Jobsøgning

Robuste me­d­ar­bej­de­re er ef­ter­trag­te­de

”Robust” er blevet et buzzword i jobannoncer – også inden for plejeområdet og det pædagogiske område.

Robust. Vi søger en robust medarbejder. Er det bare andre ord for, at du vil komme til at arbejde i et hårdt presset arbejdsmiljø, hvor ekstra lag teflon på skuldrene kun vil være en fordel?

Stresseksperten, Thomas Milsted mener, at ordet ”robust” er det nye sort i jobannoncer, og det gælder også inden for plejeområdet og det pædagogiske område. Fagbladet FOA har foretaget en stikprøvekontrol på jobindex.dk, som viser, at 3,9 procent af jobannoncerne bruger ordet ”robust”. Ordet indgik i 11 procent af annoncerne inden for plejeområdet og i 20 procent inden for det pædagogiske område.

”Virksomhederne kan lige så godt skrive, at de har et belastende arbejdsmiljø og ikke gør noget ved det, så derfor skal du, kære medarbejder, helst kunne klare mosten uden brok,” siger Thomas Milsted til Fagbladet FOA.

Han er på vej med en ny bog om robusthed, og ifølge ham er ”robusthed en nødvendighed i en foranderlig og omskiftelig verden. Og da verden altid har været foranderlig og omskiftelig, har robusthed altid været en nødvendighed – lige siden mennesket blev skabt,” som det fremgår af hans hjemmeside. Samtidig mener han også, at robusthed handler om evnen til at sige fra:

”At tilegne sig robusthed er ikke som at tilegne sig færdigheder som at cykle eller svømme. Der findes ingen teknikker, der trin for trin giver dig mere robusthed. Robusthed er mere noget, du beslutter dig for og så øver dig i at efterleve. Det er en bevidst indre tilskyndelse, der får dig til at beslutte, at nu vil du være robust. Nu vil du være en person, der kan sige fra,” lyder det fra Thomas Milsted på hans hjemmeside.

Robusthed er et fælles ansvar

Hjemmeplejen i Kalundborg Nord har været på kursus for at lære, at robusthed hos den enkelte er et fælles ansvar.

”Vi talte om på kurset, at vi skal gøre tingene ens, selv om vi er forskellige. Hvis nogle siger nej til at gøre noget ekstra for en borger, og andre siger ja, så bliver vi de gode og de onde. Det går ikke,” siger Lone Christensen til FOA Bladet.

Hun er social- og sundhedsassistent i Kalundborg Nord, hvor tillidsrepræsentant, Jeannette Klint, også fik en vigtig erfaring med fra kurset. Fordi hun ikke selv får stress, så havde hun svært ved at hjælpe sine kollegaer, fordi hun ikke kunne se deres problem – men hun fik på kurset lært at sætte sig i deres sted og forstå, at en køreplan er præcis så stressende, som den enkelte oplever den.

Disse faktorer skal være til stede

På Point of View International skriver stresseksperten, Thomas Milsted, at stress ikke er et individuelt ansvar – præcis som man har oplevet det i Kalundborg Nord.

”Det er din organisation, der skal være robust, ikke nødvendigvis dig. For at skabe et robust miljø er der visse egenskaber, beskyttelsesfaktorer om man vil, der er nødt til at være til stede i din organisation. Jeg vil bare her afslutningsvis nævne de vigtigste: Retfærdighed, organisatorisk målklarhed, positivt arbejdsklima, kontrol over sit arbejde, mindsket tidspres, personale-fokuseret lederskab, støtte (hjælpsom arbejdskultur), indflydelse/inddragelse og udviklingsmuligheder – og tryghed i ansættelsen,” skriver han og tilføjer, at listen er en sammenfatning af forskning fra internationale organisationer og myndigheder, som arbejder med sundhed og arbejdslivsspørgsmål – blandt andet FN, ILO – International Labour Organization – WHO, OECD og EU-Kommissionen.