Karriere

Unge kan få økonomisk hjælp til at få job i udlandet

Interessen for en ny europæisk ordning er stor, og årsagen er indlysende: Her kan europæiske unge mellem 18 og 30 år få økonomisk støtte til en jobsamtale i udlandet og støtte til flytning og etablering, når jobbet er i hus.

Efter fem år på universitetet ser udsigterne til et job i her i Danmark dystre ud. Over halvdelen af dem fra de tidligere årgange kan stadig ikke få job inden for dit fag, og du er måske klar til at tænke alternativt. Hvorfor ikke tage til udlandet og bruge din nyerhvervede viden?

Den tanke ligger ikke fjern for mange unge, og det mærker man i en ny ordning, hvor man kan få økonomisk støtte til for eksempel én jobsamtale og til etablering i udlandet, når man har fået et job. Ordningen startede den 1. juni i år på baggrund af et initiativ fra Europa-Parlamentet, og hver uge får man omkring 10 ansøgninger – og allerede nu er 75 ansøgninger blevet sagsbehandlet.

”Hensigten er at forøge jobmobiliteten på det europæiske arbejdsmarked, og selv om man mange steder oplever dramatisk ungdomsarbejdsløshed i Europa, så er der muligheder. Vi havde regnet med, at der ville være stor interesse for den nye ordning, og vi har et mål om at skaffe 550 unge i løbet af projektperioden, der foreløbig løber indtil september 2013,” siger Jens Anker Hasager, der er projektchef for ”Dit første Eures-job”, som ordningen hedder.

TNS Gallup har foretaget en måling for Berlingske, som viser, at 51 procent af de danske unge er indstillet på at flytte til udlandet for at arbejde, og det bekræfter altså den store interesse for ordningen. 29 procent er ikke indstillet på at forlade Danmark for et job, mens 20 procent svarer ”ved ikke.”

Ifølge Jens Anker Hasager er det især forskellige typer af servicejob, hvor man giver telefon-support på blandt andet dansk, der er en stor mulighed for mange danske unge.

”For eksempel er der mange type af den job i Irland, hvor man eksempelvis giver support om it. Det er job, der er relativt uafhængige af konjunkturerne,” forklarer han og uddyber, at kravet om for eksempel at kunne dansk, gør at danske unge kan få job i Spanien og Grækenland, som ellers har en høj ungdomsarbejdsløshed.

Derudover tæller den anden gruppe primært unge med længerevarende uddannelser.

Vær selv aktiv

For at få den økonomiske støtte til den første jobsamtale – og/eller til flytning, når du har fået jobbet, er det blandt andet et krav, at du er mellem 18 og 30 år, at du skal være statsborger i et af de 27 EU-medlemslande og have bopæl lovligt i et af de 27 medlemslande. Derudover skal jobbet have en varighed på mindst seks måneder, og det skyldes ifølge projektchefen for Dit første Eures-job, at man vil undgå at støtte sæsonarbejdere, der for eksempel skal ned og plukke vindruer i Frankrig i en måned.

Man kan få vejledning til, hvordan man søger et job, men initiativet skal tages af de unge selv: ”Hvis projektet skal have en varig effekt, når vi er færdige, så er det vigtigt, at de unge gør det selv. Et job, er noget man søger, det er ikke noget, man får hos os,” siger Jens Anker Hasager.

Man kan blandt andet finde et arbejde i EU via Jobindex.dk – nederst i bunden af siden kan man finde links til Jobindex i en række andre lande – på Eures http://www.eures.dk/ - og så har nogle selvfølgelig også mulighed for at komme til udlandet via deres danske virksomhed.

Det var for eksempel tilfældet for 27-årige Nina Røhl Rasmussen, der den 1. august tog fra Valby til Helsinki i Finland, hvor hun har fået arbejde i et forsikringsselskab. Hun har i en periode arbejdet i forsikringsselskabets danske afdeling i et vikariat, men da det ikke kunne blive forlænget, fik hun tilbudt et fast job i den finske afdeling. Det takkede hun ja til, ifølge en artikel i Berlingske den 7. august:

”Det er selvfølgelig et stort skridt at flytte væk fra familie og venner, men jeg har hverken mand eller børn, og jeg har tidligere boet nogle måneder i Finland, så jeg ved nogenlunde, hvad jeg går ind til og glæder mig meget,” siger Nina Røhl Rasmussen, der har fået 7.600 kroner af sine flytteomkostninger dækket gennem Dit første Eures-job.

Hun har på nuværende tidspunkt ingen planer om at komme tilbage til Danmark. ”Nu må jeg se, hvad tiden bringer. Jeg kunne sagtens forestille mig at bo permanent i udlandet,” siger hun til Berlingske.dk.

Dit første Euresjob
Du har mulighed for at få økonomisk støtte, hvis du skal til jobsamtale i et andet EU-land. Hvis du får et varigt job i et andet EU-land og flytter dertil, har du mulighed for at få økonomisk hjælp til etablering.

For at kunne søge om støtte, skal du:
• være mellem 18 og 30 år.
• være statsborger i et af de 27 EU-medlemslande.
• have bopæl lovligt i et af de 27 EU-medlemslande.
• være indkaldt til jobsamtale i et andet EU-land end bopælslandet eller
• overtage job af mindst seks måneders varighed, og flytte til et andet EU-land end bopælslandet.
• Der skal søges støtte FØR datoen for jobsamtale eller job.
• Kunne fremlægge dokumentation fra arbejdsgiver for jobsamtale/overtagelse af job.

Læs også