Øvrigt

Væksten er tilbage på dette enorme IT-område

IT-branchen jubler over, at væksten er tilbage - især på ét område. Men i branchen gemmer sig et helt grundlæggende vækstparadoks, som vi skal tage hånd om.

Væksten er tilbage - især softwareområdet stormer frem. Sådan lyder meldingen fra brancheforeningen IT-Branchen, der repræsenterer IT-virksomhederne og har fingeren på pulsen.

"Softwaremarkedet er vækstlokomotivet i den danske IT-branche nu og de kommende år. Efterspørgslen efter IT-arbejdskraft i Danmark vil fremover i høj grad komme fra softwarevirksomheder. Her kan vi altså noget i Danmark," siger direktør Morten Bangsgaard fra IT-Branchen.

Ser man på Computerworlds toplister over vækstvirksomheder - uanset om det er vækst i indtjening, omsætning eller antal ansatte - så findes de på softwareområdet. Imidlertid peger Morten Bangsgaard også på en slags indbygget vækstparadoks i IT-branchen. For mangel på de IT-kompetencer, som virksomhederne efterspørger, er "en stigende barriere for vækst i mange danske IT-virksomheder".

"Der er et indbygget paradoks i det danske IT-arbejdsmarked. Vi ser på den ene side flere IT-kandidater, der har svært ved at få job, og på den anden side virksomheder, der ikke kan få fat i de rette it-kompetencer," siger han.

Derfor er der et behov for at sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel. "Det er et fælles ansvar, som IT-erhvervet også skal være med til at løfte," lyder opfordringen.

Stort potentiale

Samtidig vurderer professor Anders Drejer fra Aalborg Universitet, at der vitterlig er et kæmpe vækstpotentiale i IT-branchen.

"Det handler om at se it som en forretning og en forretningsmulighed for branchen og for kunderne, udnytte IT-medarbejdernes indsigt i anvendelse af it og i kundernes forretning til at skabe overlegen værdi for kunderne. Så skal væksten nok komme," siger Anders Drejer.

Det er ikke tilfældigt, at medarbejderne ofte kaldes virksomhedernes vigtigste ressource, påpeger professoren.

"Det er de jo, fordi it på den ene side er virksomhedens infrastruktur - den rygrad, som støtter os - og på den anden side, fordi vi har erkendt, at IT-teknologi jo ikke gør noget af sig selv. Det er medarbejderne, der gør forskellen," siger Anders Drejer.

Imidlertid er vi tilbage til paradokset, for selv om nogle virksomheder savner de rette IT-folk, så flytter andre IT-virksomheder IT-arbejdspladser til udlandet - og de store som KMD, CSC og IBM massefyrer herhjemme.

"Der sker det, at vi må erkende, at mange opgaver i dag sagtens kan løses uden for Danmark," forklarer professoren.

"Vi danskere skal ikke kunne det samme, som de kan i Indien eller i Kina; vi skal kunne noget andet," understreger Anders Drejer.

Vejen mod skabelsen af flere danske arbejdspladser er at fokusere på områder og opgaver, hvor vi kan være unikke og dermed retfærdiggøre vore højere lønninger, mener professoren. Ser man på vækstkometerne - uanset om det gælder indtjening, omsætning eller antal ansatte - så går én ting da også igen: virksomhederne har fundet en niche.

Hos Progressive køber man sig til vækst. Faktisk er der blevet sat 100 millioner kroner til side, øremærket til investering i strategiske opkøb. Den strategi har foreløbig resulteret i kæmpe vækst i omsætningen og antal ansatte. På det punkt er også Sitecore mestre. Selskabet, der leverer stærkt avancerede CMS-løsninger, har erobret hele verden med sine produkter. En eksportsucces af de store.

Endelig har vi Napatech. Napatech har om nogen fundet en niche, hvor man leverer højt specialiseret netværksudstyr til komplicerede tele- og internetnetværk til teleindustrien, finanssektoren og eksempelvis amerikanske myndigheder.

Ud over at fremhæve de gode væksteksempler og lære af deres konkrete gøren og laden, så er spørgsmålet naturligvis også, hvordan vi som land bedst understøtter vækst i IT-branchen. Hos IT-Branchen peger Morten Bangsgaard først og fremmest på vilkårene for innovative IT-iværksættere.

"Der skal skabes bedre betingelser for, at man kan tage skridtet fra iværksætter til at blive en vækstvirksomhed, som skaber IT-arbejdspladser. Vi skal have et ordentligt økosystem," lyder et af hans råd. For mange IT-iværksættere i Danmark oplever, at de løber panden mod en kapitalmur.

"De dårlige muligheder for at skaffe kapital bliver af de danske IT-virksomheder vurderet som værende den væsentligste barriere for vækst," siger han.

Bedre rammevilkår efterlyses

Konkret foreslår han, at der bør ryddes op i de forskellige iværksætterordninger, og at ressourcerne i stedet bør bruges på bedre generelle rammevilkår.

"Eksempelvis lempeligere beskatning af risikovillig kapital og bedre mulighed for medarbejderoptioner," lyder et konkret råd. Et andet fokusområde bør være eksport.

"Under en procent. af det globale IT-marked ligger i Danmark. Den danske IT-branche skal øge sit fokus på eksport og internationalisering. Vi skal blive endnu bedre til at skabe vækst i danske IT-virksomheder via de udenlandske markeder," forklarer han.

Faktisk bliver eksportivrige IT-virksomheder ofte mødt af en jungle af forskellige tilbud. Men der er behov for, at de forskellige hjælpeprogrammer bliver koordineret tæt.

"Vi håber, Eksportrådet med den nye strategi for SMV-eksport lykkes med at skabe nogle samlede gode tilbud, der kan styrke dansk IT-eksport," siger Morten Bangsgaard.