Øvrigt

Ren­gø­rings­folk kom­mu­ni­ke­rer via tablets

Rengøringsassistenter i Silkeborg Kommune har fået tablets og kan derfor kommunikere med hinanden og ledelsen via det sociale medie Yammer.

Kommunikationen var en stor udfordring i Silkeborg Kommune blandt de 200 rengøringsassistenter, som arbejder 300 forskellige steder. Nu ser det anderledes ud. I dag har rengøringsassistenterne fået en tablet og kan nu kommunikere med hinanden og ledelsen via det sociale medie Yammer.

”Kommunikation har altid været en stor udfordring i vores afdeling. Alle har en mailadresse, men de er jo ikke ved en computer og åbner sjældent deres mail. Så hvis vi skulle være sikre på, at alle fik en vigtig besked, skulle vi enten ud at køre, sende et brev hjem som snail mail eller vente til, der var et møde. Det betød, at mange informationer gik tabt. Nu kan vi kommunikere med et klik på en app, og det fungerer, ” siger rengøringschef i Silkeborg Kommune, Joel Engblad, på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Yammer er blevet taget i brug i det første af tre rengøringsområder, og medarbejderne har ifølge artiklen taget det nye redskab til sig – de deler viden og får svar på spørgsmål. Selv om det ikke er alle, der er vant til at skrive, så kan de for eksempel tage et billede og kommunikere på den måde. Ifølge Joel Engblad foregår der meget videndeling på tværs, og app’en kan for eksempel også bruges til at bestille varer fra lageret, hvilket sparer en opringning.

Fornuftig investering

Silkeborg Kommune har investeret omkring 100.000 kroner i tablets, og det er penge, som ifølge Joel Engblad kommer tilbage igen, netop fordi der bliver sparet tid på for eksempel misforståelser eller andre opgaver.

Ifølge tillidsrepræsentanten for rengøringsassistenterne, Bettina Molbek, er der generelt blevet taget godt imod den nye måde at kommunikere på:

”Jeg synes, det er alle tiders. Det skaber et fællesskab – ikke mindst for dem, der går alene på en arbejdsplads. Når man er i tvivl om, hvad man skal stille op med en overfyldt skraldespand, kan man eksempelvis lægge et billede op og spørge rengøringslederen. Man kan skrive til alle andre eller sende en privat besked, hvis man har noget at vende med tillidsrepræsentanten eller servicelederen. Det er selvfølgelig ikke alle, der er lige it-vante, så vi skal lige have det kørt ind, men der bliver en opsamlingsrunde,” siger Bettina Molbek i artiklen på Silkeborgkommune.dk.

Yammer er populær i danske virksomheder

Ifølge en artikel på kommunikationen.dk – der udgives af Dansk Journalistforbund – er Yammer det mest populære interne sociale dialogmedie i danske virksomheder.

”Yammer er ofte blevet kaldt for ”virksomhedernes svar på Facebook”. Selv om det måske ikke er helt dækkende, så er betegnelsen ikke helt ved siden af, for Yammer er et online socialt netværk, der bor internt i de enkelte virksomheder og sikrer alt fra daglig vidensdeling til social interaktion mellem medarbejdere på tværs af både afdelinger og nationale grænser. Rundt om i de danske virksomheder bliver der mange steder prøvet kræfter med, om Yammer kan fremme den interne kommunikation mellem medarbejderne. For nogle lykkes det, mens andre bakker ud,” lyder det i artiklen, der beskriver, at Grundfos er rigtig godt på vej i forhold til Yammer, mens Novozymes hurtigt har meldt pas på mediet.

Der er ikke længere muligt at læse artiklen om Yammer på kommunikationen.dk.