Jobglæde

Forskning: Disse 6 faktorer sikrer jobglæden

Det øger risikoen for sygdom og kan give knæk på selvtilliden, hvis du ikke er glad for at gå på arbejde. Det er derfor vigtigt at sikre arbejdsglæden, mener forskere, der har fundet de seks vigtigste kilder til høj jobtilfredshed.

Lav jobtilfredshed hænger sammen med mentale sundhedsproblemer som lav selvtillid, angst og depression, og det øger risikoen for sygefravær, førtidspension og medarbejderflugt fra arbejdspladsen.

Det skriver forskerne bag en videnskabelig artikel om jobtilfredshed, der er udgivet i Scandinavian Journal of Public Health. Det er derfor helt afgørende for både den enkelte, arbejdsgiveren og samfundet, at man har styr på arbejdsglæden, mener forskerne.

”Hvis ikke vi trives på arbejdspladsen, risikerer vi at blive syge. Derfor er det så vigtigt at sikre jobtilfredsheden,” siger en af forskerne bag artiklen, Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Det sociale er vigtigt

Forskningen er baseret på den omfattende spørgeskemaundersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred og inkluderer data om 10.000 danske lønmodtagere, der har svaret på forskellige spørgsmål om deres arbejde, helbred og livsstil.

Ved at analysere svarene har forskerne identificeret seks faktorer, der påvirker arbejdsglæden (i prioriteret rækkefølge):

  1. Social støtte fra chefen
  2. Indflydelse på arbejdet
  3. Social støtte fra kolleger
  4. At jobbet ikke er fysisk hårdt
  5. Motion på jobbet (har kun lav indflydelse)
  6. Sund mad på arbejdet (har kun lav indflydelse)

Konklusionen er tydelig. Det er kulturen på arbejdspladsen, der har klart størst indflydelse på medarbejdernes jobtilfredshed. Hvis din chef og dine kolleger lytter til dine problemer og hjælper med at løse dem, bliver du ganske enkelt gladere for at gå på arbejde, siger forskerne.

”Social støtte kan ses som en ressource, der gør det lettere at håndtere stressfaktorer i arbejdet … Det handler måske om menneskers fundamentale karaktertræk som sociale individer og afspejler højst sandsynligt den ideelle arbejdspladskultur,” skriver forskerne.

Tillid, retfærdighed og samarbejde

Ifølge professor emeritus Tage Søndergaard Kristensen, der igennem årtier har forsket i arbejdsmiljø og trivsel, kan det gode arbejde grundlæggende koges endnu mere ned.

”Der er to ting, der betyder noget: relationer og kerneopgaven,” siger Tage Søndergaard Kristensen, der er kendt som en af landets førende eksperter i psykisk arbejdsmiljø.

”Mere indviklet behøver det ikke være. Der skal være gode relationer til kolleger, ledere og kunder eller borgere, og arbejdet skal give mening og kunne løses med høj kvalitet,” siger Tage Søndergaard Kristensen.

Ifølge ham er gode arbejdspladser kendetegnet ved tre ting: tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er det, der i forskningen kaldes for social kapital.

”Forskningen viser klart, at virksomheder med høj social kapital også har engagerede og tilfredse medarbejdere og i øvrigt også er mere produktive og levere bedre kvalitet,” siger Tage Søndergaard Kristensen.

”Og hvis du er så heldig at arbejde på en arbejdsplads, hvor der er en høj grad af social kapital, så er du med stor sandsynlighed også glad for at være der. Det gode ved den tanke er, at vejen til det gode arbejdsliv ikke handler om at fokusere på, om medarbejdere nu også trives. Nej, det handler om at kunne samarbejde om at levere et godt stykke arbejde. Kan man det, trives man.”

Kost og motion har lille effekt på arbejdsglæden

Flere og flere virksomheder er begyndt at tilbyde sund mad i kantinen og motion i arbejdstiden i et håb om, at sunde medarbejdere også er bedre medarbejdere.

Men det er ikke det oplagte sted at starte, mener forskerne. Sundhedstilbud som rygestopkurser, psykologhjælp og helbredstjek har ingen indvirkning på arbejdsglæden, forklarer Lars Andersen.

”Tilbuddene kan selvfølgelig have en helbredsmæssig betydning for dem, som benytter dem, og tjene andre gode formål end jobtilfredshed, men det er ikke noget der slår igennem på det,” siger han.

Til gengæld er de fysiske arbejdsforhold afgørende. Hårdt arbejde medfører generelt lavere jobtilfredshed hos medarbejderne, men det samme gør helt stillesiddende arbejde foran en skærm. Det optimale arbejde giver derfor mulighed for at bevæge sig i løbet af dagen, men uden hårde fysiske opgaver som for eksempel tunge løft eller mange ensartede bevægelser i løbet af dagen.

”Vil man have tilfredse medarbejdere, er det vigtigt at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Sund mad og motion betyder også lidt, men slet ikke ligeså meget,” konkluderer forskerne.

Læs også