KarriereØvrigt

Alder ingen hindring for kon­to­r­ar­bej­de

Al snak om ældrebyrde er ifølge Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening - DFL - noget vrøvl. Ældre er en styrke, ikke en byrde, lyder det.

"I dag handler det for ledelsen mere end nogensinde før om at udvikle medarbejderne hele livet. Det er virksomhedernes opgave at sikre rammerne for livslang udvikling og at skabe mening med at være netop dér på arbejdspladsen. På den måde gør man ældrebyrde til ældrestyrke, og det er en udvikling, vi skal arbejde for," lyder det fra Lone Clausen i DFL's blad "Forsikring".

Lone Clausen er næstformand i DFL og mener, at alder ikke må være en hindring for at blive på arbejdspladsen - for ældre medarbejdere er ikke en større byrde end andre medarbejdere.

"Vi bliver stadig friskere og holder os "fit for fight", både mentalt og fysisk. Forskere kan konstatere, at en 70-årig i dag har en fysik og en psyke, som en 60-årig havde for 20 år siden. Det gør, at de aldersgrænser, man indførte for 20 til 50 år siden, ikke længere er relevante," lyder det fra Lone Clausen fra DFL, som tidligere i år inviterede til foreningens første seniormøder.

Man havde slet ikke forventet så overvældende en interesse, men møderne blev straks overtegnede og nye blev arrangeret, og én ting kunne medlemmerne blive enige om: Vi er ikke gamle!

Jobbet er et aktivt tilvalg for ældre

Ifølge Ældresagen bliver flere ældre længere tid på arbejdsmarkedet, og for de flestes vedkommende er det et aktivt tilvalg - man bliver på jobbet af lyst.

"Mange af os tænker ikke, at der er en naturlig grænse for, hvornår vi forlader arbejdsmarkedet og går på pension. Faktisk bliver flere og flere af os længere tid på arbejdsmarkedet, hvor vi for bare få år siden forlod det aktive arbejdsliv, når vi fyldte 60 år," lyder det i en artikel på Ældresagens hjemmeside.

Tendensen er ifølge Ældresagen, at langt flere over 65 år er i beskæftigelse end tidligere. Tallet er faktisk steget med 27 procent siden 2013. De fleste ældre erhvervsaktive er mænd og udgør 74 procent.

I Ældresagens blad kan man læse om Anne Louise Paldam, der for fem år siden fyldte 62 år. Hun er en af dem, der har svært ved at holde sig væk fra arbejdsmarkedet. Hun fortsætter sit arbejde med at undervise i latin og oldtidskundskab i gymnasiet, simpelthen fordi hun ikke kan lade være:

"Undervisningen og mine fag er en meget stor del af mit liv. Det er min faglige identitet, det, der betyder noget, og som jeg har interesse for. Tanken om, at der ikke skulle være brug for én i et arbejde, den har jeg skullet vænne mig til. Skræmmende? Narhhjjj. Men jeg har brugt nogle år på at tænke over, hvad der vil være det rigtige for mig. Jeg skal vel føle, at det er dét, jeg skal - holde op. Det har jeg ikke følt endnu. Man ved jo ikke, hvordan det er," siger hun.

Pensionen spiller ind

Ifølge DFL viser undersøgelser, at det dog er få, der rent faktisk har råd til at gå på pension, når de selv ønsker det. Mange har ikke taget stilling til økonomien omkring deres pension, fordi de synes, det er kedeligt, men det kan blive et problem, når de gerne vil gå på pension.

"Pensionsordningerne i vores branche er rigtig gode. Vi har en høj indbetalingsprocent af vores løn og har mulighed for gode og billige dækninger. Men hvis vi ikke selv aktivt er med i beslutningerne, så sættes forsikringsdækningerne til standarddækning, som ikke nødvendigvis dækker netop dine behov," lyder det fra Kim Faurdal i bladet Forsikring, hvor det også fremgår, at Danica Pension har regnet ud, at hvis man går på pension som 65-årig, bør en mand have sparet 3,7 millioner kroner op, under forudsætning af en årsløn på 450.000 kroner. En kvinde med samme årsløn bør have sparet 4,2 millioner kroner op, da hun gennemsnitligt lever længere.

McDonald's satser på seniorer

Det er ikke kun inden for kontor- og økonomi området, at ældre medarbejdere betragtes som en styrke og ikke en byrde. Hos McDonald's - en af de største arbejdspladser i Danmark - er de ældre medarbejdere i høj kurs, som det fremgår af denne artikel: Ældre Medarbejdere er i høj kurs hos McDonald's

Tre fjerdedele af de ansatte hos McDonald's er under 30 år, men nu vil virksomheden føje flere ældre medarbejderne til personalet, da det er en udfordring at skaffe nok dygtige folk blandt de små ungdomsårgange.

David Fairhurst, der er kædens Chief People Officer mener, at rekruttering af seniorer kan være løsningen på den kommende mangel på arbejdskraft.

Samtidig har McDonald's erfaret, at deres ældre og mere erfarne medarbejdere generelt leverer et højt serviceniveau, der smitter af på kundetilfredsheden, lyder det fra David Fairhurst i artiklen.

I artiklen: Er der plads til ældre på arbejdsmarkedet? kan du læse om nogle af Jobindex' brugere, der taler ud om deres erfaringer med at få et nyt job, når man er over 55 år.