JobglædeKarriere

Mere ar­bejds­glæ­de: Sådan sætter du fokus på ledelsen

Selv om de fleste danskere synes, at arbejdsglæde er vigtigt i hverdagen, er det mindre end 1 ud af 10, der taler med chefen – på trods af, at mange undersøgelser viser, at det især er ledelsen, der påvirker jobglæden. Få her 4 råd til, hvordan du og dine kolleger kan få fokus på ledelsen i din virksomhed.

En ny undersøgelse viser, at arbejdsglæde er så vigtigt, at danskerne forholder sig til det hver eneste dag. Utallige andre undersøgelser viser, at ledelsen betyder noget for jobglæden. På mange arbejdspladser er jobglæden helt i top, hvor der andre steder er oplagte muligheder for udvikling. Mange gange er det knyttet op på ledelsen, fordi din leder har stor betydning for din dagligdag. Det er nemlig din leder, der har indflydelse på de arbejdsopgaver du får, det ansvar du gives, din faglige og personlige udvikling og ofte også din lønudvikling.

1 ud af 10 taler med chefen om jobglæde

Og hvis du er på en arbejdsplads, hvor glæden eller ledelsen godt kunne tåle et nøk opad, hvad kan du og dine kolleger så gøre for at få fokus på ledelsen? Kig på de 4 tips her.

1. Er der noget, du selv kan justere på?

Brug 5 minutter på at tage vores arbejdsglædetest. Når du har taget den, bliver du præsenteret for et diagram, der viser, hvilke områder der fylder mest hos dig, samt hvad du eventuelt kan gøre for at forbedre din jobglæde. Testresultatet giver dig på et meget overordnet plan forslag til, hvad du kan fokusere på, som kan hjælpe dig med at få mere arbejdsglæde.

2. Bed om at få undersøgt arbejdsglæden

Hvis det viser sig, at der er nogle områder, du ikke selv kan arbejde med, kan du få hjælp til at finde ud af, om det kun er dig, der synes, at noget halter. Du – eller et par stykker af jer – kan gå til jeres HR-afdeling med ønsket om at få taget temperaturen på arbejdsglæden.

Ledere eller HR-afdelinger er måske ikke opmærksomme på, at der kan være et indsatsområde, hvis de og deres egen afdeling oplever arbejdsglæde. Ved at få taget temperaturen på arbejdsglæden kan en virksomhed afdække, om alle afdelinger har lige meget jobglæde, og det er svært for virksomhedsledelsen at være afvisende over for en medarbejdertiltag, der vil kortlægge arbejdsglæden.

Vi har fx en gratis undersøgelse, din virksomhed kan bruge. Du kan også tage den selv. Den hedder GAIS, som er en forkortelse for God Arbejdslyst Indeks Score.

3. Relationer

En stor del af ledelse handler om relationer mellem lederen og medarbejderen, og derfor er der to dele af det ben: lederen og medarbejderen.

Vi har i en mini-undersøgelse blandt vores nyhedsbrevslæsere fundet ud af, at der især er 5 aspekter, der kendetegner henholdsvis god og dårlig ledelse. Tænk over, hvordan du oplever ledelsen i din afdeling.

God eller dårlig ledelse?

5 aspekter, medarbejderne ønsker/ikke ønsker af deres leder ifølge ny undersøgelse (november, 2018):

Ønsker

  • Empati: Er lydhør, empatisk og har altid tid – både til arbejdsmæssige og private problemer.
  • Støtte: Viser vejen arbejdsmæssigt, er loyal over for de ansatte og bakker dem op.
  • Anerkendelse: Ser den enkelte og forstår at give skulderklap, eksempelvis i form af en uventet lønforhøjelse.
  • Tosidet ansvar: Gør den enkeltes karriere til både lederens og den ansattes ansvar.
  • Balance: Har en god balance mellem professionel og social fremtoning.

Ønsker ikke

  • Lunefuld: Er utilregnelig, taler ikke pænt til de ansatte og forskelsbehandler.
  • Utroværdig: Overholder ikke aftaler, kan have en skjult agenda og er uærlig ved fyringer og omstruktureringer.
  • Årsag til opsigelser: Er årsag til opsigelser og mistrivsel, da de ansatte kun bliver for ikke at efterlade kollegerne i stikken.
  • Inkompetent: Mangler lederkompetencer eller er blevet forfremmet uden nødvendig lederuddannelse.
  • Ansvarsløs: Afsiger og fralægger sig ansvaret for problemer, der opstår på arbejdspladsen og for de ansatte.

4. Vær konkret, hvis du sætter ord på arbejdsglæden over for chefen

Hvis det kommer dertil, hvor du vil eller skal tale med din leder om det, mener lektor i human resource management ved Copenhagen Business School Frans Bévort, at det er vigtigt at have forberedt sig nøje.

”Som chef vil man gerne have kompetente medarbejdere. En kompetent medarbejder er gerne en god medarbejder, der er glad for sit arbejde. Chefer er som udgangspunkt ikke glade for at høre, at de har en ansat, der ikke er glad for sit arbejde, for det kan godt smitte af på indsatsen og på andre medarbejdere,” siger Frans Bévort.

Han kommer derfor med nogle helt konkrete forslag til, hvad man som ansat bør have overvejet, hvis man vælger at tale med chefen om, hvorfor man ikke trives.

”Det er vigtigt at kunne forklare, hvad det er, man mener, hvis man kommer til sin chef og siger, at man ikke er glad for sit arbejde. Det vigtige er, at man i sådan en situation som medarbejder er meget klar på, hvad man ønsker lederen skal gøre anderledes, eller om man ønsker at få mulighed for at få andre opgaver, eller hvilke omstændigheder omkring opgaverne, der kan justeres for at man kan få arbejdsglæde. Man skal være i stand til at kunne tale ret præcist om, hvilke ting i fx chefens adfærd der er vigtige for at man trives, eller hvad der er vigtigt i opgaver eller den information, man modtager,” siger Frans Bévort.

Han uddyber også, hvorfor det er vigtigt, at man som medarbejder kan være præcis i den situation.

”Implicit siger man, at chefen ikke gør det godt, at man ikke kan lide chefen, eller at man selv ikke trives og allerede har besluttet sig for, at det ikke et sted, man har tænkt sig at blive. Det er alt sammen følsomme emner, og hvis man ikke kan sige noget konkret om, hvordan det kan blive bedre, er det ofte bedre at lade være, ” afslutter Frans Bévort.

Læs også