189 job matcher din søgning 189 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 189 resultater.
Esbjerg Kommune
Vejleder til SSP Forebyggelse og Vejledning - fast stilling

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune, SSP Forebyggelse & Vejledning søger en vejleder, der brænder for at gøre en forskel for unge på deres vej mod uddannelse og job. Vejlederne i Esbjerg Kommune blev samlet i et team i august 2019 og er brobyggere og indgangen til den kommunale ungeindsats (KUI) - for den unge og forældrene på den unges vej mod uddannelse og job.

Som vejleder får du ansvaret for vejledningen af unge fra 13-25 år, indtil de unge er forankret i uddannelse og job. Du sætter den unge i centrum og sikrer, at viden om den unges kompetencer og ressourcer er i centrum.

Vejledningsarbejdet forudsætter, at du er god til at formidle, planlægge, koordinere, prioritere, samarbejde og skabe relationer til unge, forældre og andre fagpersoner.

Esbjerg Kommune
Socialrådgiver til Team Misbrug

Esbjerg Kommune, Ribe

Team Misbrug i Voksen Myndighed søger en socialrådgiver 37 timer ugentligt med start 1. august 2020 eller snarest mulig derefter.

Voksen Myndighed er en afdeling i Social & Tilbud, som varetager opgaver i forhold til borgere med nedsat funktionsevne indenfor det specialiserede voksenområde.

Som socialrådgiver i Team Misbrug bliver din primære opgave at arbejde med udgangspunkt i en helhedsorienteret plan efter udredning og visitation til relevant misbrugsbehandling. Den ambulante misbrugsbehandling foregår i Center for Misbrug og udsatte i Esbjerg.

Esbjerg Kommune
Engageret medarbejder til Dagcenter for Misbrug

Esbjerg Kommune

Vil du være vores nye kollega?

Dagcenter For Misbrug, Jagtvej 35, 6705 Esbjerg Ø, søger en engageret medarbejder til en stilling på 35 timer ugentligt hurtigst muligt.

Du kommer til at være i tæt kontakt med en borgergruppe, der har forskellige udfordringer med stofmisbrug. Du skal kunne varetage behandling i grupper, afholde individuelle samtaler og være kontaktperson.

Du vil få ansvaret for at udarbejde journalnotater, statusrapporter og afholde møder med samarbejdspartnere. Vi arbejder ud fra en kognitiv referenceramme, så kendskab til kognitiv misbrugsbehandling er en fordel.

Kirkens Korshær
Leder af værestedet Paradiset i Lyngby

Kirkens Korshær

Vil du være den nye leder af Paradiset, når vores nuværende leder går på pension til sommer?

Vi er et lille sted med to ansatte (inkl. lederen) og frivillige, der har åbent på hverdage, hvor der kommer mellem 30 og 40 forskellige gæster på stedet. Kirkens Korshær driver Paradiset i en driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Paradiset tilbyder et trygt sted med samvær, spisning, aktiviteter og muligheden for støtte til løsning af de udfordringer den enkelte står med, fx. misbrug, helbredsproblemer, økonomi mv. Som leder er du en del af stedets daglige drift og er på gulvet sammen med medarbejderen og de frivillige.

Frederikssund Kommune
Jobkonsulent til kontanthjælp - Jobcenter Frederikssund

Frederikssund Kommune

Jobcenter Frederikssund søger en sagsbehandler, som vil være med til at styrke indsatsen for gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Vi har stort fokus på en tidlig, intensiv og virksomhedsvendt indsats for borgerne som vejen til selvforsørgelse.

I tæt samarbejde med dine kolleger vil dine primære opgaver være at

 • afholde gruppevejledning, jobklubber og workshops
 • gennemføre individuelle jobrettede samtaler for kontanthjælpsmodtagere
 • vejlede om ret og pligt, herunder de digitale værktøjer; Jobnet, Joblog, CV
CFDDøvblindekonsulent – Valby

CFD

Vi søger en ny kollega til at give specialiseret rådgivning til voksne med et kombineret høre- og synstab samt til deres netværk. Rådgivningen foregår i vid udstrækning ved hjemmebesøg – primært i Storkøbenhavn. Du skal desuden undervise og rådgive professionelle om det dobbelte sansetab.

Denne stilling (på 30 timer om ugen) kan meget vel være noget for dig, hvis du

 • har en uddannelse som socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller lignende
 • har erfaring inden for det specialiserede socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område
 • kan lide, at to arbejdsdage sjældent er ens
 • er god til arbejde selvstændigt
 • kan trives med at være på farten
 • kan bevare overblikket, når ny viden kontinuerligt skal implementeres i opgaveløsningen.

Hvis du kan tegnsprog, er det en fordel. Men hvis ikke, kommer du til at lære det på vores interne tegnsprogsuddannelse.

Og du får naturligvis et omfattende introforløb til området og stedet.

VIA University College
Underviser til Socialrådgiveruddannelsen Holstebro, socialrådgivning og socialt arbejde - beskæftigelsesområdet

VIA University College

I videnområdet socialt arbejde og socialrådgivning har vi brug for en dygtig underviser (adjunkt/lektor), som har lyst til at undervise kommende socialrådgivere med tiltrædelse 1. august 2020.

Undervisningen på modulerne er baseret på viden om centrale tendenser inden for professionen, forsøgs- og udviklingsarbejde, forskningsfelter og videngrundlag indenfor:

 • Socialt arbejde og socialrådgivning
 • Det psykologiske og psykiatriske vidensområde
 • Det juridiske vidensområde
 • Det samfundsvidenskabelige vidensområde

Du vil blive tilknyttet et tværfagligt underviserteam, som er organiseret omkring planlægning, varetagelse af undervisningen og udvikling af de første 3 moduler og fagmoduler målrettet beskæftigelsesområdet.

VIA University College
Den Selvejende Institution OxenSocialfaglig medarbejder til 35 timer

Den Selvejende Institution Oxen, Brørup

Brænder du for at gøre en stor forskel for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse? Bliv en del af vores hverdag, der er fuld af struktur, livskvalitet og oplevelser.

En typisk vagt begynder kl. 15, hvor beboerne kommer hjem fra arbejde fra vores eget interne værksted, eller dagcenter ude i byen. Det er din opgave at støtte og guide beboerne, som deltager i alt lige fra tømning af opvaskemaskinen til tøjvask, indkøb og rengøring. Kl. 21.30 går beboerne til ro, og du er færdig med din vagt. Du kan også have rådighedsvagt, hvor du passer på beboerne om natten, og får dem afsted på arbejde om morgenen.

Hver 2. weekend har du også vagt. Her kan vi godt lide at gøre lidt ekstra ud af dagene, og vi planlægger alt lige fra cafe- og biografbesøg til dagture til Legoland, shopping eller andre udflugter.

Halsnæs KommuneFamilievejleder til Center for Børn, Unge og Familier

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Center for Børn, Unge og Familier i Halsnæs Kommune søger en fagligt stærk og engageret familievejleder, som har lyst til at blive en del af en udviklingsorienteret arbejdsplads. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1.8.2020 eller snarest derefter.

Som familievejleder bliver du en del af et team på 5 fagligt dygtige medarbejdere, og hvor arbejdet tager udgangspunkt i Familiehuset, Vognmandsgade 12 i Frederiksværk. Vi arbejder eklektisk bl.a. med LØFT eller en systemisk-narrativ vinkel, hvor vi vejleder udsatte familier i kommunen.

Familievejlederne er en del af Center for Børn, Unge og Familier, som er Halsnæs Kommunes udførerenhed på det specialiserede børneområde. Centeret leverer kommunens interne foranstaltninger jf. Servicelovens § 11 og § 52.

Stevns Kommune
Arbejdsmarkedskonsulent til Jobcenter Stevns

Stevns Kommune, Store Heddinge

Vi har været så heldige, at vi har fået en opnormering til at hjælpe endnu flere af vores ledige i beskæftigelse.

Team Job og Uddannelse søger derfor en ny kollega primært til indsatsen for forsikrede ledige.

Er det dig?

 • Vil du være med på et hold af ambitiøse og erfarne beskæftigelsesmedarbejdere og skabe gode resultater for borgere og virksomheder?
 • Vil du være med til at drible de daglige opgaver i en travl afdeling af jobcenteret med modtagelse, visitation og kontaktforløb for ledige?
 • Vil du være med til at understøtte det uddannelses- og jobrettede fokus i indsatsen til vores ledige - med udgangspunkt i borgernes kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel?
Stevns Kommune
Favrskov KommuneArbejdsmarkedskonsulent til arbejdet med forsikrede ledige

Favrskov Kommune, Hadsten

Har du lyst til at blive en del af teamet for Job og Virksomhedsservice i Jobcenter Favrskov, hvor vi arbejder målrettet på at levere Danmarks bedste beskæftigelsesindsats over for såvel de forsikrede ledige som for kommunens virksomheder? Så er denne stilling måske lige noget for dig.

Vi søger en selvstændig og fagligt dygtig arbejdsmarkedskonsulent, der via samtaler, vejledning og sparring har lyst til at arbejde med at få kommunens ledige borgere hurtigst muligt i job igen.

Grundet Covid-19-situationen i Danmark er ledigheden, ligesom i landets øvrige kommuner, steget i Favrskov. Vi opnormerer derfor vores indsats for forsikrede ledige og søger derfor yderligere en arbejdsmarkedskonsulent.

Kommune KujalleqSocialrådgiver i Qaqortoq på alders- og førtidspensionsområdet

Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq pensionsområdet er under en rivende udvikling, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen og har derfor behov for en erfaren socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre, at sagsbehandlingen på at ansøgninger på alderspension og førtidspension og revurderinger af førtidspensionister sker i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på pensionsområdet, dog ikke afgørende
 • Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern og ekstern
 • Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi
Grønlands Selvstyre
Genopslag – Gruppeleder til Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

Grønlands Selvstyre

Allorfik Kujalleq søger behandler med gruppelederfunktion til behandling af rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. august 2020 eller efter aftale.

Allorfik Kujalleq er fysisk placeret i Qaqortoq. Centret tilbyder borgere i Kommune Kujalleq behandling mod alkohol-, hash- samt spilafhængighed, og der kan derfor forekomme rejser i andre byer og bygderne i forbindelse med fx behandling og undervisning.

Dine opgaver som gruppeleder er bl.a., at

 • være det lokale Allorfiks ansigt udadtil i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • være ansvarlig for behandlingsindsatsen i det lokale Allorfik i samarbejde med Allorfiks psykologer
 • være frontløber i forebyggelsestiltag inden for rusmidler.
Grønlands Selvstyre
Kirkens Korshær
Bliv en del af en hjælpeorganisation med holdning og hjerte – teamleder, barselsvikariat 1 år

Kirkens Korshær, Sønderborg

Bliv en del af en hjælpeorganisation med holdning og hjerte – teamleder, barselsvikariat 1 år.

Vi søger en socialfaglig teamleder til et 1-årigt barselsvikariat på Herberget Alberta.

Herberget Alberta, er en boform under Servicelovens § 110. Målgruppen er hjemløse og socialt udsatte borgere over 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig – og har behov for et midlertidigt botilbud samt tilbud om støtte, omsorg og efterfølgende hjælp til selvhjælp.

Som barselsvikar indgår du i en engageret personalegruppe, som har brug for faglig sparring og nærværende teamledelse. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. Faggrupperne har samme funktion og opgaver, og derudover kan man have monofaglige særfunktioner afhængig af faggruppe.

Café ExitSocialkoordinator til arbejdet med at hjælpe (ex-)indsatte til en ny start

Café Exit, Odense

Brænder du for socialt arbejde? Er du socialrådgiver eller lignende? Kan du støtte brugere og frivillige i deres vej i livet og engagement i organisationen? Har du kompetencerne til at styrke og udvikle de eksisterende aktiviteter, og er du stærk i at skabe gode samarbejdsmuligheder? Så bør du søge stillingen som socialkoordinator i Café Exit Odense.

Socialkoordinatorens opgaver er at understøtte det eksisterende arbejde ved at koordinere og styrke de frivilliges arbejde og styrke relationerne til samarbejdspartnere. Du kommer til at fungere som spillende socialkoordinator ved at du selv er deltagende i aktiviteter og forløb. Arbejdsopgaverne er mangefacetterede med udgangspunkt i at skabe en tryg, nærværende fællesskabskultur for brugerne, de frivillige og samarbejdspartnere.

Læs mere om stillingen her.

Dansk MisbrugsBehandlingMisbrugsrådgiver/behandler

Dansk MisbrugsBehandling, Kolding

Har du lyst til at arbejde med misbrugere og deres familier? Så kan du blive en del af Dansk MisbrugsBehandlings behandlingsteam.

Stillingen indebærer rådgivning/behandling i primærbehandling, efterbehandling samt familiebehandling, og indeholder bl.a. visitation og rådgivning, gruppeterapi og enesamtaler, samt rådgivning af deltagernes pårørende i familiebehandlingen.

Da en af hjørnestenene i Minnesotabehandling er, at alle behandlere selv har personlig erfaring med misbrug, er dette en forudsætning for ansøgere.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og da behandlingen foregår om eftermiddagen og aftenen, må du være indstillet på aftenarbejde. Arbejdet er tilrettelagt som en 4-dages arbejdsuge, så der vil være én ugentlig fridag.

Fredensborg Kommune
Vi søger socialrådgivere/socialformidlere, der kan gøre en forskel for børn med særlige behov og/eller nedsat funktionsniveau

Fredensborg Kommune, Kokkedal

I Børneteamet kommer din hverdag til at være alsidig med fokus på det socialfaglige arbejde med børn op til 15 år. I Børneteamet arbejdes der med blandede sager, så familierådgiverne både arbejder med psykosociale problemstillinger samt kompenserende ydelser. Vi vægter at have barnet og familien i centrum i alle teamets sager.

Størstedelen af din tid vil gå med:

 • Visiterende funktion i forhold til indkommende underretninger
 • Underretningssamtaler med børn og familier
 • Stillingtagen til iværksættelse af børnefaglige undersøgelser
Opholdsstedet I BogenseAfdelingsleder til socialpædagogisk opholdssted

Opholdsstedet I Bogense

Opholdsstedet i Bogense søger en afdelingsleder.

Opgaven er at varetage den daglige drift af opholdsstedet. Opgaven er at deltage i det pædagogiske arbejde med de unge. Opgaven består i at varetage den daglige ledelse af personalet.

Opgaven er også gennem dialog og samarbejde at sikre fælles fodslag samt videreudvikle mange års solidt socialpædagogisk arbejde i tæt samarbejde med lederen og bestyrelsen for opholdsstedet.

Som afdelingsleder af det øvrige personale er du i spidsen for at gennemføre det daglige program på opholdsstedet.

Vejle KrisecenterLeder til Vejle Krisecenter

Vejle Krisecenter

Vejle Krisecenter (VKC) er etableret i henhold til Serviceloven § 109, der omhandler midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller er i tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Vejle Krisecenter er en selvejende institution, der har en driftsaftale med Vejle Kommune.

Centret har plads til 9 kvinder og deres børn.

Stillingen som leder er en fuldtidsstilling og forventet tiltrædelse er pr. 01.08.2020.

Vejle Krisecenter er drevet ud fra et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i de 2 følgende udsagn:

 • Ethvert menneske er unikt og har iboende kompetencer og ressourcer til at mestre livet og til at udvikle sig
 • Hvert enkelt menneske er ansvarlig for egne valg og handlinger
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Teamleder søges til Myndighedsafdelingen/job-nr: 265/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Som teamleder får du ansvaret for Team Pension, der håndterer sagsbehandling af borgere på førtidspension og alderspension. Samt Team Handicap, som sagsbehandler borgere omfattet af handicapforordningen.

Du skal understøtte medarbejderne med sagsbehandlingen i den daglige drift, såvel som når der sker ændringer i f.eks. lovgrundlaget. Dette gøres i samarbejde med juristen. Herudover har teamleder også en sekretariatsfunktion det tværfaglige udvalg (TFU).

Du bliver en del af en større afdeling, som har fokus på at skabe bedre service for borgeren og tværgående samarbejde. Som teamleder vil du yderligere også indgå i kommunens arbejde med et nyt ledelsesgrundlag.

Kommuneqarfik Sermersooq