178 job matcher din søgning 178 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 178 resultater.
Esbjerg Kommune
Socialrådgiver til Voksen Myndighed

Esbjerg Kommune, Ribe

Social barn-ung-voksen Voksen Myndighed, søger socialrådgiver til fast stilling, 37 timer ugentligt.

Som myndighedsrådgiver i Voksen Myndighed er de væsentlige arbejdsopgaver at målgruppeafklare borgere, der søger om tilbud, vurdere efterfølgende indsats og følge op herpå. Der lægges stor vægt på borgerinddragelse, og der er fokus på en helhedsorienteret indsats og tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.

I alle afdelinger i Social barn-ung-voksen arbejder vi efter 5 strategiske sigtelinjer. Vi tager udgangspunkt i begreberne læring, udvikling og fleksibilitet er opgaven at støtte den enkelte borger til et liv så tæt på det almindelige som muligt.

I Voksen myndighed arbejder vi tæt sammen med borgeren i fokus for vores fælles indsatser. Igennem de senere år har vi et solidt og konstruktivt fundament for samarbejdet mellem tilbud og myndighed – også kaldet ”Treklangen”.

Blå Kors Danmark
Leder til Blå Kors Egåhus

Blå Kors Danmark

Vi søger en leder, der via ledelse brænder for at gøre en stor forskel for hjemløse borgere med mangeartede problemer.

Har du en særlig evne til at skabe faglig og organisatorisk udvikling og for at sikre godt arbejdsmiljø, og er du god til at opsøge og indgå i det tværsektorielle samarbejde? Så er du måske vores nye leder.

Som leder af Egåhus er du drifts- og personaleansvarlig, ligesom du sikrer den socialfaglige indsats og udvikling. Du indgår i samarbejdet med tværorganisatoriske samarbejdspartnere og er herved talerør for hjemløse. Du samarbejder tæt med Blå Kors Danmark om at sikre sammenhæng mellem Egåhus og Blå Kors’ værdisæt og faglige retning.

Blå Kors Danmark
Esbjerg Kommune
Udviklingscenter Vest søger to fagligt stærke tilbudsledere til Åmosen og Åkæret samt til Åmoseparkerne 3 og 71

Esbjerg Kommune

Udviklingscenter Vest søger 2 tilbudsledere. En med start pr. 1. februar 2021 og en med start pr. 1. marts eller snarest derefter. Der er p.t. konstitueret i begge stillinger.

Udviklingscenter Vest (UCV) er et tilbud inden for handicapområdet med sunde værdier og høj faglighed. Vi er en del af Social barn-ung-voksen under Esbjerg Kommune, hvilket betyder, at man vil blive en del af et helt utroligt fagligt fællesskab, som rækker langt ud over centret.

Primære opgaver i stillingerne:

 • Daglig personaleledelse
 • Faglig udvikling – i samarbejde med tilbudslederkolleger og centerledelsen
 • Ansvar for tilbuddets økonomi – i samarbejde med administrativ leder og områdeleder
Frederiksberg KommuneSagsbehandler søges til det specialiserede voksenområde

Frederiksberg Kommune

Har du lyst til at arbejde med mennesker med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse? Interesserer du dig for målgruppen, og har du erfaring med myndighedssagsbehandling, så er det måske dig, vi har brug for.

Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune søger en sagsbehandler til Team for Længerevarende Indsatser med start 1. januar 2020.

Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune har fokus på at indgå i et inddragende og virkningsfuldt samarbejde med borgerne. Vi er optagede af, om vores indsatser virker efter hensigten, og vi arbejder målrettet mod størst mulig selvhjulpenhed og rehabilitering af voksne med særlige behov.

 Falck Danmark A/S,
Beskæftigelseskonsulent

Falck Danmark A/S, Store Heddinge

Til vores ambitiøse afdeling i Stevns søger vi en erfaren beskæftigelsessagsbehandler, gerne med socialfaglig baggrund samt et naturligt drive i samarbejdet med borger, jobcenter og virksomheder. Opgaverne vil primært bestå af sagsbehandlingsopgaver, men da Quick Care er i konstant udvikling vil der løbende være mulighed for at deltage i udviklende projekter.

Du vil indgå i et team på tværs af Quick Cares afdelinger på Midt-, Syd- og Vestsjælland, hvor der er mulighed for tæt sparring med kolleger og faglig udvikling.

Dine opgaver består bl.a. i at:

 • Sagsbehandlingsopgaver i samarbejde med kommunen
 • Konsulentarbejde
 • Udvikle og motivere den enkelte sygemeldte borgers ressourcer i forhold til at finde et job eller en uddannelse
Falck Danmark A/S
Type2dialogKonsulenter til det specialiserede voksenområde

Type2dialog, Kgs. Lyngby

Rådgivning, implementering og projektledelse

Type2dialog er en mindre rådgivningsvirksomhed med speciale i at understøtte kommunale og regionale organisationer på social- og sundhedsområdet i at sikre høj kvalitet og effektivitet i kerneopgaven.

Vi løser mange opgaver på det specialiserede voksenområde, hvor vi bl.a. arbejder med recovery-orienteret rehabilitering, sammenhængende borgerforløb samt lighed i sundhed og medicin. Vores opgaver kan være analyser, undervisning, adfærdsdesign og implementering af nye arbejdsgange og metoder.

Vi søger derfor flere kollegaer der har kernekompetencer fra det specialiserede voksenområde og ser recovery-orienteret rehabilitering som et naturligt afsæt for at udvikle fremtidens socialområde.

Rudersdal KommuneSocialrådgiver til børnehandicapområdet

Rudersdal Kommune, Birkerød

En af vores faste socialrådgivere skal på barsel, hvorfor vi søger en barselsvikar til i denne periode at arbejde på myndighedsområdet, i vores børneteam primært med handicapsager.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021 til den 1. januar 2022.

Som myndighedssagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver bestå i at:

 • Yde råd og vejledning til familier med et barn med handicap
 • Iværksættelse og opfølgning af den rette hjælpeforanstaltning primært jf. servicelovens §§ 41 og 42
 • Træffe afgørelser om støtte til kommunens udsatte børn og deres familier
Kommuneqarfik Sermersooq
Nuussuup Atuarfia søger en socialrådgiver/job-nr. 557/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuussuaq

Som socialrådgiver bliver din primære opgave at koordinere det sociale arbejde omkring eleverne på skolen. Således vil arbejdet bestå i at være opsøgende i forhold til elever og forældre/værge, samtaler med børn og forældre/værge, rådgivning og vejledning til skolens personale samt at håndtere skolens sagsbehandling vedrørende elever.

Dine opgaver vil bl.a. være at

 • Udbygge og forbedre skolehjemsamarbejdet
 • Være kontaktperson for elever, der kræver en socialfaglig indsats
 • Rådgive og vejlede personalet i arbejdet med børn
Kommuneqarfik Sermersooq
THISTED KOMMUNE
Familiekonsulent til Børne- og Familierådgivningen

THISTED KOMMUNE

I Sektionen for myndighed og familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen, søger vi en familiekonsulent på fuld tid.

Familieindsatser varetager en bred palet af opgaver. Målgruppen er kommunens mest udsatte familier, børn og unge, der henvises til behandling efter Servicelovens § 11 og § 52.

Du vil blandt andet arbejde med støtte til forældrerollen i hjemmet og generelt yde pædagogisk råd, vejledning og støtte til forældre, børn og unge. Du vil udføre samtaleforløb/familiebehandling, samt bistå i forskellige behandlings- og udredningsopgaver. Herunder varetage observationsopgaver i relation til undersøgelser eller bistå på anden vis i relation til undersøgelsesarbejdet. En del af opgaverne vil også være skriftlig dokumentation i form af statusrapporter, beskrivelser og vurderinger samt afholdelse og deltagelse i møder.

Halsnæs KommuneBorgerkonsulent til Ungeværket – Ungeindsatsen i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Brænder du for at hjælpe udsatte unge på vej i livet mod uddannelse og job?

Og kan du se meningen med at koble sagsbehandlerarbejdet med støtteopgaver med den unge ude i marken? Så er denne unikke funktion som ”borgerkonsulent” måske lige noget for dig!

Som borgerkonsulent vil du blive tilknyttet bl.a. unge, der kommer fra fængsler og er en del af ”den gode løsladelse”, eller unge der generelt er kriminalitetstruet, har diagnoser som ADHD, Aspergers m.m.

Du skal være god til at skabe relationer, tro på de unges ressourcer, møde de unge i øjenhøjde og være i stand til at stille krav til de unge, selv når de har modstand. Du kommer tæt på de unges hverdag og bliver de unges ene kontakt til kommunen. En af dine hovedopgaver bliver at udarbejde én sammenhængene handleplan sammen med de unge og støtte dem ude på deres arenaer i at opnå målene i planen.

Frelsens Hær - Næstved KrisecenterSocialrådgiver

Frelsens Hær - Næstved Krisecenter

Vil du være med til at gøre en forskel for kvinder og børn på vores krisecenter?

Vi leder efter en engageret socialrådgiver 32 timer om ugen pr. 1. januar 2021, til en spændende, afvekslende og udfordrende hverdag på vores krisecenter.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Som kontaktperson for beboere, med dertil hørende arbejdsopgaver, herunder individuelle samtaler med kvinderne.
 • At arbejde systematisk med dokumentation som både dialog- og kvalitetssikringsredskab.
 • Sammen med dine kollegaer stå for gruppetilbud for kvinderne, med løbende undervisning om relevante emner.
Odense KommuneErfaren socialrådgiver til Børnehus Syd i Aabenraa

Odense Kommune

Børnehus Syd har nu haft en afdeling i Aabenraa i over et år, og vi har behov for at opnormere med en socialrådgiver i en fast stilling på fuld tid pr. 1. januar 2021.

Så vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her.

Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom.

Gribskov Kommune
Støttekontaktperson til Ungeindsatsen

Gribskov Kommune, Helsinge

Udviklingsorienteret og omstillingsparat støttekontaktperson søges til Ungeindsatsen i Gribskov Kommune.

Vi søger snarest muligt en støttekontaktperson til 30 timer pr. uge til vores Ungeindsats. Du bliver en del at Team Uddannelse- og Socialindsats.

Du skal varetage støttekontaktpersonopgaver efter SEL §§ 82 og 85, mentoropgaver jævnfør LAB og i mindre omfang bidrage til undervisningen i vores forløb Next Step, der er en del af Ungeindsatsens tilbud til unge mellem 18 og 29 år, der modtager uddannelseshjælp.

Gribskov Kommune
Odense Kommune

Afdelingsleder til ny beskæftigelsesafdeling i Jobrehabilitering

Odense Kommune

Er du en dygtig, lyttende og erfaren leder med både autoritet og mod? Evner du at samle og motivere? Kan du stå i spidsen for en afdeling, hvor vi bringer voksne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind i virksomhedsvendte forløb med henblik på bevægelse hen mod selvforsørgelse?

Vi søger en afdelingsleder til den nye afdeling, Beskæftigelsesindsatser Voksne, som leverer beskæftigelsesrettede indsatser der skal sikre, at flere borgere bliver klar til at komme i ordinær beskæftigelse. Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 år), der typisk er sårbare og kæmper med udfordringer, der vanskeliggør tilgangen til uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

I et tæt samspil med de 5 andre afdelingsledere i lederteamet skal du understøtte dine medarbejdere i både det daglige arbejde og i en fortsat udvikling af afdelingen og dens metoder og aktiviteter.

Odense Kommune
KFUM's Sociale ArbejdeFaglig koordinator til Skjoldbo

KFUM's Sociale Arbejde, Esbjerg

Ikke det nemmeste, ej heller det mest gnidningsfrie job i verden, men uden tvivl et job med en tydelig forankret mening. Et job, der skaber social, bæredygtig værdi og giver dig muligheden for at anvende din socialfaglighed på flere plan.

Er du interesseret i et job med mening, hvor du faciliterer, breder din faglighed ud, understøtter sociale initiativer, iværksætter praksisnære analyser og samtidig har en tæt socialpædagogisk relation med unge hjemløse, så har du her en oplagt mulighed.

Skjoldbo står på tærsklen til en interessant epoke. Vi har sammen valgt at inddrage udvikling, udpræget nysgerrighed, social innovation og psykologisk tryghed som medspillere til at top-tune vores paragraf 110-boform. Den vej, Skjoldbo betræder, kalder på en stærk faglig koordinator, der kan indgå i vores udviklingsproces og samtidig stimulere et højt inspirerende socialfagligt miljø i vores team.

Hørsholm KommuneErfaren familieterapeut til nyoprettet stilling i Familiehuset

Hørsholm Kommune

Er du en engageret, dygtig og erfaren familieterapeut der brænder for at understøtte positiv forandring for børn, unge og familier i deres levede liv?

Det samlede Familiehus varetager primært opgaver inden for familieterapi, støttekontaktopgaver og anonym ungerådgivning, og vi søger nu en medarbejder med stor erfaring inden for rådgivning, pædagogisk støtte i hjemmet og familieterapi inden for børne-, unge- og familieområdet. Stillingen er særligt målrettet opgaver i familiernes levede liv, hvorfor en stor del af arbejdet forventes at komme til at ligge i eftermiddags- og aftentimer samt hver anden weekend i dagtimerne.

Du vil blive en del af et tværfagligt team på 10 personer med faglig baggrund inden for pædagogik, familieterapi og psykologi. Du vil komme til at arbejde selvstændigt såvel som i team, indgå i løbende kollegial sparring samt udviklingsopgaver.

Region MidtjyllandSpecialområde Autisme søger afdelingsleder til Rindbæk i Hedensted

Region Midtjylland

Har du ledelseserfaring, og kan du skabe følgeskab i en igangværende forandringsproces? Og kan du lide at balancere mellem dit lokale råderum som leder og dét at være del af et specialområde, som sætter den overordnede retning? Så har vi måske et job til dig.

Som afdelingsleder på Rindbæk Hus 2 bliver du en del af et ledelsesteam på tværs af vores afdelinger i Hedensted. Du skal gå forrest i en afdeling, som er nygodkendt af Socialtilsyn Midt, og som derfor har fokus på at videreføre implementeringen af driftsmæssige tiltag til sikker og kvalificeret indsatser af høj faglig kvalitet til gavn for afdelingens autistiske borgere.

Du er ansvarlig for den daglige drift og økonomi, og tager ansvar for at arbejde strategisk med din afdeling og samtidig sikre et godt og trygt arbejdsmiljø.

Holbæk KommuneSagsbehandler til Myndighed i Aktiv hele livet

Holbæk Kommune

Vi har fået lov til at opnormere, derfor søger Myndighed, Psykiatri og Handicap pr. den 1. januar 2021 en sagsbehandler 37 timer ugentlig.

Myndighedsopgaverne hører under kerneopgaven ”Aktiv hele livet”, hvor vi er optagede af at bidrage til at gøre Holbæk Kommunes borgere mest muligt aktive og tage ansvar for eget liv.

I stillingen vil du som sagsbehandler skulle varetage særligt servicelovens § 84, 85, 97, 103, 104, 107, 108. Du skal samtidig kunne deltage i tværfaglige opgaver på tværs af kommunen samt indgå i afdelingens interne opgaver med fagligt indhold. Vil du være med til at præge fremtiden og udviklingen indenfor det specialiserede voksenområde i Holbæk Kommune, og har du følgende kvalifikationer, er du måske vores nye kollega.

Varde KommuneJobcenter Varde søger afdelingsleder

Varde Kommune

Varde Kommune besluttede i 2018 at forenkling af beskæftigelsesområdet var anledning til en gentænkning af jobcentret. Det betød, at en forandringsproces blev skudt i gang. Et særligt hovedfokus var – og er – at inddrage borgere og virksomheder som aktive medspillere. Som afdelingsleder skal du være med til at understøtte denne proces og fortsat udvikle fremtidens jobcenter. Det er derfor vigtigt at du er visionær, kan understøtte forandringer samtidig med at driften kører i højt tempo.

Som afdelingsleder er du ansvarlig for at skabe de bedste rammer i din afdeling, så det daglige arbejde kan udfolde sig på bedste vis til glæde for borgerne i Varde Kommune. Samtidig er du en vigtig del af et lederteam, hvor tværgående ledelse er et fælles ansvar, ligesom samspil på tværs i Varde Kommune er naturlig, fordi det giver mening for borgeren, og for Varde Kommune som helhed.

Vordingborg KommuneFaglig teamkoordinator med interesse og flair for voksensocialområdet til Afdeling for Psykiatri og Handicap

Vordingborg Kommune, Stege

Vil du bruge din faglige erfaring og interesse for voksensocialområdet? Vil du prøve kræfter med en alsidig stilling, der foregår i såvel afdelingen, i borgerens hjem, i botilbud og på væresteder? Vil du være teamkoordinator for og sagsbehandler i vores sagsbehandler team? Så læs videre her.

Du bliver som teamkoordinator og sagsbehandler en del af myndighedsafdelingen, som har ansvaret for sagsbehandling indenfor det specialiserede voksenområde. Afdeling for Psykiatri og Handicap består af flere tilbud, som er placeret over hele Vordingborg Kommune.

I afdelingen er der 25 ansatte, hvor du skal indgå i psykiatriteamet, som består af 6 sagsbehandlere inklusive 1 teamkoordinator.