Løn

Vil din løn snart stige?

Anders Bondo Christensens håb er stort: Han håber på lønstigninger til lærerne i den nye overenskomst for 2018 – men ikke alle er enige.

Det vil formentlig ikke gøre dig noget, hvis du som skolelærer snart har en lønstigning i vente. Intet er dog afgjort endnu. Først når overenskomsten 2018 – der forhandles i april – ligger klar, har alle vished. Men allerede nu melder ønskerne sig.

Anders Bondo Christensen, formand for lærerne, er også formand for hele Forhandlingsfællesskabet – og står altså i spidsen for 571.000 ansatte i regioner og kommuner – og han sagde tidligere i år på en overenskomstkonference:

”Om lidt kommer arbejdsgiverne og siger, at der er en stram økonomi. Det vil undre mig andet. Så vil jeg henvise til, at nationalbankdirektør Lars Rohde har sagt, at der er plads i økonomien til lønstigninger. Jeg håber, at det også gælder vores område. At vi også får del i opsvinget,” sagde Anders Bondo Christensen ifølge folkeskolen.dk.

Økonomien er under pres

Selv om Anders Bondo Christensens ønske er klart, så har han ret i, at arbejdsgiverne er knap så begejstret for den udvikling.

”De faktiske forhold er, at den kommunale økonomi er under pres i de kommende år. Det er ikke kommunal standardjammer. Det er det ikke over for den til enhver siddende finansminister, og det er det heller ikke til jer. Det er desværre hårde realiteter, som vi må forholde os til,” sagde kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, ifølge folkeskolen.dk.

Sammenligner man de danske folkeskolelæreres løn med 30 andre lande, så viser det sig, at de danske folkeskolelæreres startløn ligger i den høje ende, men at det derefter går ned ad bakke.

Ifølge en opgørelse fra OECDs rapport ”Education at a Glance 2016” får nyudklækkede lærere en gennemsnitsløn på knap 283.000 kroner pr. år uden pension og tillæg – og korrigeret for relative leveomkostninger og inflation.

”Den danske folkeskole tilbyder dermed den fjerde højeste startløn blandt mere end 30 lande. Vil man tjene store penge, skal kursen sættes sydover til Luxembourg. Her er startlønnen 200.000 kroner højere end i Danmark, nemlig 483.773 kroner pr. år. Til sammenligning er lønnen i gennemsnit for samtlige lande i opgørelsen 191.068,69 kroner om året,” lyder det i en artikel i Mandag Morgen.

Løn på rutsjetur

Selv om den danske startløn er høj, når man sammenligner med de andre lande, så bliver folkeskolelærerne overhalet af de udenlandske kollegaer efterhånden, som årene går. Efter 15 år vil de danske lærere ifølge OECD i gennemsnit stå med en grundløn på 325.743 kroner om året – før skat og købekraftkorrigeret osv. Og dermed flytter Danmark sig fra en 4. til en 8. plads i opgørelsen.

”Men rutsjeturen bliver endnu længere i de efterfølgende år, hvor folkeskolelærerne i nogle lande faktisk har mulighed for at nå et endnu højere niveau. Mens den danske lærers grundløn bliver stående på de 325.000 kroner, så kan en vedholdende lærer i Luxembourg ende med en årsløn på 841.000 kroner – altså næsten dobbelt så meget som startlønnen. En tendens der gør sig gældende i flere lande. Også i Schweiz og Sydkorea har lærerne i de offentlige grundskoler mulighed for at nå den dobbelte grundløn i forhold til startlønnen. Luxembourg er dog ubetinget det land, der i løbet af karrieren kaster flest penge i lærernes lønpose,” lyder det i artiklen i Mandag Morgen.