Karriere

Flere kvinder på vej ind i byg­ge­bran­chen

Antallet af kvinder i bygge- og anlægsbranchen er stigende. I 2016 fik 508 kvinder en praktikpladsaftale – det er 20 procent flere end forrige år.

”Det går den rigtige vej, og flere kvindelige bygge- og anlægselever har fået en praktikpladsaftale i 2016 i forhold til 2015. Det er stadig bygningsmaler, der dominerer som uddannelse for kvinderne i branchen, men en tredjedel af de kvinder, der fik en aftale sidste år, tager en anden uddannelse end bygningsmaler,” siger Helene Høj på Dansk Byggeris hjemmeside.

Helene Høj er konsulent i Dansk Byggeris afdeling for regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse, og hun mener, det er en god udvikling, at 20 procent flere kvinder – fik en praktikpladsaftale i 2016 sammenlignet med året før. Helt nøjagtigt 508 kvinder ud af de i alt 6.012 elever fra en af bygge- og anlægsuddannelserne fik en praktikpladsaftale – til sammenligning fik 425 kvinder en aftale i 2015.

Hun mener, at det er positivt, at en tredjedel af kvinderne vælger et andet fag end bygningsmalerfaget, fordi der bliver mangel på faglærte bredt inden for forskellige områder i branchen, men også fordi, det ifølge hende lige så godt kan være kvinder som mænd, der arbejder i alle byggeriets fag og ikke kun som bygningsmalere.

Kræver noget ekstra at vælge utraditionelt

Det kan dog kræve noget ekstra fra de unge kvinder, som træder ind i de traditionelle mandefag – som Mette Lykke Nielsen, der er forsker i køn og uddannelse på Center for Ungdomsforskning på AAlborg Universitet, tidligere har været inde på i artiklen her fra jobindex.dk Stor forskel på mænd og kvinders uddannelsesvalg

Hvis man vil bryde med det, som mange normalt forbinder med maskuline og feminine job, så kræver det ifølge Mette Lykke Nielsen både noget af den enkelte unge og af den unges omgivelser, der skal bakke op:

”Så er det lettere at vælge noget, der ikke forstås som ”naturligt” for en kvinde/mand. Det allervigtigste er efter min mening at fokusere på den enkelte. Får man ikke øje på den enkeltes talent eller kvaliteter på grund af kønsstereotype filtre, så er det et stort tab både for den enkelte og for samfundet, fordi man ikke får valgt det rigtige,” siger hun.

Problematiske skævheder

Tilbage i 2014 beskrev Fagbladet 3F, at få piger vælger håndværksfag generelt og nævner som et eksempel mureruddannelsen, hvor kun syv piger i 2013 fuldførte uddannelsen. De resterende 434 var drenge.

”Når unge i dag vælger uddannelse er det desværre meget kønsstereotypt. Piger vælger omsorgsfag, og drenge vælger håndværksfag. Det giver problematiske skævheder på arbejdsmarkedet,” siger arbejdsmarkeds- og ligestillingsforsker, Karen Sjørup, fra Roskilde Universitet – til Fagbladet 3F.

På Syddansk Erhvervsskole kender de udmærket trenden, men sporede tilbage i 2014, at der muligvis var et skifte på vej. Dengang udtalte kommunikationschef, Lars Havelund, til Fagbladet 3F:

”Rigtig mange unge søger stadig de gængse fag. Men det tyder på en lille ændring i pigers og drenges syn på uddannelserne. De begynder langsomt at tænke mindre på køn, når de vælger.”