Jobglæde

Mang­fol­dig­hed er en gave – understøt et ar­bejds­mar­ked for alle

Foreningen Lige Adgang relancerer i samarbejde med Jobindex Det Danske Charter for Mangfoldighed, der understøtter din virksomheds arbejde med mangfoldighed. Vil du med på rejsen?

I Jobindex mener vi, at arbejdsmarkedet er for alle – og at den mangfoldighed, der følger med, er en gave for alle virksomheder. Vi har tidligere iværksat mangfoldighedsinitiativet "Forskelle Gør Forskel", der havde til formål at gøre erhvervslivet bevidst om værdien af mangfoldighed.

I forlængelse heraf ønsker vi nu, i samarbejde med Foreningen Lige Adgang, at understøtte danske virksomheders mangfoldighedsarbejde og sætte fokus på den værdi, en mangfoldig arbejdsplads skaber.

Det gør vi med det fælles initiativ Det Danske Charter for Mangfoldighed.

Manglende netværk skaber grundlag

Ifølge Jes Tiedemann fra Foreningen Lige Adgang, er charteret vigtigt, fordi der i Danmark mangler et landsdækkende netværk for virksomheder, der ønsker at blive klogere på mangfoldighed og mangfoldighedsledelse – uanset geografi, branche, medarbejdersammensætning, størrelse og økonomi:

“Flere og flere danske virksomheder har fået øjnene op for mangfoldighedens potentialer og ønsker aktivt at arbejde med at øge og realisere den eksisterende mangfoldighed i egen organisation. En central forudsætning for mangfoldighedsledelse er den kontinuerlige identifikation af de ubevidste forforståelser og fordomme, som eksisterer hos alle mennesker og derfor også i alle virksomheder.”

Opgør med unconscious bias

Den ubevidste forforståelse – eller unconscious bias – kan udgøre barrierer, der i værste fald kan betyde, at forskellige grupper af mangfoldige talenter ubevidst og uden fagligt belæg holdes ude af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

“Bias kan også betyde, at medarbejdere grundet deres køn, alder, etnicitet, kulturel baggrund, seksuel orientering, kønsidentitet, funktionsniveau eller lignende ikke får de samme muligheder for at realisere deres faglige potentiale og gøre karriere på lige vilkår med de kolleger, der tilhører majoriteten på virksomheden,” understreger Jes Tiedemann.

“Det betyder samtidig, at danske virksomheder risikerer at spænde ben for sig selv i forhold til rekruttering, innovation og produktudvikling, job- og talentudvikling samt fastholdelse og trivsel – parametre, der alle har stor betydning for virksomhedernes vækstmuligheder og sociale og økonomiske bæredygtighed.”

Det er disse udfordringer, som Det Danske Charter for Mangfoldighed gennem netværk, erfaringsudveksling og videndeling skal være med til at modvirke.

Tag del i visionen og et landsdækkende netværk

Som underskriver af charteret bakker virksomhederne op om visionen om at øge og bringe mangfoldigheden i spil i dansk erhvervsliv til fordel og værdi for offentlige og private virksomheder såvel som for gruppen af mangfoldige talenter, der kan oplever udfordringer i forhold til at komme ind på og realisere deres talent på det danske arbejdsmarked.

“Samtidig bliver man en del af et landsdækkende netværk af virksomheder, der alle har det til fælles, at de ønsker at blive klogere på, hvordan man går fra tanke til handling i forhold til strategier og initiativer, der kan øge eller bringe den eksisterende mangfoldighed i virksomheden i spil,” forklarer Jes Tiedemann.

“Nogle virksomheder underskriver, fordi de allerede arbejder aktivt med mangfoldighedspolitikker, -initiativer eller -indsatser, som de gerne vil dele erfaringerne fra. Andre virksomheder underskriver, fordi de mangler viden og inspiration til, hvordan de kommer i gang.”

Som en del af virksomhedsnetværket under Det Danske Charter for Mangfoldighed får virksomhederne adgang til viden og værktøjer på mangfoldighedsområdet.

Virksomhederne får ligeledes mulighed for at deltage i tematiske workshops og webinarer med udgangspunkt i ny viden om eksisterende erfaringer med konkrete indsatser, der øger og sættet mangfoldigheden i spil. Eksperter og erfarne virksomheder deler ud af deres viden og fortæller mere om deres tilgang og metoder i arbejdet.

Vil du med på rejsen?

Charteret blev relanceret i november 2021 med en ny hjemmeside med mangfoldighedsressourcer og mulighed for at underskrive charteret digitalt.

Hvert år i maj måned afholdes der i forbindelse med Den europæiske mangfoldighedsmåned et landsdækkende event, hvor nye underskrivere fysisk kan underskrive og modtage deres egen version af charteret.

Læs også