Jobglæde

Dansk Industri: In­du­stri­en skal fortælle de gode historier

Hos Dansk Industri nikker underdirektør Steen Nielsen genkendende til høj jobglæde hos medarbejderne i Jobindex’ undersøgelse af 15 industrivirksomheder – og glæder sig over, at så mange udtrykker stolthed over deres arbejdsplads.

Jobindex har netop udgivet sin seneste brancherapport om jobglæden i industribranchen. I den forbindelse har vi taget temperaturen på rapportens konklusioner med Steen Nielsen, som er underdirektør og ansvarlig for arbejdsmarkedsforhold i landets største arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri.

”Undersøgelsen viser, at medarbejderne i industrien overordnet set er glade for og stolte over deres arbejdsplads. Men også at mange potentielle medarbejdere ved alt for lidt om virksomhederne. Arbejdspladserne i industrien er – groft sagt – langt bedre end deres rygte. Det kunne man godt arbejde mere aktivt med i rekrutteringsindsatsen,” vurderer Steen Nielsen.

Hvert 10. DI-medlem har takket nej til ordrer

Det er en relevant pointe, da knaphed på faglært arbejdskraft og teknisk funderede specialister, som fx ingeniører, er en reel udfordring for Dansk Industris medlemmer. Ifølge Steen Nielsen har op mod 40 % af medlemmerne oplevet, at det var umuligt at få besat en ledig stilling.

”De fleste håndterer udfordringen ved periodisk at omlægge opgaver eller ved overarbejde. Men hvert 10. DI-medlem har decideret været nødt til at takke nej til ordrer på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er jo ikke optimalt. Så det giver helt sikkert stof til eftertanke, hvis potentielle medarbejdere savner kendskab til de muligheder, industrivirksomhederne byder på,” konstaterer han.

”Kast nettet bredere ud”

Industrivirksomhederne konkurrerer dels med hinanden i bestræbelserne på at hyre medarbejdere med særlige kompetencer, dels med bygge- og anlægsbranchen om særligt attraktive faggrupper som fx elektrikere. Ligeledes hyrer virksomhederne i industrien i stigende grad udenlandsk arbejdskraft.

”Man må bare ikke glemme, at der også arbejder dygtige folk med de rette kompetencer mange andre steder, fx inden for transportbranchen, i servicefag eller i det offentlige. Dem kan man nok blive bedre til at henvende sig til. Så her bør man overveje at kaste nettet bredere ud,” vurderer Steen Nielsen.

Han bemærker dog også, at arbejdsmarkedet som helhed er udfordret i en periode præget af højkonjunktur med meget lav ledighed samt af små årgange.

”Konjunkturer skifter, men demografien vil også være en udfordring i fremtiden. Derfor bør virksomhederne tænke langsigtet og måske allerede sætte ind i folkeskolen med den gode historie om alle de mange spændende udfordringer og fremtidsmuligheder, industrien byder på,” siger Steen Nielsen.

Dygtig ledelse er afgørende for fastholdelse og motivation

Fastholdelse og løbende optimering af jobglæden er ligeledes et område, hvor Jobindex’ undersøgelse antyder, at flere virksomheder kunne gøre en ekstra indsats. Her pointerer Steen Nielsen, at det kan være svært at komme med generelle anbefalinger, da virksomhederne er så forskellige.

”Generelt er man de fleste steder opmærksom på at arbejde med moderne ledelsesprincipper og på at måle jobtilfredshed. Begge dele med henblik på at identificere ømme punkter, hvor der skal sættes ind for bedre at fastholde og motivere medarbejderne,” påpeger Steen Nielsen og afslutter:

”For det er afgørende med dygtig ledelse for at optimere samarbejde og videndeling. Så hvis virksomhedernes egne undersøgelser eller eksterne kortlægninger – som Jobindex’ jobglæderapport – antyder, at man kan gøre noget bedre end i dag, så er det da som minimum forhold, virksomhederne bør granske en ekstra gang.”

Hent vores seneste rapport om industrien

Har vi gjort dig nysgerrig på jobglæden og forholdene i industrien, kan du hente vores seneste jobglæderapport om industribranchen helt gratis. Her kan du dykke yderligere ned i rapportens hovedkonklusioner, men også læse om jobglæden i de 15 udvalgte virksomheder.

Hent rapport

Læs også