Karriere

Sparring kan gøre dig til en bedre leder

Du kan blive en bedre leder via sparring med andre ledere, der kan give dig et helt andet syn på dine udfordringer og gøre dig bedre i stand til at undgå fejl.

Det kan være et absolut wake-up call at stå og tale med en anden leder om dine udfordringer, fordi du her bliver præsenteret for et helt nyt sæt øjne på problemstillinger, du længe har tumlet med. Måske har den anden leder masser af erfaring inden for netop dit felt, og så er der jo ingen grund til at begå de samme fejl som ham eller hende. Det mener Mogens Birch-Larsen, der er professionel sparringspartner, leder og ledelsesrådgiver i ConsulTeam Management.

Selv om han fungerer professionelt som sparringspartner, så mener han sagtens, at man kan finde en sparringspartner selv blandt andre ledere.

”Spørg en relevant leder, om I skal være sparringspartnere. Lige som han eller hun har masser af erfaring, har du det formentlig også, og det kan udvikle jer begge til at blive endnu bedre ledere. Det vigtigste er, at man smider paraderne og er åben og husker på, at der ikke findes nogen dumme spørgsmål,” siger Mogens Birch-Larsen.

Omsæt snakken til handling

Han mener, at det er vigtigt, at man efter sine sparringssessioner tager det et skridt videre, så det ikke kun bliver ved snak, men bliver omsat til reel handling via en handleplan.

”Det gælder for eksempel i forhold til personlig udvikling, hvor sparring med andre ledere, kan sætte turbo på udviklingen. Der kan man lære meget af professionelle sportsfolk, som satser på at lære mere af det, de allerede er gode til – og ikke træner så meget i forhold til det, de godt ved ikke er deres styrker,” siger Mogens Birch-Larsen og uddyber, at det kan være godt, allerede inden man går i gang med at sparre med andre – at sætte sig ned og lave en SWOT-analyse på sig selv.

Det er typisk et redskab brugt kun i virksomheder, men Mogens Birch-Larsen mener, at man også skal føre sig selv igennem de forskellige spørgsmål, der kan vise, hvad ens styrker, svagheder, muligheder og trusler er – Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Ifølge Mogens Birch-Larsen giver det rigtig god mening at prioritere de kortlagte udviklingsområder og arbejde med et område ad gangen, så det bliver en ”bid for bid” proces.

Øg din gennemslagskraft

Er en af dine svagheder for eksempel at stå overfor dine medarbejdere og holde et oplæg, så er det måske der, at du kan bede din sparringspartner om hjælp. Det kan ifølge Mogens Birch-Larsen være, at virksomheden har en nøglemedarbejder, der fungerer som ledelsens forlængede arm og ikke har svært ved at ”stille sig op på ølkassen” – men det kan skabe en øget respekt - hvis lederen selv gør det.

”Meget introverte ledere er nødt til at forstå, hvorfor det er nødvendigt, at de nogle gange stiller sig op og kommer med et budskab, hvor meget ekstroverte og dominerende ledere omvendt skal lære at lytte til medarbejderne, og her kan man som sparringspartnere bruge hinanden til at finde frem til, hvad man skal gøre, hvis man har behov for udvikling der,” siger Mogens Birch-Larsen og tilføjer, at sparringspartneren på den måde kan være med til at øge overliggeren – både i forhold til nævnte eksempel – men som nævnt også generelt.

Læs også