JobsøgningØvrigt

Er du klar til at skifte branche for at komme i arbejde?

Vil du helst arbejde inden for det felt, du er uddannet inden for eller har arbejdet med de seneste mange år? Sådan er der formentlig mange, der har det, men virkeligheden er en anden: Hver tredje ledig skifter branche for at komme i arbejde.

Myten er formentlig på vej til at blive punkteret. Myten om, at ledige pure nægter at skifte branche, fordi de vil finde et job inden for det, de er uddannet – eller har arbejdet inden for.

Hvert tredje ledige a-kassemedlem, der kommer i arbejde igen inden for det første halve års ledighed, finder nemlig jobbet i en anden branche end den, vedkommende tidligere var ansat i. Det viser en analyse, som Fagforbundet 3F har foretaget på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

”Det er fantastisk, at de ledige i ganske betydeligt omfang bruger brancheskift. Det viser, at det er vigtigst for dem at have et arbejde, og så er det mindre vigtigt, hvad det er for et arbejde. Det sprænger myten om, at de ledige ikke skifter branche, og det er positivt, at tallene kommer frem. Det passer ikke, at de ledige er kræsne,” siger Søren Heisel, der er forbundssekretær i 3F.

Han mener desuden, at myten om, at a-kasserne ikke vil formidle ledige til andre brancher dermed også bliver punkteret.

Arbejdsgiverne glæder sig også

Det er ikke kun fra lønmodtagernes side af bordet, at tallene vækker begejstring og tolkes som et udtryk for, at vi har et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked i Danmark. I arbejdsgiverorganisationen DA er chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen enig med Søren Heisel.

”Som ledig må man glæde sig over, at arbejdsmarkedet giver så mange muligheder for at komme i betragtning til et nyt job. For os er det ikke et mål i sig selv, at ledige skifter branche. Men vi ser det som vigtigt, at de ledige gør alt, hvad de kan, for at få et job, som de har kvalifikationer til og er i stand til at varetage – uanset branche og placering. Og det fungerer for de fleste,” har Jørgen Bang-Petersen tidligere udtalt i Ugebrevet A4.

Søren Heisel fra 3F mener, at den viden og erfaring, man har oparbejdet i en anden branche eller under en anden uddannelse, langt fra går tabt, når man skifter branche.

”Den tager man med sig, og det kan være en kæmpe fordel for den branche, man kommer til, fordi man på den måde kan bidrage med gode løsninger, fordi man ser på tingene med andre øjne. Og så kan det godt være, at man mister noget anciennitet, men det er de fleste villige til,” siger han.

Især ufaglærte skifter branche

Der er forskel på, hvor meget man skifter branche, alt efter hvilket fag, man er i. For eksempel har kun lidt over halvdelen af de lønmodtagere, der var ansat i servicebranchen, da de blev ledige, fundet deres job i samme branche, og tidligere industriansatte er også mere tilbøjelige til at søge job uden for deres velkendte branche – og generelt er det især de ufaglærte, der skifter branche, og det billede kan Søren Heisel fra 3F godt genkende.

Han vil helt klart anbefale de ufaglærte eller andre at skifte branche, hvis det er det, der kræves, før man kan få et arbejde.

”Hvis du kigger på arbejdsmarkedet, så har industrien ikke haft det så godt, men lige nu bliver der sat milliarder af kroner af til infrastruktur. Det gør, at man bliver nødt til at kigge ud over sin egen næse. Dagpengeperioden er blevet så kort, så man har ikke tid eller råd til at sidde og vente på, at det perfekte job kommer forbi,” siger Søren Heisel, der ikke ser noget negativt i brancheskift.

Han mener, at det netop udvikler arbejdsmarkedet, fordi de ledige som nævnt tager vigtig viden med sig over til andre brancher. I øvrigt mener han, at det kan være gavnligt for ens cv, hvis man har haft forskellige jobspecialer og ikke kun har lavet teskeer i 30 år.