Introvert Sansende Følende Vurderende

Fokus på at prioritere opgaverne afhængig af de personlige behov

ISFJ-typer er ofte private, loyale og omsorgsfulde personer, der virker beskedne og ligetil. Deres talent ligger i at sørge for, at alt er tilrettelagt, så andre omkring dem kan nå deres mål. Det er ofte dem, som af sig selv tilbyder at hjælpe andre, når de fornemmer, at der er brug for hjælp, og de er ofte bedre til at fornemme andres behov før deres egne. De er ofte venlige og forstående personer, der forsøger at undgå konfrontationer og konflikter.

For ISFJ'er er det derfor vigtigt, at organisationen eller virksomheden er struktureret og velorganiseret, så der kan skabes trygge rammer omkring udførelsen af arbejdet. Man ser derfor ofte denne type være velfungerende i hierarkiske organisationer. Ofte vil man finde ISFJ'er i job, hvor de kan bruge deres loyalitet, respekt for traditioner og evne til samvittighedsfuldt at støtte andre personer.

Følgende kendte personer har typekoden ISFJ: Moder Teresa, Kronprinsesse Mary, L.O.C.

Tag persontypetesten

Hvilken type er du? Prøv vores online persontypetest og bliv klogere på dig selv. Brug indsigten i din jobsøgning, til jobsamtale eller til din næste MUS.

Tag testen

Persontypernes dimensioner

Introvert eller ekstrovert? Her har du sikkert en fornemmelse af, hvad du er. Men er du tænkende eller følende? Intuitiv eller sansende? Bliv klogere på hvad testens dimensioner dækker over her.