Jobglæde

DFDS har vundet i jobglæde

DFDS topper Jobindex’ jobglæderapport for transport- og logistikbranchen med 5 ud af 5 stjerner på alle parametre inden for jobglæde. Vi har taget en snak med virksomheden om, hvad der gør, at medarbejderne er så tilfredse.

DFDS har vundet topplaceringen i Jobindex’ jobglæderapport for transport- og logistikbranchen, hvilket betyder, at DFDS har transport- og logistikbranchens gladeste medarbejdere. Medarbejderne og de tidligere ansatte giver 5 ud af 5 stjerner på alle parametre i virksomhedens evaluering, og DFDS lander på en samlet 4,90-score inden for arbejdsglæde.

Jakob Hjorth-Hartmann, Head of HR, Denmark, og Alexander Kanto, Talent Acquisition Manager, sidder på hovedkontoret ”DFDS House,” som rummer 500 medarbejdere med mere end 40 forskellige nationaliteter.

”Vi er meget glade og stolte over at få prisen. Forhåbentlig kan en anerkendelse som denne også bidrage til, at vi kan blive ved med at tiltrække mennesker til vores voksende forretning, som forstår og ønsker at være en del af vores kultur – og ikke mindst styrke og udvikle vores virksomhed og sikre et fortsat stærkt DFDS i fremtiden,” siger Alexander Kanto.

For DFDS er der ingen tvivl om, at tilfredse medarbejdere også er bedre og mere motiverede medarbejdere.

”Rigtig mange kolleger har andel i, at vi får prisen. Vi ønsker hele mennesker, der har det godt både på arbejde og hjemme – for deres egen skyld, men også for DFDS som virksomhed,” Jakob Hjorth-Hartmann.

Et aktivt arbejde med DFDS’ værdigrundlag

I en forretning, der spænder bredt fra maskinteknikere på skibene til terminalmedarbejdere i havnen og it-udviklere på hovedkontoret, er DFDS opmærksom på, at medarbejderne naturligt har forskellige forventninger til det at gå på arbejde, hvordan de vil ledes, og hvordan de vil lede. DFDS har således et fælles værdigrundlag, der kan binde menneskene og forretningen sammen og samtidig give mening til arbejdslivet. Som ansat i DFDS får man desuden kolleger i 21 lande.

”Vi har et sæt fælles overordnede retningslinjer, THE DFDS WAY, som vi alle forventes at efterleve. Vi har gjort et stort arbejde for at kommunikere værdierne ud til alle kroge af virksomheden og ved hjælp af kurser og workshops sikre, at der bliver arbejdet aktivt med dem. Det er meget vigtigt, når vi er sådan en stor virksomhed og har medarbejdere, der både arbejder på land og til søs, at alle føler sig som en del af ét DFDS,” siger Jakob.

Værdierne spiller en aktiv rolle i både rekrutteringen og onboardingen af nye medarbejdere.

”Når vi rekrutterer nye kolleger, sætter vi dem ind i vores værdier, mål, historie og måde at arbejde på. Hensigten er jo også at ansætte mennesker i vores virksomhed, som deler vores synspunkter og kan blive et sundt bidrag til vores kultur,” siger Alexander.

Mange bække små gør jobglæden stor i DFDS

DFDS mener ikke, man kan pege på én bestemt ting, virksomheden gør, som har ført til førstepladsen. At virksomheden ønsker at være så fleksibel som muligt for også at give plads til privatlivet er et naturligt udgangspunkt, ligesom de gennemfører en medarbejdertilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Virksomhedens vækst med en næsten-fordobling på få år giver et godt grundlag for kolleger med karriereønsker.

”DFDS er en dynamisk virksomhed i vækst, og det er med til at fremme karrieremulighederne for medarbejderne. Derudover har vi også forskellige karrierespor og programmer, fx et 2-årigt trainee-program, hvor vores trainees bliver sendt ud til forskellige lokationer og divisioner – med henblik på at de senere kan besætte nogle vigtige positioner. Og vi har et særligt talentudviklingsprogram for nuværende og fremtidige ledere og nøglepersoner, som medarbejderne kan søge om at komme med på,” siger Alexander.

Virksomheden har satset på lederuddannelse, hvor målet er at gøre cheferne til bedre ledere. Næsten alle ledere har nu gennemført kurset.

”Vi stræber efter at skabe frihed hos den enkelte medarbejder til både at være kollega og menneske med gode udviklingsmuligheder for at påtage sig mere fagligt eller ledelsesmæssigt ansvar. Det er vigtigt, at både mennesket og forretningen kan blive stimuleret og udviklet,” siger Alexander.

De blødere tiltag

DFDS har også fokus på blødere tiltag, der medvirker til glade medarbejdere. Virksomheden har Lauritzen-fonden som hovedaktionær, og fonden støtter brede initiativer såvel som enkelte medarbejdere med fx uddannelse og børns uddannelse.

”Vi prioriterer at give plads i arbejdstiden til medarbejderdrevne initiativer – eksempelvis et nyligt initiativ, som fokuserer på fysisk og mental sundhed. Tanken bag dette er ikke kun fysisk sundhed men også at skabe sammenhold mellem medarbejderne, der helt naturligt lærer hinanden at kende på kryds og tværs af afdelingerne,” siger Jakob.

Den mentale sundhed er også på virksomhedens agenda under mottoet: "Det er ok ikke at være ok". I DFDS skal det ikke være et tabu, hvis en medarbejder ikke har det godt psykisk i en periode, og det er vigtigt også at kunne tale om de ting, der er svære for en, på en respektfuld måde, hvor medarbejderen selv bestemmer, hvor tæt på man skal gå. Men i DFDS opfordrer man kolleger til at være opmærksomme på hinanden.

”For nogle år siden indgik vi derudover et samarbejde med Dansk Metal (Metal Maritim) om at lave Den Sociale Fond. Fonden stiller midler til rådighed for søfarende, der midlertidigt eller permanent har mistet en del af arbejdsevnen, så de på trods af deres helbredsmæssige problemer kan blive på arbejdsmarkedet,” siger Jakob.

DFDS ønsker at være en ansvarsfuld arbejdsplads, der hele tiden arbejder på at være inkluderende, hvor der er plads til menneskelig forskellighed, og som gør deres for at passe på miljøet og klimaet bedst muligt. Det store fokus på CSR bliver, ifølge Jakob, positivt modtaget af medarbejderne.

Råd til andre virksomheder

DFDS er tilbageholdende med at give konkrete råd videre til andre virksomheder, da alle virksomheder har forskellige kulturer og DNA, men Jakob afslutter med en enkelt, men vigtig, pointe: ”Generelt er det da vigtigt at overveje, hvilke værdier man har, og hvordan de påvirker medarbejdernes dedikation og indsats. Og så er det vigtigt at udnytte medarbejdernes potentiale fuldt ud.”

Læs også