KarriereØvrigt

Vi er parate til at pendle langt for jobbet

Flere danskere er parat til at pendle længere mellem bopæl og et nyt job, viser en undersøgelse lavet af Danske Medier.

Danskerne er klar til at rejse længere for at arbejde. Det viser tal fra Danske Medier, der har undersøgt danskernes adfærd i forbindelse med jobsøgningen. Så hvis du er villig til at pendle længere, kan du have flere ledige stillinger at vælge mellem.

Danskerne vil gerne rejse længere for at arbejde. Det viser tal fra Danske Medier, der har undersøgt danskernes adfærd i forbindelse med jobsøgningen.

Den længste acceptable transporttid fra kandidatens nuværende bopæl og et nyt job?

Transporttid angivet den ene vej

2015 2016
0-20 min 4% 4%
21-30 min 23% 27%
31-45 min 26% 24%
46-60 min 25% 27%
Mere end 60 min 14% 8%
Ved ikke 8% 9%

Danske Medier, Januar 2016, 1379 respondenter er blevet spurgt i undersøgelsen (18-65 år)

Især veluddannede rejser længere

Udviklingen med de længere rejsetider hænger sammen med arbejdsmarkedet generelt, siger Ismir Mualic, lektor ved DTU Transport.

”Jeg ser det som et resultat af finanskrisen og den teknologiske udvikling, at folk kan rejse hurtigere og er villige til at rejse længere,” siger Ismir Mualic.

Ismir uddyber, hvilke profiler der er mest tilbøjelige til at rejse langt for jobbet.

”Generelt så gælder det, at jo højere uddannet du er, jo mere pendler du”, siger han.

Længere rejsetider er OK

Andelen af danskere, der er villig til at rejse 31-45 minutter én vej er steget med 2 procentpoint, men den helt store højdespringer er dem, der er villige til at rejse i længere tid end 60 minutter den ene vej. Her er tallet gået fra 8 til 14 procent i 2016. Denne udvikling er ikke set større i al den tid, Danske Medier har gennemført undersøgelsen.

Det er udenfor de største byer, der pendles længst, siger DTUs transportvaneundersøgelse. Ismir kan forklare hvorfor.

”Vi pendler kortest afstand i København, for vi har mange jobs og husholdninger koncentreret her. Det gælder for de større byer generelt,” siger Ismir.

Den gennemsnitlige afstand mellem hjem og arbejde er ifølge DTUs transportvaneundersøgelse fra 2014 20,1 kilometer for én vej. 66 % foregår med bil, 20 % på cykel 11 % med kollektive transportmidler og 3 % til fods.