Jobsøgning, Opsigelse
Sig op på den gode måde

Et godt netværk bliver ofte italesat i forbindelse med jobsøgning og rekruttering; men det er også vigtigt at tænke i netværk, når du har fået et nyt job og skal tage afsked med din nuværende arbejdsplads. Med omtanke og god opførsel kan man tage venskaber og værdifulde kontakter med sig videre.

”Man investerer altid noget i en ny medarbejder. Det skal man huske og have respekt for. Der er både den praktiske overdragelse af arbejdsopgaver, men også den sociale dimension. Når man skal videre, skal man derfor huske at give noget tilbage. Hvis man er karriererytter og ikke sørger for at give noget tilbage, så er det svært at holde fast i sit netværk.”

Sådan siger Michael Qvortrup, director for Danfoss’ Design Line. Igennem sit karriereforløb har han omhyggeligt plejet sine relationer – også til ekskollegerne. Det var en god relation til en tidligere chef, der ledte direkte til drømmejobbet.

Husk at se dig tilbage
Den gamle chef – og arbejdsplads – var blevet skiftet ud med et arbejde, der lå tættere på hjemmeadressen, da han havde mere transporttid end familielivet med små børn kunne holde til. Et konkret problem, som chefen havde stor forståelse for. Og sådan er det ofte, siger Michael Qvortrup, hvis man gør sig umage med at kommunikere på en ordentlig måde, at man føler sig nødsaget til at skifte job:

”Chefen er et menneske med familie derhjemme og en karriere bag sig, hvor han selv har avanceret undervejs – så hvis du serverer budskabet med respekt og omtanke, vil der som regel være forståelse for din beslutning; men du skal også gøre dig umage med dine handlinger og ikke spæne fremad uden at se dig tilbage.”

Tre måneder efter jobskiftet ringede den tidligere chef og fortalte, at han kendte til et job, som måske kunne være interessant; og det var det. Det gode og afklarede forhold til den gamle chef – som nu havde udmøntet sig i et tip om drømmejobbet – stod i kontrast til den situation, som Michael Qvortrup nu stod i; nemlig at han skulle opsige et udmærket job, han kun havde haft i få måneder.

”Jeg fik jobbet, men nåede kun at være otte måneder på den arbejdsplads, jeg var på, da jeg måtte sige op. De ville gerne beholde mig, men jeg ville gerne videre. I en sådan situation er det vigtigt at vise respekt for sin arbejdsplads og sørge for, at alle kan komme godt videre: Arbejdsopgaver skal gøres færdige eller overdrages og man kan eventuelt give kollegerne mulighed for at ringe, hvis der skulle opstå problemer med et af ens tidligere ansvarsområder."

Netværk i tykt og tyndt
I forhold til at holde fast i sit netværk, når man skal forlade en arbejdsplads, er det ifølge Michael Qvortrup en god idé at spille med åbne kort igennem hele processen og stille spørgsmål til sine kolleger: Er I tilfredse med det, I har fået. Er der noget, vi skal have afsluttet, før jeg går? På den måde kan man bidrage til en mere smidig overgang og derved forebygge eventuelle konflikter – og det bliver nemmere at kontakte ekskollegerne efterfølgende. Et godt netværk er helt centralt for Michael Qvortrup. Kontakterne, som administreres via LinkedIn, har han opbygget gennem et karriereforløb med mange forskellige ansættelser og jobfunktioner:

”Når man har haft gode oplevelser med folk, er det oplagt at holde fast i dem og blive ved med at bruge dem. Jeg tjekker op på mit netværk tre-fire gange om året og hører, hvordan det går og hvilke udfordringer, de står overfor. Udover det etablerede netværk, skal man piske sig selv lidt og være aktiv i for eksempel erfa-grupper og netværkskonferencer.”

Selv om man forsøger at skabe de bedste betingelser for at netværke med ens gamle kolleger, kan man sjældent være venner med alle. Michael Qvortrup har en tidligere chef, som ikke figurerer i netværket; men selv her, skal man tænke sig om – måden, man omtaler andre på, påvirker ikke kun deres omdømme, men også ens eget.

”Vi var igennem en svær proces med personlige uoverensstemmelser, og jeg tvivler på, at han taler rosende om mig – men derfor taler jeg ikke dårligt om ham. Det er dog en trøst, at adskillige kolleger så kan give et nuanceret billede, og dermed bekræfte at relationer skal plejes på alle niveauer.”