Employer brandingRekruttering

Virk­som­he­der forsømmer jo­ban­sø­ge­re

Dårlig og langsom kommunikation giver ansøgere et negativt indtryk af virksomheder. Jobansøgerne ønsker klar information om jobbet og hurtige tilbagemeldinger om, hvorvidt de er interessante for virksomhederne eller ej.

Jobsøgere foretrækker en informativ og hurtig proces samt forventningsafstemning om rekrutteringsforløbet. Det viser en undersøgelse foretaget af Jobindex, hvor 589 kandidater blev spurgt til deres bedste rekrutteringsoplevelse.

Informationen der efterspørges dækker over alt lige fra, at virksomheden ved hvilken profil de søger, kommunikerer dette klart i jobopslaget og ikke laver det om undervejs. Derudover bør de informere kandidaterne om, hvordan samtaleforløbet bliver, og hvilke tests de skal igennem og hvorfor.

Fx ville hele 69 % af kandidaterne i undersøgelsen gerne modtage mails om, hvor langt virksomheden er i processen, mens de venter svar på deres ansøgning.

Mange kandidater oplever ikke at få respons på deres ansøgning, og konsekvenserne ved ikke at give en tilbagemelding til ansøgerne bliver i værste fald, at virksomheden får sværere ved at rekruttere folk i fremtiden. Tidligere direktør for Human Ressources i Dansk Industri, Bolette Christensen har før udtalt til Avisen.dk:

”Det er for dumt, hvis virksomhederne ikke får svaret ordentligt. Hun [ansøgeren] fortæller det jo videre til vennerne, og det giver i sidste ende et uprofessionelt ry,” siger hun.

Virksomhederne bør stramme op

Op mod 50 % af kandidaterne, som ikke modtager svar på deres ansøgning, ønsker ikke at søge job hos det pågældende firma igen, viser en analyse fra DJØF-bladet.

Flere virksomheder har erkendt vigtigheden af, at ansøgerne behandles rigtigt og har taget konsekvensen af, at de selv mangler tid til at imødekomme ansøgernes forventninger. Derfor outsourcer mange virksomheder dele af administrationen og kommunikationen til de mange ansøgere.

”Vi oplever en stigende efterspørgsel efter vores IT-system og konsulenter til at behandle, kommunikere og lave screeninger af ansøgere til job opslået af vores kunder”, fortæller Jobindex’ rekrutteringsdirektør Thomas Dahlgaard.

Thomas mener, at Jobindex yder værdifuld hjælp til virksomhederne, fordi de sikrer en hurtigere behandling af ansøgere samt sørger for, at kandidaterne får information undervejs i processen.

”Kandidaterne sender os ofte positive tilbagemeldinger på rekrutteringsprocessen – også selvom de ikke fik jobbet. Det smitter positivt af på opfattelsen af vores kunder og os som leverandør af en vigtig service”, slutter Thomas Dahlgaard.

Læs også