Jobglæde

Gode re­la­tio­ner på arbejde giver mere jobglæde og mindre ensomhed

Uden gode relationer på arbejde, er der ingen jobglæde, ifølge ekspert i jobglæde Arlette Bentzen. Vi mennesker har et fundamentalt, psykologisk behov for, at andre kan lide os – også på jobbet, fordi vi tilbringer mange timer sammen med kollegerne. Men hvad hvis du ikke har gode relationer med dine kolleger og ledere? Hvad nu hvis du føler dig udenfor – eller måske endda ensom? Få 5 gode råd til at nedbringe ensomheden og opprioritere/bygge relationer på jobbet.

Jobglæde opstår, når vi føler, at vi laver et meningsfyldt arbejde sammen med nogle gode mennesker. At du skaber resultater, som du personligt føler giver mening. Men de meningsfyldte resultater kan ikke stå alene. Der er helt enkelt ingen jobglæde uden gode relationer, ifølge Arlette Bentzen, som ud over at være ekspert i jobglæde også er certificeret i positiv psykologi.

”Du skal have det godt med de mennesker, du arbejder sammen med. Og det er faktisk et af de vigtigste, dybeste og mest fundamentale psykologiske behov, vi mennesker har: at andre kan lide os. Der er ikke noget vigtigere, end at du føler dig respekteret og afholdt. Vi bruger mange timer sammen med kollegerne på jobbet, så det er naturligvis vigtigt med gode relationer netop der,” siger Arlette.

Ensomhed går ud over jobglæden

Men hvad hvis du ikke har gode relationer til dine kolleger og ledere? Hvad nu hvis du føler dig udenfor – eller måske endda ensom? Det er på ingen måde rart at føle sig ensom, det går ud over din jobglæde (og derved også dit engagement, din produktivitet osv.). Endvidere er der studier, der viser, at ensomhed er forbundet med lavere livskvalitet og på sigt kan gå ud over dit helbred.

Vi har alle ansvar for at skabe gode, respektfulde og tillidsfulde relationer til vores kolleger. Men arbejdspladsen har naturligvis også et ansvar for, at skabe rammerne for at dette er muligt. Her kommer 5 tip til dig som medarbejder, så du kan skabe gode relationer og hjælpe med at nedbringe ensomheden på din arbejdsplads.

Arlettes 5 råd til, hvordan kan vi alle hjælpes ad med at nedbringe ensomheden på jobbet:

 1. Sig godmorgen (og naturligvis farvel). Når du møder på arbejdet, er det vigtigt, at du får hilst godmorgen på dine kolleger. Det lyder banalt, men det virker! Det giver simpelthen en bedre start på dagen – det er ikke rart, hvis en kollega ikke hilser, det giver følelsen af at blive ignoreret og lukket ude.
 2. Hold pauser sammen (”fika” som de kalder det i Sverige). Det er oplagt, at I sørger for at have nogle faste pauser, hvor I kan mødes og få snakket sammen. Find 1-2 faste tidspunkter dagligt, hvor I mødes. Hvis ikke alle kan holde pause sammen, kan I alternativt lave en form for turnusordning, hvor alle over en tid har holdt pause med hinanden. Aftal, at det er forbudt kun at tale arbejde. I skal lære hinanden bedre at kende.
 3. Lav i en periode en frokostordning, der gør, at alle får spist frokost med hinanden. En slags turnus, der kører, indtil alle har spist frokost med hinanden på tværs af organisationen. Det kan være 2 sammen eller i mindre grupper.
 4. Uventet venlighed. Små ting, du gør helt uventet for at gøre dine kolleger glade. Vi elsker alle sammen, når andre er betænksomme over for os. Og så viser videnskaben, at vi også selv bliver gladere af at gøre andre glade. Gør noget rart eller overraskende for at vise dine kolleger, at du tænker på dem. Skriv fx en sød personlig besked til en kollega, tag en kop kaffe med til ham/hende, sæt blomster fra din have i receptionen, læg et stykke chokolade på din kollegas arbejdsplads med en tak-for-hjælpen-besked, eller tag hjemmebag med til dit team/din afdeling (ikke fordi du har fødselsdag, men bare fordi).
 5. 'Her er min hobby'. Vi har alle en hobby, som vi brænder rigtig meget for. På skift kan dem, der er interesserede, introducere deres kolleger for sin hobby. Er du vinkender, holder du en vinaften, er du danseinstruktør, arrangerer du en undervisningstime, er du fægter, laver du en introtime i fægtning, er du strikkeentusiast, arrangerer du en strikkeaften. Alle kan byde ind. På denne måde lærer I hinanden at kende – og ikke kun som kolleger, men som mennesker.

Ensomhed er et tabu

I vores undersøgelse kunne respondenterne udover at sige ja eller nej også frivilligt udfylde et fritekstsvar. Det gjorde flere hundrede respondenter, og svarene viser, at ensomheden kan opleves på mange niveauer i 2 overordnede temaer:

 1. Faglig/fysisk ensomhed på grund af:
  • Manglede opbakning fra chefen/hovedkontoret/HR, andre opgaver/projekter end resten af teamet/ingen værdiansættelse af opgaver
  • Eget kontor (langt fra afdelingen eller andre fagfæller), alene på stuen/vagten, på en anden location (i anden by/land)
 2. Personlig ensomhed på grund af:
  • Alder/køn/sprog/seksualitet/kulturbaggrund, andre interesser
  • Holdt uden for fællesskabet, mobning, dårlig modtagekultur, tillidsbrud, retur efter barsel/sygdomsforløb
  • Psykisk terror/chikane fra chefen

Ekstra mange skrev specifikt om ensomheden i at være leder (ingen at være kollegial med/dilemma omkring personaleforhold/ingen opbakning oppefra).

69% har følt sig ensom eller alene på arbejdet – det er ikke OK. Lad os få alle med!

Har du nogensinde følt dig ensom eller alene på dit arbejde? Antal respondenter Procent
Ja 1.764 69%
Nej 710 28%
Ved ikke 70 3%
I alt 2.544 100%
Undersøgelsen blev gennemført i Jobindex Spørgepanel i sommeren 2020.

Læs også