AnsøgningJobsamtaleJobsøgning

Guide til en god an­sæt­tel­ses­kon­trakt for ledere

Det er uhyre vigtigt, at du læser din ansættelseskontrakt grundigt igennem, inden du skriver under, for du får ikke et bedre tidspunkt end nu til at forhandle dit kommende lederjob. Få gode råd her, så du husker alle de forskellige elementer i ansættelsesaftalen.

Udvælgelsesprocessen har været hård. Du er kommet med i det skarpe felt, der skal til jobsamtale, og en uge efter sker det! Du har fået jobbet. Tillykke! Men husk at læse din ansættelseskontrakt rigtig godt igennem, inden du sætter din underskrift nederst i dokumentet, også selv om du bare vil have kontrakten hurtigt på plads, så du kan gå i gang med det, det virkelig handler om. Den glæde og iver i forhold til arbejdet er det nemlig ikke sikkert, du finder boblende indeni dig, når det en dag kommer dertil, at du skal stoppe i din lederstilling igen. Der er risiko for, at der opstår stridigheder mellem dig og din arbejdsgiver, hvis kontrakten for eksempel er for løst formuleret.

”De fleste konflikter bunder i, at begge parter var komplet enige om alle elementer i ansættelsen, men at de klare aftaler ikke blev nedfældet i kontrakten. Når tvivlen opstår, har man pludselig forskellig opfattelse af, hvad der var aftalen,” siger Jan Ternholm, der er juridisk konsulent hos Lederne i organisationens fagblad.

Ingen fastlagte regler

Her fremgår det også, at der for ledere i Danmark ikke er fastlagt regler for ansættelsesforholdets betingelser, hvilket betyder, at du som leder selv skal forhandle dig til gode vilkår, og derfor er det så vigtigt, at du kender til dine muligheder, inden du skriver under.

For eksempel skal din ansættelseskontrakt som minimum indeholde vilkår for løn og arbejdstid, herunder ferie, feriefridage og barns 1. sygedag samt en stillingsbetegnelse. Især stillingsbetegnelsen er ifølge den juridiske konsulent værd at kaste et ekstra blik på.

”Mange stillingsbeskrivelser indeholder kun titler, men ”chefkonsulent” eller ”projektleder” siger ikke ret meget om, hvad du reelt skal lave. Hvis din stillingsbeskrivelse ikke er afgrænset til specifikke ansvarsområder og opgaver, kan det blive vanskeligt senere hen at argumentere for, hvorfor du eksempelvis skal have mere i løn,” siger Jan Ternholm.

Skriv en årlig lønforhandling ind

Derudover er det heller ikke en rettighed for dig som leder, at du har en årlig lønforhandling – det skal du sørge for at få skrevet ind i kontrakten, lige som din løn skal fremgå herunder også bonusløn, pension, frynsegoder osv. Husk også et eventuelt loft for din arbejdstid. Ifølge Lederne har 48 procent af danske ledere en arbejdsuge på 45 timer eller mere og topledere et gennemsnit på 51 timer. Hos Djøf anbefaler man også, at arbejdstiden bliver nedfældet i kontrakten.

”Nogle djøf’ere har en veldefineret arbejdstidsaftale, mens andre skal bruge den tid, der kræves for at løse de stillede opgaver. Der kan naturligvis være en stor risiko forbundet med den form for arbejdstidsaftaler, og det er ikke usædvanligt, at arbejdstiden i de situationer stiger og ikke kan holdes på et acceptabelt niveau. Djøf anbefaler, at omfanget og placeringen af arbejdstiden står i ansættelseskontrakten, så der for begge parter er klarhed over forventningerne til arbejdstiden,” lyder det hos Djøf.

Husk også det, som mange, ifølge Lederne, glemmer: Et opsigelsesvarsel. Det skal altid fremgå af ansættelseskontrakten. Hvis du er funktionær stiger opsigelsesvarslet sammen med din anciennitet, hvilket vil sige, at hvis du har været ansat i nul til seks måneder, har du en måneds opsigelse, og har du været ansat fra seks måneder til tre år, har du tre måneders opsigelse. Alligevel er det ifølge Lederne vigtigt at være opmærksom på, om der er aftalt prøvetid eller eventuelt forlængede varsler – det vil sige længere opsigelsesfrist end normalt. Hvis virksomheden ønsker at pålægge dig et forlænget varsel, er det fuldt ud lovligt – du skal bare sikre dig, at virksomhedens varsel over for dig forlænges med minimum en tilsvarende periode.