ArbejdsmarkedetEmployer brandingRekruttering

Tilfredse me­d­ar­bej­de­re siger også op

Når krisen engang er ovre, vil flere medarbejdere vove sig ud på jobportalerne igen. Her vil de forsøge at finde og udleve de ambitioner, de gemte væk til fordel for det trygge job i de mørke år med høj arbejdsløshed. Kun udviklingsmuligheder kan holde ambitiøse medarbejdere i det gamle job.

Det er svært at vurdere, præcist hvor meget af krisen vi har lagt bag os, og hvor langt vi har endnu, før opsvinget kommer. Men når tingene på et tidspunkt vender, vil mange virksomheder finde sig selv i en ny situation.

I hårde tider, hvor der er kamp om arbejdspladserne, er det ikke svært at holde på medarbejderne, og ansøgerfeltet til nye stillinger er samtidig særdeles stærkt.

Hos Jobindex har der under krisen for eksempel været perioder, hvor medarbejderomsætningen gik i nul. Det vil sige, at folk blev, hvor de var og søgte ikke længere nye muligheder hos andre virksomheder. Det kan skyldes, at der simpelthen ikke var job at søge, men også at bekymringerne og usikkerheden hos den enkelte kom til at hæmme dem i deres jobsøgning.

Man ved jo, hvad man har, og ikke hvad man får.

Som arbejdsgiver med behov for nye medarbejdere er det en særdeles gunstig situation, og virksomheden kan bruge alle kræfter på at finde de absolut dygtigste kandidater blandt et stærkt ansøgningsfelt.

Men nu får jobsøgerne måske igen fat i den lange ende.

Magelighed holder os i det gamle job

Jobindex foretog i 2013 en employer brand-analyse, der giver nogle mulige svar på, hvad der motiverer medarbejdere til at blive hos en virksomhed, og hvad der får dem til at søge videre.

Spørgepanelet bestod af cirka 2.500 personer og på spørgesmålet om, hvad der bidrog mest til tilfredsheden i deres nuværende job scorede ”balance mellem arbejde og fritid, ”jobbets geografiske placering” og ”det sociale miljø” højest.

Alle disse kan i et vist omfang karakteriseres som tryghedsfaktorer, som sandsynligvis betyder mere for folk under en krise, hvor fremtiden synes usikker.

For eksempel er balancen mellem arbejde og fritid jo allerede etableret på personernes nuværende job, og en frygt kunne gå på, at man i en ny stilling skulle bruge kræfter og tid – herunder overarbejde – på igen at vise sit værd for nye ledere og kolleger.

Arbejdspladsen geografiske placering og det sociale miljø bliver muligvis også fremhævet på grund af den samme frygt for det ukendte, idet tanker om en længere køretur, nye fremmede kolleger, intriger og magtkampe kan virke besværlige og give yderligere utryghed.

Nye udfordringer får os til at søge videre

Krisen og det medfølgende behov for tryghed er dermed med til at holde medarbejderne i deres nuværende job. Men der er også faktorer, der motiverer folk til at søge videre.

I en Megafon-undersøgelse fra december 2013 angiver flest i spørgepanelet ”nye udfordringer”, som den vigtigste grund til, at de overvejer at søge nyt job. Vi bliver altså i vores nuværende stillinger på grund af trygheds- og bekvemmelighedsfaktorer som socialt miljø og geografisk placering og så videre. Men vi bryder ud af trygheden, når vi vil udvikle os.

Ikke overraskende er nøglen til at fastholde folk at tilbyde både trygge og bekvemme forhold samt udfordrende opgaver.

Men det kan ofte være svært at tilbyde udfordringer på samme niveau, som dem et jobskifte vil indebære.

I Jobindex employer brand-analyse fra 2013 fremgår det også tydeligt, at det er helt andre parametre, der lokker folk til nye job, end hvad der holder dem i det gamle.

De tre topkriterier er ”løn- og ansættelsesvilkår”, ”personlige udviklingsmuligheder” og ”at virksomheden tilbyder faglig udvikling”.

Ønsket om gode vilkår og bekvemmelighed i form af en fornuftig balance mellem arbejde og fritid, afstand til jobbet, frugtordninger med mere forsvinder sandsynligvis ikke. Men det spændende projekt og udfordringerne fylder umiddelbart mere, når medarbejderen har fundet sig til rette og er tryg på en arbejdsplads. Det er her, vi føler os klar til at udvikle og udfordre os selv samt udforske nye muligheder.

Og når krisen om lidt er ovre, vil nogle virksomheder ganske givet betale en pris for ikke at have været tilstrækkeligt opmærksomme på at skabe udviklingsmuligheder for dig og dine kolleger.

Så selvom du grundlæggende er glad for dit job, er det ikke utænkeligt, at også du smutter.

Læs også