Rekruttering

Hug HR itu

Er det på tide at splitte HR i 2 afdelinger og opdele HR i en administrationsafdeling samt en ledelses-og organisationssupportafdeling?

I mange virksomheder skriger HR på at få lov til at spille en strategisk rolle. At sidde med ved bestyrelsesbordet og definere virksomhedens KPI'er. Men er det muligt, når HR - som nu - har 2 funktioner? Ram Charan mener i en artikel i Harvard Business Review, at det er på tide at splitte HR i 2.

Han foreslår, at HR skal opdeles i en administrationsafdeling, der fokuserer på personalegoder, lønudbetaling og arbejdsmarkedsforhold. Derudover foreslår han en strategisk afdeling, der fungerer som sparringspartner for ledelsen ved at diagnosticere styrker og svagheder i organisationen, kombinere medarbejdere med det rette job samt rådgive omkring talentudvikling i forhold til virksomhedens strategi.

CEO vs CFO

For at yderligere understrege forskellene, foreslår Ram Charan, at administrationsafdelingen skal referere til økonomidirektøren, for at denne så er tvunget til at forstå, at løn kan bruges som talenttiltrækning i stedet for bare at være en stor udgiftspost. Omvendt skal den strategiske afdeling referere til den administrerende direktør, som jo netop bør have fokus på at virksomhedens menneskelige ressource, dens medarbejdere.

HR som strategisk partner

Rekrutteringsdirektør i Jobindex, Thomas Dahlgaard mener, at der kan være en pointe i det.

"Rekruttering er ikke altid det, der har mest fokus i en HR-afdeling. Processen omkring en ansættelse med at skulle skrive jobannoncen, poste den, læse og sortere ansøgninger og sende afslag bliver ofte en tidskrævende opgave oven i, at rekrutteringskonsulenten skal afholde personlige samtaler. Mange konsulenter vil også gerne have mere tid til proaktivt at kontakte og motivere relevante kandidater. For det er netop det personlige møde, som mange HR- og rekrutteringsfolk synes er det vigtigste i en ansættelse og dér, hvor konsulenten samtidig føler, at han eller hun tilfører værdi" uddyber han.

"Hvis man delte HR op i 2, kunne man samtidig få mere fokus på eksempelvis successor planning. Mange virksomheder taler om det, men færre gør det. Og med strategisk fokus på den type af planlægning, kunne HR gøre en endnu større forskel og spille den strategiske rolle, som de så gerne vil, og som virksomheder både efterlyser og nogle gange har brug for," fortsætter Thomas.

Læs også