JobglædeKarriere

Vi ønsker job, der ændrer verden

Hvis sjælen skal med på jobbet, er det vigtigt, at medarbejderne kan se, hvordan deres indsats er med til at hjælpe miljøet og samfundet.

Et spændende job er ikke nok. For at nå helt til tops i behovspyramiden skal ansatte føle, at deres arbejde gør en forskel for samfundet.

Derfor bruger virksomheder store ressourcer på at fortælle om deres CSR-profil, som blandt andet indebærer fokus på sociale og miljømæssige hensyn.

"Vi ved fra flere undersøgelser, at jobsøgere tillægger det værdi, at deres fremtidige arbejdsplads har en samfundsmæssig profil," forklarer Christa Thomsen, som er institutleder ved Institut for Erhvervskommunikation på Aarhus Universitet.

Hun fortæller, at jobsøgere i stigende grad går op i at udrette noget positivt i arbejdslivet. Og ifølge hende har vi brug for at konstruere en meningsfuld fortælling om vores arbejdsplads. Derfor bør virksomheden tydeliggøre den konkrete værdi af den enkeltes arbejde, så vi føler mening og indhold i de daglige opgaver.

En sådan følelse har de hos health carekoncernen Abena, hvor især miljømæssige hensyn er øverst på dagsordenen.

"Det er utrolig vigtigt for mig at arbejde i en virksomhed, som er bevidst omkring sin miljø- og samfundsmæssige værdi. Der er noget tilfredsstillende og motiverende ved at føle, at man er en del af noget større. Det giver en god fornemmelse i maven at være en del af en virksomhed, som konstant tænker over, hvordan vi værner bedst mulig om vores planet," forklarer Lisbeth Kjær Christiansen, HR-konsulent hos Abena.

Stolthed i jobbet

Selvom Lisbeth som HR-medarbejder ikke er direkte involveret i produktionen, betyder virksomhedens overordnede miljøfokus stadig meget for hende. Til det siger lektor ved CBS, Peter Lund-Thomsen, at virksomhedens CSR-profil eller mangel på samme kan have direkte indflydelse på en medarbejders valg af arbejdsplads.

"For de store virksomheder i Danmark er det i dag et must at have en CSR-profil. Det er en del af den samlede pakke, som tilbydes potentielle jobsøgere," siger han.

Hos forsyningsvirksomheden HOFOR gør de også meget ud af at vise den samfundsmæssige værdi af deres arbejde. Afdelingschef Lotte Bøjer forklarer, at virksomheden gerne vil være rollemodel for andre firmaer i forhold til at skabe et bedre samfund.

"Vi gør meget ud af at være transparente om, hvem der bidrager med hvad til de overordnede mål. Vores medarbejdere i kloakforsyningen er fx meget bevidste om, at de sikrer fundamentet for byens sundhed – og ikke bare skaffer spildevand bort," fortæller hun.

Christa Thomsen forklarer, at det netop er ved at italesætte samfundsnytten og vigtigheden af den enkelte medarbejders arbejde, at stoltheden og arbejdsglæden følger. Virksomheden konstruerer kort sagt en meningsfuld historie om arbejdspladsen, som den enkelte medarbejder kan trække på, når der fx opstår udfordringer.

"Det er blot afgørende, at de socialt ansvarlige initiativer og aktiviteter repræsenterer værdier, som jobsøgerne let kan identificere sig med. Der skal med andre ord være et match," fortæller hun.

Fælles identitet

Christa Thomsen ser det som virksomhedens opgave at understøtte udviklingen af en identitet, som både firmaet og medarbejderen deler. Her spiller flere faktorer dog ind, og ifølge Peter Lund-Thomsen er det meget forskelligt, hvor tæt virksomheders og medarbejderes identitet er forbundet.

"Det afhænger i høj grad af, hvorvidt virksomhedens ledelse på forskellige niveauer formår at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, respekterede, modtager positiv feedback på gode præstationer og også bliver belønnet rent lønmæssigt for deres indsats. Hvis medarbejderne oplever, at de ikke bliver respekteret, bliver talt ned til, og at deres indsats ikke bliver anerkendt, vil der ofte opstå en situation, hvor de ansatte frakobler deres personlige identitet fra arbejdspladsen," forklarer han.

Lotte Bøje fra HOFOR er enig. Hun føler personligt, at hendes identitet er koblet tæt på hendes arbejdsliv på grund af det samfunds- og miljømæssige fokus i virksomheden.

"Du vil aldrig se mig søge job hos våbenindustrien. Jeg vil gerne bruge mine talenter på noget, som gør godt for andre," siger hun.

Forskerne understreger, at arbejdet også bliver udført hos virksomheder uden en klar positiv samfundsmæssig profil, men at entusiasmen kan være mindre i organisationer, hvor medarbejderne ikke føler samme mening med opgaverne.

Balancen i fare

Der kan dog også være problemer med det indholdsrige arbejde. For når missionen er vigtig, og meningen og formålet brænder stærkt hos medarbejderen, kan det være svært at lægge arbejdet fra sig.

"I princippet sidder jeg jo bare bag en computer og i mødelokaler hele dagen, men sådan ser jeg ikke mig selv. Jeg føler helt klart, jeg bidrager til noget, der er større end mig selv og min egen familie. Det gør også, at arbejdsliv og privatliv kan flyde sammen, og jeg ofte må stoppe op og tjekke min balance i forhold til hjemmefronten. Jeg tror, det er et moderne dilemma, der kommer med stort engagement, som igen kommer af, at man føler, man skaber noget værdi udover at tjene penge. Vi søger mere mening med arbejdet, men dermed kommer også en større selvvalgt udfordring med prioritering," slutter HOFORs Lotte Bøje.