målrettes fx Danmark, Spanien, Polen, Tyskland – eller et helt andet kontinent.

Den tilbagevendende undersøgelse af kandidatadfærd, som netop er landet i sin nyeste form, sikrer for Jobindex' internationale team, at de altid har den mest aktuelle og relevante baggrundsviden at rådgive virksomhederne ud fra.Glæd dig til at få indsigt i kandidaternes indtryk af rekruttering

Danske virksomheder oplever stadigt oftere, at det kræver målrettet imødekommenhed og solid indsigt at få jobbet besat. Og dette er netop afsættet for, at Jobindex i den nye rapport, Fremtidens Rekruttering, sikrer en håndgribelig gennemgang af de vigtigste data og indsigter om kandidaternes foretrukne rekrutteringsoplevelser.

Som Jobindex' internationale salgsdirektør, Kristina Helenius, fortæller, så er indsigten i kandidaternes adfærd, som hendes internationale rekrutteringsteam rådgiver ud fra, virkelig efterspurgt. Rapporten om Fremtidens Rekruttering måtte genoptrykkes i et større oplag efter få måneder og nye initiativer tages i brug for at imødekomme virksomhederne:

"Vi har lagt en digital udgave af rapporten på hjemmesiden og holder ekstra webinarer. Og så tager mine kollegaer i teamet også direkte ud til virksomheder og belyser rapportens indsigter ud fra den enkelte virksomheds rekrutteringssituation. Tilbagemeldingen, jeg får, er, at dialogen altid er berigende, fordi data bliver udfoldet konkret og nuanceret i forhold til virksomheden."

Jobindex Internationale team kan kontaktes på telefon 38 32 33 55 – eller via din kontaktperson hos Jobindex.

Læs også