271 job matcher din søgning 271 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Silkeborg Kommune Virksomhedskonsulent til Jobparate, Job og Erhverv

Silkeborg Kommune

Har du lyst til at arbejde i en ambitiøs organisation, som arbejder ud fra tillid til borgerne, at de er eksperter i eget liv? Vil du gennem din indsats gøre en forskel for både ledige og virksomheder? Vil du arbejde målrettet, virksomhedsvendt og guide ledige til at finde tilbage til arbejdsmarkedet? Så er denne stilling lige noget for dig.

Vi søger en serviceminded og energisk virksomhedskonsulent til vores forsikrede ledige med Anden Sproglig Baggrund (ASB) end dansk. Kerneopgaven er at skabe gode match, jobåbninger, løntilskud, praktikker og jobrettede sprogtræningsforløb. Indsatsen omkring ledige med ASB end dansk er et særligt prioriteret område i Jobcenter Silkeborg.

Københavns Kommune Erfaren botilbudsleder til Egmontgårdens krisecenter

Københavns Kommune

På Egmontgårdens krisecenter tror vi på, alle kan noget, vil noget og gør noget. Man vil oftest høre os sige: ”Sammen er vi bedst”, fordi vi tror på fællesskaber, og at det er i sammenspil med andre, at vi udvikler os.

Vil du være med til at styrke og fortsætte denne udvikling? Så er du måske vores nye botilbudsleder.

Egmontgårdens krisecenter er et kommunalt krisecenter under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Vi huser udsatte og kriseramte enlige mænd, kvinder samt familier jf. servicelovens §109, §110 og §80.

Vi forventer, at du kan følge tiltag til dørs og er stærk i udviklings- og implementeringsarbejde - også i et mere langsigtet perspektiv. For eksempel er der en udviklingsopgave med at få vores opgave tilpasset til den nye bolig- og hjemløseaftale.

Herning Kommune Kollega til coaching og helhedsorienterede indsatser - Tilbudsafsnittet

Herning Kommune

Kollega på 32 timer søges til fast stilling i Tilbudsafsnittet i Sygefravær og Jobfastholdelse med ansættelse pr. 15. august 2022 eller efter aftale.

Tilbudsafsnittet tilbyder i dag: Coaching, Job og Liv, Stresshåndtering, Søvnvejledning, Sagsformulering, Angsthåndtering, Smertemestring, Træning i det fri, BBAT (kropsterapi), Mental Fitness og Tilpasset Træning.

Du vil blive en del af en tværfaglig gruppe bestående af fysioterapeuter, ergoterapeut, sygeplejerske, coaches m.fl., hvor dit område primært handler om at arbejde med fysiske, psykiske, kognitive og sociale udfordringer hos sygemeldte borgere gennem målrettede samtaler og undervisning. Målgruppen er borgere, der har kortere eller langvarig sygemelding.

Samarbejdet med socialrådgiverne i afsnittene for sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb er en vigtig del af din jobfunktion.

Ballerup Kommune Rådgivere til Socialafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning

Ballerup Kommune

Er fællesskaber og dialog en naturlig del af din præference, og er du modig og kreativ, så er du måske en af vores nye kolleger fra den 1. august 2022.

Vi søger nogle dygtige og ambitiøse rådgivere til vores socialafsnit, som er en del af Center for Børne- og Ungerådgivning. Vi har både faste stillinger og vikariater.

I Ballerup Kommune er vi ambitiøse, og vi sætter barren højt i arbejdet med børn, unge og familier. Vi tror på, at hvis vi er i tæt dialog med børn og familier og tager udgangspunkt i deres ønsker og behov, så skaber vi de bedste forudsætninger for at børnene udvikler sig positivt. Vi samarbejder tværfagligt for at finde de løsninger som børn, familier og vi tror mest på og lader ikke faglige og organisatoriske opdelinger bremse de gode løsninger. Vi finder ud af det sammen og på tværs.

Københavns Kommune Nytænkende, samarbejdssøgende og ambitiøs områdechef til Børnefamilieenheden Nørrebro-Bispebjerg

Københavns Kommune

Har du har lyst til og mod på at være med til at drive, udvikle og sætte retning på en af Københavns Kommunes mest spændende arbejdspladser, er muligheden her nu!

Som områdechef for BBU Nørrebro-Bispebjerg får du muligheden for at blive en del af en stor organisation med høje ambitioner for arbejdet med at skabe de bedste muligheder for bydelens udsatte børn, unge og familier. Du får mulighed for at præge et vigtigt område og bliver en del af borgercentrets samlede chefkreds.

Din opgave bliver at sætte en tydelig retning og klare mål for enhedens løsning af kerneopgaven og skabe en sammenhæng mellem kompetencer, ressourcer, kvalitet og økonomi. Du skal samtidigt sikre bæredygtige og helhedsorienterede indsatser i samspil med dine medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere, herunder det Administrative Fællesskab på HR- og økonomiområdet.

Vesthimmerlands Kommune Borgerrådgiver

Vesthimmerlands Kommune, Løgstør

Brænder du for at arbejde med en lærings- og forbedringskultur, hvor henvendelser om forskellige sager ses som værdifulde bidrag til kvalitetsudvikling af den kommunale sagsbehandling, så er du måske den, vi leder efter.

Vesthimmerlands, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted Kommuner har i samarbejde besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion bestående af 2 borgerrådgivere, der sammen skal dække de 4 kommuner. Ønsket er, at funktionen skal bidrage til at skabe gennemsigtighed og åbenhed i de kommunale organisationer.

Borgerrådgiverfunktionen skal gøre det nemmere for borgerne at finde vej i det kommunale system, og funktionen skal gøre det muligt for borgerne at få hjælp til forstå afgørelser og skrivelser, få vejledning om deres klagemuligheder og få forklaret arbejdsgange og sagsprocedurer. Formålet er således helt grundlæggende at styrke retssikkerheden for borgerne i Vesthimmerlands, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted Kommuner.

Gem
Mind Your Own Business Engageret og erfaren projektleder

Mind Your Own Business, Esbjerg

Dine primære opgaver vil være opstart, planlægning og implementering af MYOB Programmet med base i Esbjerg, hvor der hver sæson skal starte fire nye mikrovirksomheder i Jylland. Herunder rekruttering, motivering og uddannelse af frivillige venturepiloter og udvide samarbejdet med vores mange erhvervspartnere. Desuden er relationsopbygning og løbende dialog med drengene afgørende for at sikre succesfulde mikrovirksomheder.

Du vil få ansvaret for:

 • Etableringen af vores nye kontor
 • Skabe kontakt til virksomheder samt vedligeholdelse af eksisterende partnerskaber
 • Indgå i partnerskaber med kommuner, boligforeninger og andre interessenter
 • Afrapportering til fonde i samarbejde med kontoret i København
Gem
Mind Your Own Business Erfaren og engageret projektmedarbejder

Mind Your Own Business, Esbjerg

Vil du være med til at opstarte fire nye mikrovirksomheder om året i Jylland og sikre succesfulde udviklingsforløb for unge drenge fra udsatte boligområder? Så er du måske vores nye projektmedarbejder til MYOB Jylland.

Dine primære opgaver i samarbejde med projektlederen vil desuden være rekruttering, uddannelse, organisering, og motivation af frivillige venturepiloter og vores samarbejdspartnere. Desuden at understøtte og sikre, at mikrovirksomhederne følger de planlagte aktiviteter og nedslag i Mind Your Own Business´ årshjul.

Du får ansvaret for:

 • Relationsopbygning og løbende sparring med drengene i samarbejde med projektlederen.
 • Samarbejde med de lokale samarbejdspartnere i samarbejde med projektlederen
Brabrand Boligforening Boligsocial ungemedarbejder med supplerende evalueringsfunktion i Gellerup/Toveshøj

Brabrand Boligforening

Vi har allerede god kontakt med 30-40 unge ml. 13 og 18 år. De har enten lommepengejob eller kommer i vores lektiecafe. Dem skal du og en kollega lave et ungemiljø sammen med, hvor I med de unge planlægger og gennemfører aktiviteter, som styrker fællesskabet, rykker grænser og udforsker deres interesser.

Aktiviteterne skal samlet set styrke de unges uddannelsesparathed, så lektiehjælp og uddannelsesvejledning er en central del af aktiviteterne. Lektiehjælpen koordinerer vi med frivillige lektiehjælpere og andre udbydere i området. Uddannelsesvejledningen trækker på Aarhus Kommunes uddannelsesvejledning, som gør en særlig indsats i den boligsociale helhedsplan. Denne stilling har et primært ansvar for at arbejde med de unges jobparathed.

Lolland Kommune
Social- og pædagogfaglig konsulent til Center for Social Service

Lolland Kommune, Maribo

Brænder du for at understøtte myndighed og praksis på det socialfaglige område, og motiveres du af en travl og udfordrende hverdag - så er du måske vores nye kollega?

Vi søger en ny kollega 32-37 timer pr. uge fra den 1. september 2022, da vores nuværende konsulent går på pension.

Som konsulent i Center for Social Service får du en stilling med bred opgaveportefølje med alsidige og udfordrende opgaver med særligt fokus på myndighed, institutionsdrift og forvaltningsmæssige opgaver inden for det specialiserede socialområde.

Frederiksberg Kommune Koordinator med lyst til faglig udvikling – børnehandicapområdet

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at skabe et stærkt arbejdsfællesskab og sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen for børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser?

I Specialrådgivningen er vores fokus, i tæt samarbejde med familien og andre relevante aktører, at sikre gode og helhedsorienterede indsatser, herunder handicapkompenserende ydelser, forebyggende indsatser eller særlig støtte til udsatte børn og unge.

Du skal brænde for at yde faglig sparring og se lovmedholdelighed og fokus på en sammenhæng mellem pris og kvalitet, som afgørende i godt socialfagligt arbejde. Det er væsentligt, at du har lyst til at være med til at skabe positiv udvikling og sætte retning i den fælles praksis, sikre høj faglighed og et stærkt arbejdsfællesskab.

Du er god til at tænke nyt, arbejde inddragende samt have en konstruktiv og løsningsfokuseret tilgang til familierne og det tværprofessionelle samarbejde.

Falck Danmark A/S
Virksomhedskonsulent til Quick Care

Falck Danmark A/S, Aarhus

Falcks DNA er at hjælpe. Det er derfor vi er her, og vi er gode til det. Vil du være med til at hjælpe borgere videre på arbejdsmarkedet og have kontakt til lokale virksomheder?

Til vores afdeling i Århus søger vi en stærk og kommunikativ virksomhedskonsulent med baggrund inden for beskæftigelsesområdet og erfaring med etablering af ordinære jobs, løntilskud og lønnede timer.

Dine opgaver består bl.a. i at:

 • Afholde motiverende og jobskabende samtaler med borgere langt fra arbejdsmarkedet herunder formidle bæredygtige jobs
 • Via dialog understøtte, at de borgere, der kan vende tilbage til deres nuværende arbejdsplads, vender tilbage under forudsætning af en holdbar plan
 • Opsøge både private og offentlige virksomheder med jobsigte
Falck Danmark A/S
Gem
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til jobcentre i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og er parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv med mulighed for at præge din egen hverdag?

Kommune Konsulenterne søger kompetente socialrådgivere og sagsbehandlere til kortere og længere ansættelser samt diverse socialfaglige opgaver til kommunernes jobcentre i hele landet.

Vi søger myndighedsrådgivere bl.a. til følgende områder:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Forsikrede ledige
 • Revalidering og fleksjob
Kommune Konsulenterne
Lyngby-Taarbæk Kommune
Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune søger medarbejder 37 timer ugentligt i en tidsbegrænset stilling for et år

Lyngby-Taarbæk Kommune

Akuttilbuddet er et tilbud til alle borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune med en akut psykisk krise. Akuttilbuddet har åbent alle ugens dage 24 timer i døgnet og mennesker i krise kan kontakte os pr. telefon, mail, sms eller ved personlig henvendelse.

Vi søger en medarbejder pr. 1. juli eller august 2022 på 37 timer, i hverdage fordelt mellem arbejde i dag og aftentimer og i tidsrummet fra kl. 13-21 og med arbejde hver tredje weekend i dag og aften.

Akuttilbuddet bygger på en forståelse af at psykiske problemer har relation til oplevelser i livet. Indsatsen vil derfor søge at hjælpe borgeren til at se en mening i krisetegnene og finde de bagvedliggende problemer med henblik på at håndtere de situationer der opstår, og opnå større kontrol over eget liv.

Foreningsfællesskabet Ligeværd Erfaren socialfaglig konsulent

Foreningsfællesskabet Ligeværd, Risskov

Ligeværds rådgivning, LigeLinie, får flere og flere henvendelser fra forældre til børn, unge og voksne med særlige behov som er faret vild i det kommunale system. De har ofte spørgsmål om STU og specialefterskoler, men det kan også være forældre, som har børn, der ikke trives i folkeskolen eller ikke får en udredning. Som Ligeværds nye socialfaglige konsulent skal du være med til at hjælpe dem på vej med juridisk- og socialfagligt råd og vejledning.

Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Vi har de sidste 6 år modtaget flere og flere henvendelser fra forældre og pårørende som ikke får den rette hjælp og støtte, når de får et barn med særlige behov. Vi har brug for at styrke vores nuværende rådgivning med endnu en social faglig konsulent. Måske er det dig?

IndsatsRuten ApS Spændende visiterende socialfaglig koordinator på 37 timer ugentligt i et udviklingsorienteret, dynamisk team og firma

IndsatsRuten ApS, Rødovre

Vi leder efter dig, der med ordentlighed, grundighed og solid erfaring for socialfagligt arbejde, vil varetage vores udvidelse som visiterende og socialfaglig koordinator og bistå IndsatsRutens udvikling og forretning.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med den daglige ledelse og dit koordinatorteam om den daglige administrative og faglige drift, men skal i høj grad også kunne arbejde selvstændigt med henblik på at udvikle de forskellige indsatser og ydelser, som IndsatsRuten tilbyder. Du skal ligeledes have en forretningsorienteret funktion, hvor du skal være opsøgende hos vores nuværende samarbejdspartnere til at imødekomme deres behov for eksternt indkøbte ydelser, samt skabe interesse for vores ydelser og kompetencer hos kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Halsnæs Kommune Familiebehandler til Center for Børn, Unge og Familier

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vores dygtige kollega er gået selvstændig, og vi mangler derfor en familiebehandler i vores team.

Halsnæs er en lille kommune, der har fokus på at løfte så mange opgaver som muligt internt. Vi søger en medarbejder, der har lyst, erfaring og kompetence til at arbejde sammen med familier med stor kompleksitet i deres udfordringer.

Vi er optaget af at tilbyde en familiebehandling, der imødekommer myndighedsafdelingens behov og samtidig inddrager familiernes egen forståelse for deres vanskeligheder samt deres ønsker for forandring.

Vi tilbyder

 • En ambitiøs og udviklingsorienteret arbejdsplads med høj faglighed.
 • Tæt faglig sparring ved leder og kollegaer.
 • Gode kollegaer, der vægter faglighed, metodeudvikling og kreativitet højt.
 • Et spændende, alsidigt, ansvarsfuldt og til tider vanskeligt arbejde.
Grønlands Selvstyre
Socialstyrelsen søger en konsulent til barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du struktureret og har sans for høj kvalitet i sagsbehandling inden for børne- og ungeområdet? Er du som person vejledende og støttende i samarbejdet med andre mennesker? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel ved at kompetenceudvikle kommunale sagsbehandlere inden for børne- og ungeområdet i hele Grønland? Så er du måske vores nye medarbejder i Socialstyrelsens Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere.

Rådgivningsenhed for Sagsbehandleres primære opgave er at understøtte den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet ved at rådgive, vejlede og supervisere i konkrete sager.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • yde råd og vejledning til kommunale sagsbehandlere indenfor børne- og ungeområdet
 • yde supervision i komplekse sager, der vedrører sagsbehandling indenfor børne- og ungeområdet
 • deltage og varetage drifts- og udviklingsopgaver
Grønlands Selvstyre
Gem
Favrskov Kommune Socialrådgiver søges til faglig koordinatorstilling i Handicap- og Psykiatrirådgivningen i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune, Hammel

Brænder du for arbejdet med at styrke fagligheden på det specialiserede voksenområde, at bistå med udvikling af sagsgange og implementering af ny praksis, så myndighedsarbejdet står skarpt i dagligdagen? Så er det måske dig, vi leder efter til vores hold.

Handicap- og Psykiatrirådgivningen søger en socialfaglig koordinator på fuld tid med tiltræden 1. august 2022. Det daglige arbejde sker i tæt samarbejde med kollegaer inden for egen forvaltning og med andre samarbejdspartnere med det mål for øje, at voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser får den rette støtte.

Arbejdet består i at:

 • varetage egen sagsstamme for over 26-årige
 • give faglig sparring til kollegaer
 • understøtte implementering af ny praksis på tværs af de to teams, herunder planlægge processer
Gem
Favrskov Kommune Konsulent til Handicap- og Psykiatrirådgivningen i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune, Hammel

Vores konsulent er vendt tilbage til ledelse af botilbud, og derfor er denne sjældent udbudte stilling ledig – er det dig, der skal have jobbet nu?

Handicap og Psykiatrirådgivningen søger en konsulent på fuld tid med tiltræden 1. august 2022. Det daglige arbejde sker i tæt samarbejde med kollegaer, afdelingsledere inden for Handicap- og Psykiatriområdet og med andre samarbejdspartnere både inden- og udenfor Favrskov Kommune med det mål for øje at finde det rette tilbud til voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser med behov for støtte i botilbud.

Arbejdet som konsulent hos os består i:

 • at matche borgere til botilbud internt og eksternt
 • takstforhandlinger med botilbud
 • henvendelser til VISO
 • holde overblik over botilbuddenes kapacitet og behov