245 job matcher din søgning 245 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Stevns KommuneSocialrådgivere/socialformidlere søges til barselsvikariat - genopslag

Stevns Kommune, Store Heddinge

Til dig, som har lyst til at indgå i et spændende udviklingsarbejde med udsatte børn og deres familier, har Afdelingen for Udsatte Børn og Unge et barselsvikariat ledigt i perioden 1.august 2021 til 31.juli 2022.

Du vil primært blive beskæftiget med myndighedsopgaver i form af behandling af underretninger, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, iværksættelse af forebyggende indsatser og foranstaltninger og opfølgning på disse. Det betyder, at du vil have sagen fra den starter, til familien ikke længere behøver støtte fra afdelingen.

Herudover vil du skulle indgå i det tværgående distriktssamarbejde med bl.a. skoler, dagtilbud, PPR og sundhedsplejen, der har som mål tidligt at opfange og afhjælpe begyndende vanskeligheder hos børn i almenområdet.

Esbjerg Kommune
Socialrådgiver til Familierådgivningen

Esbjerg Kommune

Familierådgivningen i Esbjerg kommune har 2 ledige stillinger som myndighedsrådgiver til dig som brænder for at arbejde med familieområdet. Der er tale om 2 faste stillinger.

Stillingerne er i ungeafdelingen og er på 37 timer ugentligt. Stillingerne er med tiltrædelse 1. august 2021 eller senest pr. 1. september 2021. Vi søger socialrådgivere, der har lyst og evner til at indgå i en hektisk hverdag sammen med faglige kompetente kollegaer.

Familierådgivningens Ungeafdeling består af 2 teams med 10 til 12 rådgivere i hvert team. I Ungeafdelingen er der særligt fokus på overgangen til voksentilværelse. Dette indebærer bl.a. et tæt samarbejde med voksenmyndighed og Uddannelseshuset samt et tæt arbejde ind i den Kommunale Ungeindsats – KUI.

Esbjerg Kommune
Socialfaglig medarbejder, Bostedet Ewalds Allé, Esbjerg

Esbjerg Kommune

Center for Socialpsykiatri, Bostedet Ewalds Alle 62, søger en pædagog/socialfaglig medarbejder med virkning fra den 1. september 2021 eller snarligt derefter på 37 timer pr. uge.

Arbejdstiderne er dag, aften og weekend. Vi har personaledækning i tidsrummet fra kl. 07.00-22.00. Efter kl. 22.00 kan borgerne henvende sig til nattevagten i CFS.

På Bostedet Ewalds Alle yder vi §105 og §85 støtte til borgere i egen lejlighed. Der er tilknyttet en fælleslejlighed, som alle kan benytte. Vi har 21 borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelser.

Vi arbejder målrettet på at skabe den bedst mulige hverdag for borgerne, ud fra deres handleplaner og mål, som er udfærdiget i treklang mellem borger/rådgiver og kontaktperson, med afsæt i deres individuelle behov.

Esbjerg Kommune
Projektmedarbejder til Jobcenter Esbjerg, Uddannelseshuset

Esbjerg Kommune

Der er tale om et vikariat i perioden 1. august 2021 – 31. december 2022. Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.

Vi søger en engageret og energisk projektmedarbejder til tilbudsdelen ”På Rette Vej” i Uddannelseshuset. Du skal brænde for at arbejde med unge mennesker og kunne se deres udviklingsmuligheder, selv i situationer hvor det kan være svært. Stillingen er placeret i Uddannelseshuset, Spangsbjerg Møllevej 70, 6700 Esbjerg.

I Uddannelseshuset arbejder vi med unge mellem 18-30 år på uddannelseshjælp, herunder både uddannelsesparate og aktivitetsparate.

Huset rummer ca. 60 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Vi har fokus på en tværfaglig indsats, hvor du vil komme til at samarbejde med både interne og eksterne aktører omkring de unges videre forløb imod arbejde, uddannelse eller afklaring. Vi arbejder ud fra en motiverende og anerkendende tilgang.

Mandecentret Botilbud ApS
Socialrådgiver med relevant erfaring søges til Mandecentret Slagelse

Mandecentret Botilbud ApS

Vil du være med til at op starte en helt ny afdeling af Mandecentret. Påvirke og udvikle arbejdet med mænd i krise? Vil du være en del af et dynamisk, innovativt og tæt kollegateam, hvor der både er plads til udvikling og udfoldelse. Så har du muligheden nu!

Vi søger en erfaren socialrådgiver med et solidt fagligt grundlag og gerne med erfaring fra det kommunale område, eller myndighed. Du har kendskab og erfaring med lovgivning indenfor det sociale område.

Dit arbejdsfelt indebærer blandt andet:

 • Visitationssamtaler
 • Kontaktperson for beboere
 • Ind- og udflytning af beboere
Mandecentret Botilbud ApS
AS3 EmploymentVIRKSOMHEDSKONSULENT - København ØFastansættelse | AS3 Employment

AS3 Employment

Som samarbejdspartner til jobcentre og pensionsområdet har vi travlt med at hjælpe kandidater tættere på arbejdsmarkedet. Derfor søger vi i AS3 Employment lige nu en resultatorienteret, proaktiv og ambitiøs virksomhedskonsulent til vores Center i København.

Du kommer til at arbejde med målgruppen ledige akademikere. Målet er at sikre jobmatch mellem de ledige akademikere og virksomheder samt at sikre jobfokus i rådgivningsprocessen således, at de rustes til at være en selvstændig, målrettet og strategisk jobsøger.

Kommuneqarfik Sermersooq
Familiecenter TILIOQ i Paamiut søger behandlingsleder/job-nr. 354/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret behandlingsleder til Familiecenteret i Paamiut med tiltrædelse 1. september 2021 eller snarest derefter.

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til familier, som visiteres til familiecenteret.
 • I samarbejde med fællesleder og de øvrige ledere, sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde, og yde daglig sparring til øvrige medarbejdere omkring visiterede klienter.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Ungecenteret søger en ungerådgiver/Genopslag/job-nr. 350/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

I forbindelse med vores udvidelse søger Kommuneqarfik Sermersooq søger en ungerådgiver til Ungecenteret i Nuuk, med tiltrædelse 1. juli eller efter aftale.

Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus. Ungecenterets åbningstider er på hverdage mellem kl. 7:00-20:00. Derudover har afdeling for Ungerådgivning en Værested som har døgnåbent.

Som ungerådgiver har du medansvar for den unges udvikling og trivsel. Du skal varetage række forskelligartede opgaver, herunder:

 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuel.
 • Udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er.
 • Hvor muligt samarbejde med den unges familie og netværk.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Familiecenter i Paamiut søger ungerådgiver/job-nr. 352/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq Familiecenter i Paamiut søger ungerådgiver til Familiecenter Pamiut, med tiltrædelse 1. september 2021, eller efter aftale.

Afdelingen for Børn og Familie søger en energiske og positive kollegaer til at bistå os med arbejdet med unge mennesker med forskellige udfordringer.

Som ungerådgiver har du medansvar for den unges behandling, udvikling og trivsel. Du skal varetage en række forskelligartede opgaver, herunder:

 • Sammen med den unge og behandlingslederen planlægge de konkrete indsatser, der skal være for at nå målene i handleplanen.
 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuel.
 • Hvis relevant, udføre opsøgende arbejde, der hvor den unge er.
Kommuneqarfik Sermersooq
Dragør KommuneVil du gøre en forskel for de udsatte børn og unge i Dragør Kommune? - Sagsbehandler

Dragør Kommune

Vores barselsvikar går på barsel og vi mangler derfor en myndighedssagsbehandlervikar i vores team. Måske er det dig vi mangler?

Du brænder for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier, og du har erfaring med myndighedsarbejde. Du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang i mødet med børn, unge og deres familier, kan arbejde selvstændigt, systematisk og helhedsorienteret med komplekse problemstillinger i en lille kommune, hvor du har et tæt samarbejde med de øvrige ansatte.

Som rådgiver i Børneteamet i Dragør Kommune, følger du børn, unge og deres familier fra underretning til afslutning af forløbet. Du giver råd og vejledning, udarbejder børnefaglige undersøgelser og handleplaner, iværksætter og følger op på både forebyggende og anbringende foranstaltninger.

Habitus
Pædagogisk eller sundhedsfagligt uddannet personale søges til botilbud i Græsted for borgere med autismespektrumforstyrrelser

Habitus

Har du lyst til at være en del af et botilbud, hvor din faglige viden og nysgerrighed er velkommen? Holder du af at være aktiv og skabe meningsfulde aktiviteter? Har du et roligt nervesystem og en stærk mentaliseringsevne?

Vi søger i øjeblikket en dygtig kollega til vores team omkring en borger med autismespektrumforstyrrelser. Hver borger har et fast team omkring sig og sammen arbejder I fokuseret omkring den enkelte borger med 1:1-normering i dagtimerne. Vi benytter os af visualiseret struktureret pædagogik, så erfaring med dette er et must. Vi arbejder meget struktureret for at skabe forudsigelighed og tryghed for borgeren i hverdagen. Du skal være indstillet på, at der er behov for hjælp til personlig pleje.

Habitus
AS3 EmploymentPROJEKTLEDENDE UNGERÅDGIVER - Aarhus - Fastansættelse

AS3 Employment

Kan du se dig selv i en todelt rolle som både ungerådgiver og projektleder, hvor du har hånden på kogepladen og sikrer drift og fremgang i vores kommende Ungecenter i Aarhus. Så er du måske den Projektleder/Ungerådgiver, vi står og mangler i AS3 Employment. Det kommende Ungecenter vil bestå af et kompetent team af ungerådgivere, jobrådgivere, virksomhedskonsulenter, psykologer og fysioterapeuter, som alle har fokus på at få kompetencerne til at spille bedst muligt sammen, til fordel for de unge.

Du kommer til at arbejde med målgruppen unge på uddannelseshjælp – både uddannelsesparate og aktivitetsparate. Du skal bidrage med rådgivning til de unge, men også være den driftsansvarlige, hvor du har fokus på koordinering og resultatstyring. Du bliver en del af et nyt ungecenter, hvor fokuseret empowerment og resultatskabende opgaveløsning er i centrum.

Falck Danmark A/S
Beskæftigelseskonsulent til Quick Care

Falck Danmark A/S, Næstved

Vil du være med til at hjælpe borgere videre på arbejdsmarkedet og have kontakt til lokale virksomheder?

Til vores afdeling i Næstved søger vi en stærk og kommunikativ beskæftigelseskonsulent med baggrund inden for beskæftigelsesområdet og erfaring med etablering af ordinært jobs, løntilskud og lønnede timer.

Dine opgaver består bl.a. i at:

 • Afholde motiverende og jobskabende samtaler med borgere langt fra arbejdsmarkedet herunder formidle bæredygtige jobs
 • Via dialog understøtte, at de borgere der kan vende tilbage til deres nuværende arbejdsplads, vender tilbage under forudsætning af en holdbar plan
Falck Danmark A/S
Hillerød KommuneSkarp faglig koordinator til Jobcenter Hillerød

Hillerød Kommune

Brænder du for beskæftigelsesområdet? Tror du på, at udsatte og sårbare borgere kan bidrage på arbejdsmarkedet? Har du lyst til at arbejde i Jobcenter Hillerøds faglige flagskib, Job & Kompetence, hvor vi udvikler og afprøver nye metoder i beskæftigelsesindsatsen? Så er det dig, vi har brug for!

Vi søger en faglig koordinator, der kan arbejde helhedsorienteret og som har stor erfaring med at arbejde med målgruppen af udsatte borgere.

Som faglig koordinator bliver du en del af Job & Kompetence, og du vil referere direkte til sektionsleder Anne Bækkegård. Du skal, i samarbejde med de to øvrige koordinatorer i sektionen, understøtte en sikker drift og sikre, at medarbejderne arbejder lovmedholdeligt, ensartet og med en høj faglig kvalitet i sagerne. Du vil indgå i et makkerpar med sektionens erfarne faglige koordinator omkring aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og integrationsborgere.

Socialrådgiver søges til kvindekrisecentere, § 109, i Espergærde

Annas Kvindehjem

Annas Kvindehjem søger en socialrådgiver med tiltrædelse 1. august 2021 til en fast stilling på 37 timer.

Annas Kvindehjem har plads til 11 kvinder og deres eventuelle børn. Krisecenteret tilbyder voldsudsatte kvinder og deres børn midlertidigt ophold. Vores kerneydelse er at tilbyde sikkerhed, omsorg og støtte. Der kan iværksættes social, pædagogisk, psykologisk, juridisk og økonomisk støtte og bistand.

Som socialrådgiver bliver du, sammen med dine kollegaer, kontaktperson for kvinderne, der bor på krisecentret. Du kommer til at have at gøre med alt fra socialfaglig rådgivning og vejledning til pædagogisk støtte til kvinderne i forhold til deres aktuelle situation og et fremtidigt liv uden vold.

Ringsted KommuneAmbitiøs Teamleder i Myndighedsenheden

Ringsted Kommune

Ringsted Kommunes Myndighedsenhed er en spændende og ambitiøs enhed, centralt placeret i kommunens Social- og Sundhedscenter.

Myndighedsheden er en bredt faglig funderet enhed, som dækker sagsbehandling på tværs af ældreområdet, hjælpemidler og det specialiserede voksenområde.

Som teamleder i Myndighedsenheden får du en central rolle i en af kommunens vigtige funktioner, med en ikke uvæsentlig politisk bevågenhed. Vi søger derfor en teamleder der kan sætte flueben ved følgende fem dyder:

 • Du er ambitiøs og du har en stor kapacitet, der gør dig i stand til at navigere i en hverdag fyldt med udvikling og komplekse problemstillinger.
 • Du kan skabe overblik og prioritere i de mange forskellige hensyn der skal tages, og opgaver der skal løses i en kompleks virkelighed som myndighedsområdet.
Grønlands Selvstyre
Telefonrådgiver til Tusaannga

Grønlands Selvstyre

Er du god til at lytte og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere i hele landet?

Tusaannga søger endnu en dedikerede medarbejder til telefon- og sms-rådgivningen. Som rådgiver bliver dine hovedopgaver at imødekomme borgernes behov for rådgivning og vejledning.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne via telefon 801 180 og sms 1899.

Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.

Grønlands Selvstyre
Ballerup KommuneAfsnitsleder til Brydehuset – Pædagogik og vejledning

Ballerup Kommune

Brydehuset repræsenterer det specialiserede socialområde i Ballerup Kommune inden for forebyggelse af sociale problemer, socialpsykiatri, rusmiddelbehandling, beskæftigelse og væresteds- og aktivitetstilbud til de mest udsatte borgere.

Dine hovedopgaver vil være:

 • En velfungerende drift og personaleledelse
 • Effektiv sagsbehandling og generelt medvirke til at sikre et højt fagligt niveau
 • Løbende fokus på kapacitetsudnyttelse
 • Bidrage til budgetopfølgning
Gribskov Kommune
Alsidige og dynamiske medarbejdere til Job & Udvikling

Gribskov Kommune

Kan du se borgerperspektivet fra flere sider og har du mod på udvikling?

Til arbejdet med målgruppen af borgere med komplekse problemstillinger, søger vi 1 kollega til team aktivitetsparate og 2 kollegaer til team ressourceforløb, som både mestrer de faglige rammer og har en stærk profil i arbejdet med borgerne og som vægter opgaven som koordinerende sagsbehandler højt.

Vi ønsker at arbejde udviklende, i en dynamisk tilgang, hvor vi har fokus på at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet ved brug af virksomhedernes realitetskraft. Dette skal foregå med stort fokus på understøttende samtaleforløb med de centrale kerneelementer i spil i samtalen med borgeren, og dermed styrker den individuelle og jobrettede indsats.

Gribskov Kommune
Boligforeningen Århus OmegnBOLIGSOCIAL medarbejder

Boligforeningen Århus Omegn, Lystrup

Har du kompetencer, som kan sættes i spil i forhold til at arbejde med trivsel og en bred beskæftigelsesindsats? Kunne du tænke dig at sætte dem i spil udenfor en forvaltningsmæssig ramme på beboerens egen hjemmebane? Har du et stort drive og mange idéer til, hvordan den boligsociale indsats i Elstedhøj kan videreudvikles? Så kan det være, at du er vores nye medarbejder.

Som boligsocial medarbejder i Elstedhøj skal du arbejde helhedsorienteret med selvstændige arbejdsopgaver i bredt samarbejde med beboere, foreninger, kommunale og eksterne aktører.

Du vil indgå i et boligsocialt team med områdets anden boligsociale medarbejder, der bl.a. har ansvaret for den boligsociale familieindsats. I har begge fast base i ’NØGLEN’, som er den fysiske ramme for de boligsociale aktiviteter.