Arbejdsmarkedet

Vi kan ikke klare os uden ind­van­dring

Debat: Nydanskere er med til at sikre det danske samfund, for uden indvandrere ville landet være befolket af pensionister, skriver direktør for Jobindex Kaare Danielsen. Han prøver her at forestille sig et Danmark uden indvandring.

I 1980, da jeg gik i gymnasiet, skrev jeg geografi-speciale om befolkningsprognoser, og min konklusion var klar: Befolkningssammensætningen udvikler sig i en katastrofal retning.

Mellem år 2020 og 2025 går nogle store årgange på pension, og det danske samfund vil udvikle sig til et samfund af pensionister, hvor der ikke er folk nok i den erhvervsaktive alder til at forsørge alle de unge og de gamle.

Helt så galt er det ikke gået.

Flere børn og flere indvandrere

I 1980 forudså jeg, at befolkningstallet ville falde fra 5 millioner i 1980 til 4,5 millioner i 2015.

I virkeligheden er det steget til 5,8 millioner, og det er der to forklaringer på:

 • Kvinderne er begyndt at føde flere børn end de 1,7 børn per kvinde i 1980.
 • Der er kommet 656.000 indvandrere og efterkommere fordelt på 277.000 fra vestlige lande og 493.000 fra ikke-vestlige lande.

I 1970’erne kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og i 1980 fik kvinderne kun 1,7 børn I gennemsnit.

Men kvinderne begyndte at få flere børn, da pasningsmulighederne blev forbedret, så kvinderne ikke var nødt til at vælge mellem børn eller karriere.

Samtidig kom der flere indvandrere, primært folk i den erhvervsaktive alder, der kommer til Danmark for at arbejde.

Arbejdskraften kommer fra indvandrene

Så hvordan ville Danmark se ud uden indvandring?

De cirka fem milioner af dansk oprindelse fordeler sig på:

 • 1,2 millioner under 20,
 • 2,5 millioner i alderen 20-59 og
 • 1,3 millioner over 60 år.

Og hvor stor en andel er i den erhvervsaktive alder?

 • 50 procent af danskere af dansk oprindelse er i den erhvervsaktive alder, mens 50 procent skal forsørges.
 • 70 procent af indvandrere og efterkommer fra vestlige lande er i den erhvervsaktive alder, og
 • 65 procent af indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande er i den erhvervsaktive alder.

Et land af pensionister

Men mellem 2020 og 2025 går nogle af de store årgange af danskere på pension.

Går vi frem til 2030, så vil der ifølge Danmarks Statistisk befolkningsfremskrivning være seks millioner i Danmark fordelt på:

 • 5,1 millioner af dansk oprindelse,
 • 333.000 fra vestlige lande og
 • 577.000 indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande.

Ser vi på de 5,1 million danskere med dansk oprindelse, så vil der være:

 • 1,2 millioner under 20 år og
 • 2,3 millioner i alderen 20-59, eller 0,2 millioner færre end i dag, og
 • 1,6 millioner over 60 år.

Uden indvandring ville Danmark altså blive et land af pensionister.

Gennemsnitsalderen ville være på 44 år og der ville være 1,2 personer, der skulle forsørges for hver person i den erhvervsaktive alder.

Men med indvandring når den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder op på 2,9 millioner eller samme antal som i dag.

De 2,9 millioner i den erhvervsaktive alder skal stadig forsørge seks millioner mennesker mod 5,8 millioner i dag, men uden indvandring ville det se endnu mere skævt ud.

En uundværlig ressource

På kort sigt giver flygtninge og indvandrere naturligvis en masse udfordringer. Men på lang sigt kan vi ikke undvære indvandrere, hvis det danske samfund fortsat skal vokse.

Uden vækst vil bruttonationalproduktet falde, og så bliver det svært at forsørge det stigende antal pensionister.

Artiklen har også været bragt på Altinget.dk

Læs også