AnalyserRekruttering

Jobsites banker sociale medier, når eleverne søger elevplads

At de unge færdes hjemmevant på sociale medier og er påvirkelige fra flere kanter er et kendt faktum. Men det er også en kendsgerning, at den effektive rekruttering af elever i dag sker på jobsites – via jobannoncer – og ganske lidt på sociale medier. Dét, og meget mere om jobsøgningen, fortæller eleverne selv.

Vores undersøgelse blandt elever viser, at 66 procent af de adspurgte elever søgte deres nuværende elevplads via et dedikeret jobsite. Og her er det seriøsiteten af jobannoncerne, der trækker. 57 procent har nemlig søgt deres nuværende elevplads alene på grund af selve jobannoncen på jobsitet.

Det står i kontrast til, at kun 3 procent har søgt direkte via sociale medier. For de unge bruger sociale medier i langt højere grad til personlig kontakt med venner og bekendte end som kilden til at søge et job. De er uden tvivl påvirkelige fra sociale medier på flere niveauer – men de koncentrerer i langt højere grad den reelle jobsøgning andre steder.

Jobannoncerne bliver sat under lup

Når 57 procent fortæller, at de alene på grund af selve jobannoncen søgte deres nuværende elevplads, er der samtidig en vigtig pointe gemt her. Prioriter en rigtig god jobannonce målrettet eleverne – og ikke en copy/paste fra tidligere rekruttering.

Fakta

  • 66% søgte deres elevplads via et jobsite.
  • 57% søgte deres elevplads alene pga. selve jobannoncen.
  • 3% søgte deres elevplads via sociale medier.
  • 90% af de nuværende elever er tilfredse med elevpladsen.

Forbedringsforslag: Flere elever ønsker bedre planlægning og forventningsafstemning fra start.

Jobannoncerne bliver nemlig suget tørre for al den info, der kan trækkes derfra. Også det, der ikke står, eller det, der står mellem linjerne, lægges der mærke til. Måden at fortælle om jobbet og virksomheden samt de visuelle virkemidler som billeder, video og grafik har stor betydning.

Eleverne er oftest meget velovervejede, når de søger – og de tænker på fremtiden. De vil lære noget, de vil have rammerne til at udvikle sig fagligt og personligt – og de ønsker at være i trygge hænder under deres oplæring. På den måde skiller eleverne sig ikke ud fra andre unge af deres generation. Brug derfor jobannoncen målrettet og relationsskabende.

Eleverne trives bedst med målrettede planer

Langt de fleste virksomheder gør i forvejen meget af det rigtige over for eleverne. Hele 90 procent af de adspurgte elever i vores undersøgelse har svaret, at de er ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med deres elevplads.

Tilfredsheden bunder især i de daglige opgaver og trygge rammer. For 66 procent har nævnt ”den faglige og personlige udvikling” som en af de vigtigste grunde til den store tilfredshed. Og igen 66 procent har nævnt ”gode kolleger”. Det er tydeligt, at eleverne er ivrige efter at lære og prøve sig selv af. Men også at være i trygge hænder, med en plan foran sig, har altså en rigtig stor effekt for eleverne.

Her kan du se et kort klip fra vores panelarbejde med to af eleverne, der deltog i undersøgelsen. Hør, hvordan de søgte, og hvad der betyder mest for dem.

Vær synlig dér, hvor eleverne forventer at se dig

Sigbjørn Granheim, praktikkonsulent hos Niels Brock, oplever på tæt hånd, at de unge er meget interesserede i viden om virksomhederne – opgaver, ansvar og udviklingsmuligheder. Han fortæller om en klar fordel i synligheden:

”Jo synligere virksomhederne er i de unges uddannelsesforløb og forventninger, desto mere søger eleverne pr. automatik, når stillingsopslag opslås. Her ser vi samtidig, at virksomhederne som regel også oplever en højere matchende kvalitet og målrettethed i ansøgerfeltet.”

Der er flere oplagte muligheder for at holde synligheden høj løbende. Både online og face-to-face.

”De unge er meget online, og kan en virksomhed vise sider af sig selv på fx jobsites, hvor de unge holder øje, er det oplagt. Her ved vi, at videoklip med en nuværende elev i virksomheden oftest rammer plet hos de unge. Og ellers har vi hos Niels Brock en Jobbørs, hvor virksomheder og elever møder hinanden – det personlige møde kan vi på skolen være med til at forme optimalt. Den løbende relation er i hvert fald både vigtig og givende”, slår Sigbjørn Granheim fast.

Om undersøgelsen

Jobindex har i perioden november 2017 til januar 2018 foretaget en undersøgelse blandt 500 elever fra hele landet – som er i fuld sving på en elevplads.

Undersøgelsen er primært lavet for store virksomheder. 3 ud af 4 af de deltagende virksomheder har over 500 ansatte. Virksomhederne har selv ønsket at deltage i undersøgelsen. Resultaterne er kommet til på baggrund af spørgeskema og uddybende panelarbejde.

Læs også