JobglædeOnboarding

Onboarder du til jobglæde – eller mister du me­d­ar­bej­der­ne?

Jobglæde er niveauet over almindelig medarbejdertilfredshed, og Jobglæderapporten afdækker den rolle, jobglæde spiller i onboarding og fastholdelse.

Jobskifte handler næsten altid om jobglæde

Holder HR og ledelse et vågent øje på jobglæden, kan medarbejderflugt forebygges. Omvendt kan en håbløs chef i en ondsindet virksomhedskultur hurtigt sende hele afdelinger ud ad døren. Derfor er det vigtigt at indhylle de nyansatte i jobglæde og at have en løbende dialog med eksisterende medarbejdere.

I Jobglæderapporten analyserer vi svar fra 2600 respondenter og spidder de frygtede konsekvenser af dalende jobglæde på de områder, der især fremskynder overvejelser om et jobskifte. Vi ser også nærmere på, hvad ansøgere og nyansatte lægger størst vægt på i oplevelsen af jobglæde.Gæt, hvor hurtigt lav jobglæde får folk til at sige op

Mangel på jobglæde medvirker til mistrivsel, og oplevelsen af dårlig ledelse og virksomhedskultur kan drive medarbejdere væk inden for 1 år. På lidt længere sigt, nemlig inden for 2 års ansættelse, vender flertallet af ansatte også ryggen til dårlig løn og manglende karrieremuligheder, hvis de ikke oplever tegn på fremdrift.

Derfor kan det bidrage til jobglæden, at HR og ledelse har redskaberne til at sikre en mere løbende dialog om udvikling end den årlige MUS eller lønsamtale.

Lang transporttid kan mange medarbejdere acceptere den første tid i et nyt, spændende job, men i det lange løb tærer det at pendle. Ofte vil medarbejdere med lang transporttid inden for 3-5 år begynde at søge nyt job tættere på deres bopæl.

HR kan her gå i dialog om fx hjemmearbejdsdage og fleksibel arbejdstid, men også ved at visse arbejdsopgaver kan gennemføres under transporten, hvis medarbejderen benytter kollektiv trafik. Dermed kan arbejdstiden reduceres svarende til transporttiden, så medarbejderen ikke oplever sit ekstra tidsforbrug som en daglig ulempe.

Nyansatte oplever at have valgt rigtigt, når de indhylles i jobglæde

Ved onboarding af nyansatte er løn, ledelse og imødekommende kollegaer afgørende for jobglæden. Det handler helt indlysende om at blive bekræftet i, at man har valgt rigtigt med sit jobskifte, og derfor er det vigtigt, at HR og ledelse er opmærksomme på, hvordan nyansatte oplever størst mulig jobglæde i den første tid.

Ud over de faktorer, der som fx løn, ledelse og imødekommende kollegaer gælder på tværs af alle medarbejdergrupper, så er karrieremuligheder og balance mellem arbejde og fritid vigtigst for yngre medarbejdere. Erfarne medarbejdere vægter derimod god ledelse og faglige udfordringer højest.

Ved ansættelse af nye ledere er udsigten til selv at få en god leder helt afgørende. Det giver på alle måder mening, at især mellemledere forstår problematikken i, at deres egen ledelsesret udfolder sig bedst uden urimelige krav oppefra.

Jobglæden er en dynamisk størrelse

HR og ledelse kan med fordel være opmærksomme på, at medarbejdere med lang ansættelse i virksomheden også oplever ændringer i jobglæden, især når forandringer opstår indefra. Det gælder bl. a. ved ansættelse af en ny afdelingsleder eller mange nye medarbejdere, men det gælder også ved organisatoriske ændringer, fx sammenlægning af afdelinger, eller ved en geografisk flytning af virksomheden. Her ændres nemlig den kultur, de eksisterende medarbejdere har bygget op – og det vil for de fleste kræve en hjælpende hånd fra HR at stå igennem.

Uanset hvordan ledigheden udvikler sig i de kommende år, så er medarbejderne mest engagerede i opgaver og kollegaer, hvis deres forventning er at blive på samme arbejdsplads. Når vi hos Jobindex udgiver Jobglæderapporten, er det derfor også tænkt som et redskab til at bruge jobglæde som metodisk greb om nye tider.


"Det er et stort firma, men jeg savner kollegaer, som jeg er mere på bølgelængde med fagligt. Og at vores chef sørger for mere sammenhold i vores lille arbejdsgruppe".

AC-medarbejder, 56 år

"Jeg er lige startet for 3 uger siden. Det er det fedeste sted med frokostordning, søde mennesker og tid til at lære alt det nye. Jeg kan ikke forestille mig et bedre job".

HR-konsulent, 34 år

Læs også