Rekruttering

Decoding Global Talent 2021

Ny undersøgelse: Danmark er stadig populær blandt europæiske lande. Men globalt set falder vi tilbage på listen over attraktive arbejdssteder.

208.807 globale respondenter fra 190 lande har deltaget i undersøgelsen Decoding Global Talent 2021, som er verdens største af sin slags. Knap 10.000 af de respondenter, der deltog, er fra Danmark.

Respondenternes demografi

Kønsfordeling

51 % mænd, 47 % kvinder og 2 % ønsker ikke at oplyse.

Aldersfordeling

Størstedelen af respondenterne er i aldersgruppen 25-45 år.

Uddannelsesniveau

 • Bachelor: 46 %
 • Kandidat: 23 %
 • Gymnasiel: 14 %
 • Sekundær kvalifikation: 14 %
 • Ph.d eller doktorgrad: 2 %
 • Ingen uddannelse: 2 %

Branchefordeling

 • Consumer: 14 %
 • Industrial goods: 8 %
 • Professional services: 7 %
 • Retail: 6 %
 • Health care: 6 %
 • Technology: 6 %
 • Financial institutions: 6 %
 • Public sector: 5 %
 • Travel and tourism: 4 %
 • Energy: 3 %
 • Telecommunications: 3 %
 • Nonprofit: 2 %
 • Media: 2 %
 • Insurance: 1 %
 • Legal: 1 %
 • Other: 25 %

Stillingsbetegnelse

 • Ejer eller øverste ledelse: 5 %
 • Mellemleder: 18 %
 • Teamleder: 25 %
 • Intet lederansvar: 52 %

Data er indsamlet via Jobindex, StepStone og andre lokale jobportaler i de respektive lande. Herefter har The Network og Boston Consulting Group (BCG) analyseret og udarbejdet tre rapporter.

Den globale undersøgelse viser i hovedtræk følgende, som har ændret sig fra tidligere, på grund ad COVID:

 1. Mobilitet.
 2. ”Remote-working”.
 3. Jobskifte og omskoling.

Villigheden til at flytte sig er faldet

Procentdele af respondenterne, der arbejder i udlandet eller er villige til at gøre det i fremtiden:

 • 2014: 63,8 %
 • 2018: 57,1 %
 • 2020: 50,4 %

Stor villighed til at arbejde remote

Rapporten har i år undersøgt villigheden til at arbejde remote, dvs. at arbejde for en arbejdsgiver i et andet land, man ikke nødvendigvis flytter til. Her er stor villighed på 58 % blandt danskere og 56,9 % på globalt plan.

Det skal ses i lyset af, at mange har arbejdet hjemmefra under pandemien – og har fundet ud af, at det fungerer optimalt.

Store skift inden for top 10

Placering 2014 2018 2020
1 USA USA Canada
2 England Tyskland USA
3 Canada Canada Australien
4 Tyskland Australien Tyskland
5 Schweiz England England
6 Frankrig Spanien Japan
7 Australien Frankrig Schweiz
8 Spanien Schweiz Singapore
9 Italien Italien Frankrig
10 Sverige Japan New Zealand

Canada har overhalet USA, som det mest attraktive land at arbejde i. Årsagen er blandt andet, at de har håndteret pandemien godt, har en bedre social kultur og er mere open-minded end USA. Og så har Canada engelsk som officielt sprog, hvilket også har en stor betydning.

Tager vi de danske briller på, er der følgende der gør sig gældende:

 • Danskerne er mindre rejselystne end tidligere, ligesom der er sket et fald i vores popularitet. Se mere om dette nedenfor og kontakt os gerne for en uddybning.

Mindre udrejselyst

Villigheden til at rejse ud blandt danske talenter er blevet markant mindre. Fra 55 % i 2018 til kun 27 % i 2020 – globalt er lysten dalet til 50 %. Betragter vi imidlertid dem, som har lyst til at tage til udlandet, er det særligt talenter inden for de kreative og digitale fag.

Danmark daler i popularitet

Danmarks popularitet blandt udenlandske talenter er også faldet. Fra at ligge på en 13. plads i 2014 og en 17. plads i 2018 er Danmark nu placeret på en 25. plads i 2020.

Det har en kæmpe betydning for danske virksomheder, at Danmark er mindre attraktiv. Derfor bliver der også – fra Dansk Industri og mange virksomheder – arbejdet på at gøre Danmark mere attraktivt.

Kaare Danielsen, som er direktør i Jobindex, udtaler:

”Selvom Danmark er faldet fra 17. til 25. pladsen, så er det stadig en meget flot placering, der er langt højere end landets størrelse berettiger til. Det viser, at rigtig mange gerne vil til Danmark, og at vi godt kan tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Danske arbejdspladser har et godt ry i udlandet. Det drejer sig blot om at række ud til udlændingene og fortælle den gode historie.”

Særligt når vi ser på nabolandene, så er Danmark et attraktivt land at arbejde i.

Placering 2020 2018
1 Tyskland USA
2 England Tyskland
3 Sverige Sverige
4 Norge Norge
5 USA Australien
6 Spanien England
7 Australien Canada
8 Frankrig Spanien
9 Canada Frankrig
10 Italien Holland

Skal du ansætte uden for Danmark?

Så er du allerede det rigtige sted. Vi slår job op i 140 lande og samarbejder med lokale jobportaler, der kender dit marked. Alt klares nemt gennem os.

Få svar på dine spørgsmål

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Anders Skov, International Sales Manager, på tlf. 4068 6889 eller Kristina Kjeldahl Helenius, International Sales Director, på tlf. 2510 1555.

Se hele rapporten her

Læs også