Rekruttering

Brug løn­sta­ti­stik­ker som redskab til at skabe overblik

At tildele løn er komplekst, men bruger du kompleksiteten som forhandlingsredskab, kan det sikre dig de rette medarbejdere, mener forhandlingsrådgiver Malene Rix.

Malene Rix har i mere end 20 år arbejdet som forhandlingsrådgiver for både private og offentlige virksomheder. Derfor ved hun, at løn sjældent står alene som det eneste, der motiverer mennesker til at gå på arbejde. Mange andre faktorer er også vigtige.

Alligevel er løn også en del af det samlede billede af et menneske som arbejdskraft, og derfor tillægges den ofte stor betydning. Det er vigtigt at anerkende som arbejdsgiver.

”Løn er med til at forme indtrykket af et menneske på en arbejdsplads. Ofte ved vi, hvem der får den høje og mindre høje løn, og vi betragter ofte de højtlønnede som de dygtigste. Derfor defineres vi også til dels af vores løn,” indleder Malene Rix.

”Det kan være en udfordring for en medarbejder at skulle forhandle sin værdi i kroner og ører, fordi det nej, man måske får til et lønkrav, kan opleves meget personligt.”

Derfor er det ifølge Malene Rix vigtigt, at ledere står på mål for den løn, de giver den enkelte medarbejder og gør kriterierne så klare som muligt.

Skab overblik i kompleksiteten

Jobsøgere har adgang til forskellige typer af informationer om løn, herunder fagforeningers lønstatistikker og Tjek din løn på Jobindex. Oplysninger, der dækker over en stor kompleksitet.

Derfor gælder det om at kunne forklare de kriterier, du giver løn efter, mener Malene Rix. Kriterier, der dog ofte kan opleves som hverken er særligt tydelige eller retfærdige.

”Som virksomhed bør man forklare kompleksiteten i tildelingen af løn og forsøge at anskueliggøre de forskellige elementer, der kan indgå udover kolde kontanter,” råder Malene Rix og fortsætter:

”Er en virksomhed indstillet på at inkludere mange forskellige elementer i løndannelsen, bliver det nemmere at lave en aftale, der passer både den enkelte medarbejder og den enkelte leders budget. Åbenheden kan også handle om at vise, at fx et løngennemsnit dækker over mange individuelle aftaler, der er tilpasset den enkelte.”

Spil med flere brikker i forhandlingen

Løntjek og andre statistikker kan være et afsæt til en snak om skræddersyede løsninger, når vi spørger Malene Rix, og det kan bruges forhandlingsteknisk.

”Hvis du som virksomhed har mulighed for at udvide ‘kagen’ og inkludere mange forskellige elementer, er det lettere at nå til enighed. Man kan sige ’lad os lave en aftale, der passer dig, og selvom det ikke er sikkert, at vi kan matche på løn, kan vi måske finde ud af det på andre måder’, fx på sigt, med resultatløn eller ved at inkludere andre ting,” foreslår Malene Rix.

”Hvis I bare sidder og filer lidt på kroner og ører, bliver det en hård forhandling. Derfor er det vigtigt, at du får det med, hvis du som virksomhed kan tilbyde noget andet. Jo flere brikker I har at arbejde med, des større er muligheden for at nå hinanden.”

Hjælp ansøgeren med at synliggøre kriterier

Malene Rix er fortaler for, at arbejdsgiver til jobsamtalen gør kriterierne for at tildele løn tydelige – og på den måde hjælper jobsøgeren til en hurtigere afklaring af, om virksomheden er det rette match.

”Hvis jeg skulle starte i et nyt job, ville det være et vigtigt spørgsmål for mig at få besvaret. Får jeg løn efter, hvor mange kunder jeg hverver, eller om jeg arbejder søndag aften, når der er deadline mandag morgen? Og kan jeg i så fald se mig selv i virksomheden,” spørger Malene Rix og afslutter:

”Lønspørgsmålet er nemlig en vigtig indikator, der fortæller ansøgeren noget om, hvilken virksomhed han eller hun er på vej ind i. Derfor skal du som virksomhed også være skarp på, hvad jeres lønkriterier signalerer – og ikke mindst være åben om det for at tiltrække de rigtige medarbejdere.”

Gode råd til at skabe overblik over løn

  1. Overvej de forskellige kriterier, du tildeler løn efter, fx arbejdsopgaver, ansvar og anciennitet.
  2. Synliggør det for eksisterende medarbejdere til fx lønsamtalen og for potentielle medarbejdere til jobsamtalen, dvs. illustrer eller tal om det.
  3. Husk at få hele løn- eller kompensationspakken med, dvs. også de goder, der ligger ud over kolde kontanter og pensionsordning.

Læs også