Unge og talenter

Ele­vun­der­sø­gel­sen 2022: Mærkbare køns­for­skel­le, når unge vælger elev­plad­ser

Kønsdebatten raser. Og mange unge fører trop i kampen for ligestilling mellem kønnene. Alligevel viser ny undersøgelse, at mange unge kvindelige elever prioriterer et godt socialt arbejdsmiljø over karrieremuligheder – mens det for mange mandlige elever er omvendt.

Vi tager temperaturen på de 15-19-årige elevers præferencer, når de skal søge elevplads. Og selvom billedet er nuanceret, så er der mærkbare kønsforskelle. Forskelle, der både taler ind i traditionelle og moderne kønsroller.

For undersøgelsen viser, at de kvindelige elever ikke bare går op i et godt arbejdsmiljø. De går også op i karriere og faglige udfordringer. I meget høj grad endda. Og i dagens Danmark går mandlige elever ikke kun op i karriere. For de vil også have det godt socialt på deres nye arbejde.

Kvindelige elever prioriterer arbejdsmiljø højest. For de mandlige er det karriere

I maj 2022 foretog Jobindex en elevundersøgelse blandt 232 studerende på Niels Brock og Aarhus Business College.

Undersøgelsen viser, at flertallet af kvindelige og mandlige elever er enige om de to allervigtigste ting hos deres kommende arbejdsgiver: der skal være gode karrieremuligheder og et godt socialt arbejdsmiljø.

Men der er en mærkbar forskel hos de to grupper. For hos flertallet af kvinderne indtager et godt socialt arbejdsmiljø 1. pladsen. For mænd er det gode karrieremuligheder.

Hvilke er vigtigst hos din kommende arbejdsgiver?

Kvindelige elever Mandlige elever
1. Har et godt socialt arbejdsmiljø – 63 % 1. Tilbyder gode karrieremuligheder – 65 %
2. Tilbyder gode karrieremuligheder – 51 % 2. Har et godt socialt arbejdsmiljø – 52 %

Tryghed og fremtidsperspektiver gælder for alle elever

Karriere er dog stadig vigtigt for de kvindelige elever – for hele 51 % nævner karriere som meget centralt. Men måske kan man se tallene som sammenhængende: gode karrieremuligheder kan ikke stå alene, de skal altid akkompagneres af et godt socialt arbejdsmiljø.

Det samme gælder for de mandlige elever, blot med omvendte fortegn.

For når eleverne er nye på arbejdsmarkedet, har de brug for tryghed – uanset deres køn. De vil vide, at de føler sig velkomne blandt deres nye kolleger, så snart de træder ind på kontoret. Ingen gider bagtaleri eller fnidder – heller ikke de unge.

Samtidig vil de vide, at de ikke spilder deres tid på en elevplads, hvor de bare bliver sat til at hente kaffe og printe årsrapporter. For de vil lande et godt sted, hvor de kan tage de første skridt i en karriere med gode fremtidsmuligheder.

Frem diversitet: Stil skarpt på din elevmålgruppe

Adskillige undersøgelser har gennem tiden vist, at diversitet er vigtigt for at skabe en velfungerende, produktiv og rentabel arbejdsplads. Og hvis du står i en situation, hvor din elevgruppe primært består af mandlige elever, kan du i jeres jobopslag overveje at skrue op for historien om jeres gode arbejdsmiljø og de faglige udfordringer for at tiltrække kvinderne.

Og har I derimod mange kvindelige elever, kan I skrue op for fortællingen om de gode karrieremuligheder og muligheden for eget ansvarsområde for at tiltrække de mandlige. Det kan du læse mere om ved at dykke ned i den nyeste forskning fra Stanford University. her.


Fakta om undersøgelsen:

  • Elevundersøgelsen er udført i maj 2022.
  • De adspurgte går på Niels Brock og Aarhus Business College.
  • I alt har 232 studerende deltaget i undersøgelsen. De er ved at uddanne sig inden for kontor, handel, detail og event samt EUD Business, EUX og EUS.
  • 79 % af besvarelserne er fra unge mellem 15-19 år, og 42 % er fra mænd og 58 % fra kvinder.

Læs også