Jobglæde

Dine jo­ban­sø­ge­re ved, at hjem­me­ar­bej­de øger jobglæden

Hjemmearbejde har fået fast plads i jobglæden. Her ser vi på, hvorfor dygtige medarbejdere søger mod hjemmekontoret – og hvilke fordele og faldgruber de også oplever.

HR og ledere kan i fremtiden forvente, at flere jobansøgere vil undersøge muligheden for hjemmearbejde, før de søger et nyt job, og at de ved jobsamtaler vil spørge mere direkte ind til arbejdspladsens kultur omkring hjemmearbejde. I det følgende dykker vi ned i Jobglæderapporten og ser nærmere på nogle af de overvejelser, den ansættende leder kan gøre sig før fremtidige rekrutteringsprocesser, men naturligvis også ved potentialet for at fastholde eksisterende medarbejderne.

Fordybelse og produktivitet er sammen med fraværet af transporttid de største årsager til, at hjemmearbejdsdage har indtaget en fast plads i danskernes jobglæde. I årtier har arbejdsmiljøforskning desuden påpeget, at støj, stress og mistrivsel følger lige i hælene på storrumskontorer. At hjemmearbejde øger jobglæden for flertallet, er derfor ikke uventet. Alligevel vil kun et fåtal helt undvære fællesskabet med kollegaerne. Det belyser Jobglæderapporten med svar fra 2600 respondenter fordelt på små, mellemstore og store virksomheder i hele landet.

Fordele og faldgruber ved hjemmekontoret

I Jobglæderapporten fortæller 69%, at fraværet af transporttid højner jobglæden, og 60% peger på, at de gerne undværer fælleskontorets mange forstyrrelser. For 52% højnes jobglæden især, fordi hjemmearbejdet gør dem mere produktive. Det er de positive træk ved hjemmearbejde set fra medarbejdernes synspunkt. De medarbejdere, der søger mod hjemmekontoret, kan derfor meget ofte være blandt dem, der bidrager med størst fagligt engagement og er mest effektive.

Samtidig oplyser 66%, at hjemmearbejde også kan mindske jobglæden, fordi den sociale kontakt med kollegaerne mangler. 46% savner blandt andet den uformelle vidensdeling og sparring, mens 36% savner selve samarbejdet omkring arbejdsopgaverne. Der er dermed også ulemper ved hjemmearbejdet, som HR og lederne fortsat har en opgave i forhold til, når det gælder trivsel og samarbejde.

Flest foretrækker 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen

Knapt halvdelen af de adspurgte i Jobglæderapporten mener, at enten 1 eller 2 hjemmearbejdsdage om ugen er ideelt. De færreste ønsker helt at undvære arbejdspladsen, og for omtrent hver fjerde af de adspurgte i Jobglæderapporten har et arbejde, hvor hjemmearbejde ikke er muligt. Hjemmearbejde er derfor et oplagt personalegode, som med fordel kan synliggøres i jobannoncer og på den tilhørende karriereside.
Kun 1 ud af 5 på hjemmekontoret savner den synlige ledelse

Når de færreste medarbejdere savner chefen på deres hjemmekontor, kan det skyldes, at vellykket frihed ofte kræver en gennemtænkt struktur, som netop glimrer ved at danne usynligt bagtæppe. For eksempel ved at hjemmearbejdspladsen er indrettet i tråd med Arbejdsmiljøloven, så nakkesmerter undgås, eller ved at lederen har sat rammen for en kultur, der modvirker ulemperne ved at arbejde alene.

Nogle af de redskaber, som respondenterne i Jobglæderapporten selv nævner, er de digitale redskaber til online møder, fx Teams, Slack og Yammer, som typisk også har funktioner til chat og skærmdeling. Det gør den faglige og sociale kontakt tilgængelig på tværs af arbejdsgrupper, selvom kollegaerne arbejder spredt over flere fysiske placeringer. Tilsvarende er kalenderfunktionen en oplagt genvej, hvor medarbejderne planlægger egne hjemmearbejdsdage og samtidig indbyrdes kan se, om de risikerer at tage fra hjemmekontorets ensomhed for blot at møde ind til et gabende tomt kontor.

I nogle virksomheder planlægges faste, fælles hjemmearbejdsdage af praktiske hensyn, men for mange medarbejdere er fleksibiliteten ved selv at planlægge egne hjemmearbejdsdage det afgørende for jobglæden.

Læs også