AnalyserJobglæde

Dan­sker­nes jobglæde forringet under corona – se hvorfor

Danskerne er tilfredse med deres job, men jobglæden har lidt et knæk, viser ny undersøgelse. Få her et indblik i, hvad der spiller ind.

Spørger vi de arbejdende danskere, om de er tilfredse med deres job, er det tilfældet for hele 82 %. Det viser en ny Megafon-undersøgelse, der afdækker danskernes jobsøgningsadfærd – denne gang under en pandemi.

Noget anderledes ser det imidlertid ud, når vi spørger danskerne, hvordan det står til med jobglæden i deres arbejdsliv.

Jobglæden under corona

Januar 2021
Dårligere 35 %
Uændret 56 %
Bedre 9 %

For 56 % er jobglæden uændret, mens 35 % mener, at den er blevet dårligere – og kun 9 % mener, at den er blevet bedre.

Undersøgelsen viser, at danskerne samtidig har arbejdet mere. Det gælder for 28 %, der oplever, at arbejdsmængden er steget under corona, men også andre faktorer end arbejdsmængde påvirker jobglæden.

Stor fleksibilitet, men usikkerhed og ubalance

Større usikkerhed i jobbet er en faktor, der kan have indflydelse på danskernes jobglæde. For nogle handler det muligvis om frygten for fyring, mens det for andre handler om presset fra nye arbejdsformer – og det kan naturligvis påvirke jobglæden.

Der er dog mere fleksibilitet i jobbet, fordi vi har større frihed til at hente børn, eller gøre andre ting, efter et mere fleksibelt skema. Det har imidlertid også udfordret balancen mellem arbejde og fritid, som er blevet dårligere.

Netop fordi arbejdspladsen for de fleste er placeret indenfor hjemmets fire vægge – og arbejde og fritid derfor er vanskeligere at adskille.

Forringet relation til kolleger og leder

Danskerne giver også udtryk for, at forholdet til kolleger og nærmeste leder er blevet forringet under pandemien.

Teams og andre digitale løsninger er altså ikke alt – især ikke på den lange bane. I starten var de fleste begejstrede for møder online, fordi det løste en del udfordringer ved det pludselige hjemmearbejde, men nu et år senere, er vi blevet møre, og det udfordrer relationerne.

Mere fleksibilitet gør altså ikke umiddelbart op for større usikkerhed, dårligere work-life balance og udfordrede relationer. Der er altså noget at arbejde på – både nu og her, men også når vi engang vender tilbage til en mere normal hverdag.

Aktivt arbejde med jobglæde

Jobindex er på en mission for mere jobglæde – og vil gerne tilbyde dig unik viden om arbejdet med den. Derfor har vi skabt et univers, hvor du kan finde forskelligt materiale, der kan gøre dig klogere på arbejdet med at øge jobglæden i din virksomhed.

Læs også