Jobglæde

5 råd til dig som leder om at nedbringe ensomhed i din virk­som­hed

Gode relationer er altafgørende for glade, produktive og raske medarbejdere ifølge ekspert i jobglæde Arlette Bentzen. Vi mennesker har et fundamentalt, psykologisk behov for, at andre kan lide os – også på jobbet, fordi vi tilbringer mange timer sammen med kollegerne. Men hvad, hvis medarbejderne ikke har gode relationer? Hvad nu, hvis nogle føler sig udenfor – eller måske endda ensomme? Få 5 gode råd til, hvordan du skaber gode relationer og nedbringer ensomheden i din organisation.

Jobglæde opstår, når vi føler, at vi laver et meningsfyldt arbejde sammen med nogle gode mennesker. At vi skaber resultater, som vi personligt føler giver mening. Men de meningsfyldte resultater kan ikke stå alene. Der er helt enkelt ingen jobglæde uden gode relationer ifølge Arlette Bentzen, som udover at være ekspert i jobglæde også er certificeret i positiv psykologi.

”Resultater kan være målbare ting, budgetter, deadlines osv. Men det behøver de absolut ikke at være, tværtimod. Det kan være at hjælpe en kollega, en kunde/borger/patient eller en samarbejdspartner – eller at vedkommende hjælper dig. Når du har et job, hvor du, når dagen er omme, ved, at du har gjort en meningsfuld forskel – du er stolt af din indsats – ja, så har du jobglæde,” siger Arlette.

Og hun fortsætter med at uddybe, hvorfor jobglæde og gode relationer er så tæt forbundne – og hvorfor begge dele er så afgørende for trivslen i en virksomhed.

”Du skal have det godt med de mennesker, du arbejder sammen med. Og det er faktisk et af de vigtigste, dybeste og mest fundamentale psykologiske behov, vi mennesker har: at andre kan lide os. Der er ikke noget vigtigere, end at du føler dig respekteret og afholdt. Vi bruger mange timer sammen med kollegerne på jobbet, så det er naturligvis vigtigt med gode relationer netop der,” siger Arlette.

Ensomhed går ud over jobglæden

Men hvad, hvis der ikke er gode relationer mellem dine medarbejdere? Hvad nu, hvis nogle af dine medarbejdere føler sig udenfor – eller måske endda ensomme? Det er på ingen måde rart at føle sig ensom, det går ud over deres jobglæde og derved også deres engagement, produktivitet osv. Endvidere er der studier, der viser, at ensomhed er forbundet med lavere livskvalitet, som på sigt kan gå ud over helbredet.

Derfor er det heller ikke godt for virksomheden, hvis medarbejderne ikke har gode sociale relationer. Undersøgelser har vist, at sygefraværet øges, hvis ansatte mangler jobglæde, eller hvis de ikke har det godt med deres kolleger. Og det er jo ikke raketvidenskab, at medarbejdere med gode relationer naturligvis arbejder bedre sammen og hjælper og støtter hinanden – og derved skaber bedre resultater for virksomheden.

Vi har alle ansvar for at skabe gode, respektfulde og tillidsfulde relationer, og arbejdspladsen og dermed du som leder har naturligvis også et ansvar for at skabe rammerne for, at dette er muligt.

Her kommer 5 råd til dig som leder, så du kan skabe gode relationer og nedbringe ensomheden i din virksomhed.

Sådan skaber du gode relationer og nedbringer ensomheden i din organisation

 1. Brug tid sammen med dine folk (sæt tid af til dem). Kom tættere på dine medarbejdere som mennesker. Tal med dem, og endnu vigtige – lyt til dem. Sæt hver dag 5-10 minutter af til at gå ud og møde en medarbejder. Bliv ved, til du har været alle igennem, og start derefter forfra.
 2. Giv anerkendelse til dem, der hjælper hinanden. Hvad er det for en kultur, I som virksomhed vil se? Sørg for ikke kun at anerkende dem med de målbare resultater, giv også positiv feedback til dem, der gør noget for fællesskabet, samarbejdet og de sociale relationer.
 3. Sørg for, at der i virksomheden er steder, hvor I kan mødes. Få fx høje borde ved kaffemaskinerne, så man tilfældigt kan mødes og få en snak (og skabe gode relationer) med kollegerne.
 4. Start alle jeres team/afdelingsmøder med at dele de gode historier: Fortæl om en god oplevelse, du har haft i ugens løb, en oplevelse, hvor du følte, at relationen var god, I hjalp hinanden/løftede i flok, du fik talt med en kollega, du ikke så tit taler med osv.
 5. Kend dine folk – hvem har jobglæde, og hvem har måske mistet jobglæden. Først når du kan svare på det, kan du hjælpe dem, der har brug for det. Hvis nogen har mistet jobglæden, er der en årsag. Hvis nogen direkte mobber eller udelukker andre, er det DIT ansvar at få det stoppet. Hvis du, som leder, ikke gør noget, er det det samme som at acceptere adfærden, og det sender et negativt signal.

Hvis du desuden vil facilitere, at din organisation eller din afdeling/dit team får gode relationer, skal du skabe et rum omkring det. Nedenfor får du 5 råd, du kan benytte til at facilitere gode relationer i din organisation.

Arlettes 5 råd: Sådan kan alle hjælpes ad med at nedbringe ensomheden på jobbet

 1. Sig godmorgen (og naturligvis farvel). Når du møder på arbejdet, er det vigtigt, at du får hilst godmorgen til dine kolleger. Det lyder banalt, men det virker! Det giver simpelthen en bedre start på dagen – det er ikke rart, hvis en kollega ikke hilser, da det giver følelsen af at blive ignoreret og lukket ude.
 2. Hold pauser sammen (”fika” som de kalder det i Sverige). Det er oplagt, at I sørger for at have nogle faste pauser, hvor I kan mødes og få snakket sammen. Find 1-2 faste tidspunkter dagligt, hvor I mødes. Hvis ikke alle kan holde pause sammen, kan I alternativt lave en form for turnusordning, hvor alle over tid har holdt pause med hinanden. Aftal, at det er forbudt kun at tale arbejde. I skal lære hinanden bedre at kende.
 3. Lav i en periode en frokostordning, der gør, at alle får spist frokost med hinanden. En slags turnus, der kører, indtil alle har spist frokost med hinanden på tværs af organisationen. Det kan være 2 sammen eller i mindre grupper.
 4. Uventet venlighed. Små ting, du gør helt uventet for at gøre dine kolleger glade. Vi elsker alle sammen, når andre er betænksomme over for os. Og så viser videnskaben, at vi også selv bliver gladere af at gøre andre glade. Gør noget for at vise dine kolleger, at du tænker på dem, gør noget rart eller overraskende. Skriv fx en sød personlig besked til en kollega, tag en kop kaffe med til ham/hende, sæt blomster fra din have i receptionen, læg et stykke chokolade på din kollegas arbejdsplads med en 'tak-for-hjælpen'–besked, tag hjemmebag med til dit team/din afdeling (ikke fordi du har fødselsdag, men bare fordi).
 5. ”Her er min hobby”. Vi har alle en hobby, som vi brænder rigtig meget for. På skift kan dem, der er interesserede, introducere kollegerne for deres hobby. Er du vinkender, holder du en vinaften, er du danseinstruktør, arrangerer du en undervisningstime, er du fægter, laver du en introtime i fægtning, er du strikkeentusiast, arrangerer du en strikkeaften. Alle kan byde ind. På denne måde lærer I hinanden at kende, og ikke kun som kolleger, men som mennesker.

Ensomhed er et tabu

I vores undersøgelse kunne respondenterne udover at sige ja eller nej også frivilligt udfylde et fritekstsvar. Det gjorde flere hundrede respondenter, og svarene viser, at ensomheden kan opleves på mange niveauer i 2 overordnede temaer:

 1. Faglig/fysisk ensomhed på grund af:
  • Manglede opbakning fra chefen/hovedkontoret/HR, andre opgaver/projekter end resten af teamet/ingen værdiansættelse af opgaver
  • Eget kontor (langt fra afdelingen eller andre fagfæller), alene på stuen/vagten, på en anden location (i anden by/land)
 2. Personlig ensomhed på grund af:
  • Alder, køn, sprog, seksualitet, kulturbaggrund, andre interesser
  • Holdt uden for fællesskabet, mobning, dårlig modtagekultur, tillidsbrud, retur efter barsel/sygdomsforløb
  • Psykisk terror/chikane fra chefen

Ekstra mange skrev specifikt om ensomheden i at være leder (ingen at være kollegial med/dilemma omkring personaleforhold/ingen opbakning oppefra).

69% har følt sig ensom eller alene på arbejdet – det er ikke OK. Lad os få alle med!

Har du nogensinde følt dig ensom eller alene på dit arbejde? Antal respondenter Procent
Ja 1.764 69%
Nej 710 28%
Ved ikke 70 3%
I alt 2.544 100%
Undersøgelsen blev gennemført i Jobindex Spørgepanel i sommeren 2020.

Læs også