KarriereØvrigt

Planlæg din senior-karriere

Hvis du holder dig opdateret på it-fronten, får efteruddannet dig, holder dig fysisk fit og byder ind på nye projekter, så holder du din markedsværdi bedre som senior. Planlæg din karriere, hvis du fortsat ønsker et frugtbart arbejdsliv i dine senior år. Det er dig, der har ansvaret.

Du føler dig sikker i din kontorstol. Du har din anciennitet med gode resultater i ryggen, men selv om du har både lang livs- og arbejdserfaring er det en dårlig idé at læne sig tilbage og slappe helt af – lyder det fra Jørgen Uhrbrand, der er direktør og specialist i job- og karriererådgivning i rådgivningsfirmaet AS3.

”Gør dig klart, at du er en brik i et spil. Uanset om du er 28 eller 68, skal du hele tiden være forberedt på, at der kan ske noget andet i morgen. Så vær skarp på din egen markedsværdi! Og det har intet med alder at gøre. Du skal hele tiden være skarp på dine kompetencer. Du skal hele tiden have en skarp digital profil. Du skal hele tiden skærpe din tekniske nysgerrighed. Der er ikke noget, der hedder ”det kan jeg ikke finde ud af.” Så må du lære det. Indstillingen ”selvfølgelig kan jeg lære det” er afgørende,” siger han til HK Privatbladet.

Hvilke mål har du?

Ifølge Ældresagen er det vigtigt, at man som senior overvejer og planlægger sit fremtidige arbejdsliv og gør sig klart, hvilke mål man har i forhold til karriere, indtil man vil forlade arbejdsmarkedet.

”Vil du for eksempel fortsat bruge meget energi på dit arbejde, eller vil du gerne have mere tid til andre aspekter af dit liv – så som rejser, børnebørn, frivilligt arbejde? Hvis du fortsat ønsker et frugtbart arbejdsliv, har du selv det overordnede ansvar for, at du udvikler dine styrker og kompetencer,” lyder det på Ældresagens hjemmeside.

Nu som på alle andre tidspunkter i dit arbejdsliv har du som senior nogle stærke og mindre stærke sider, som det er vigtigt at være bevidst omkring. Du skal sørge for at udvikle og fremhæve dem, så du fremstår som en attraktiv arbejdskraft for din arbejdsplads, lyder det fra Ældresagen, som understreger, at kompetencer som erfaring, overblik og stabilitet ofte knyttes til senkarrieren.

Vi dropper udviklingen, når vi passerer 50 år

I en trivselsundersøgelse blandt 3.200 HK-medlemmer er det dog svært at se begejstringen lyse ud af seniorerne i forhold til at efteruddanne sig. Sammenligner man med de yngre aldersgrupper, ifølge HK/Privatbladet, svarer markant færre af de over 51-årige, at muligheden for udvikling i jobbet, mulighed for efteruddannelse og mulighed for at stige i graderne som meget vigtige.

En årsag kan ifølge professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet være, at man synes, at man som senior har siddet så længe i et job, at man behersker det og måske ikke har så stort behov for jobudvikling.

”Problemet er, at når man behersker sit job, så tror man også, at man kan det. Og så bliver man mindre interesseret i efteruddannelse. Mange ældre er utilbøjelige til at lære nyt. De er bekymrede for, om de kan finde ud af det. Men det risikerer at slå tilbage, hvis ens job lige pludselig ændres. Så behersker man det ikke mere, og så risikerer man at havne i den uheldige situation at blive prikket ud,” siger arbejdsmarkedsforskeren Per H. Jensen til HK/Privatbladet.

Det er derfor, at det som nævnt er så vigtigt, at du planlægger din senkarriere, fordi efteruddannelse og kompetenceudvikling sikrer dig faglig og personlig udvikling, så du fortsat bevarer din arbejdsmæssige mobilitet.

Gør dig for eksempel klart, hvad du vil, og hvad du har ressourcer til. Hvad ønsker du anderledes i forhold til din nuværende arbejdssituation, og hvad ønsker du bevaret – og stil så krav til din arbejdsplads og dine kolleger.

Jørgen Uhrbrand råder desuden til, at man holder sig i god fysisk form, fordi din personlige fremtoning påvirker din markedsværdi. Derudover skal du også have en skarp profil på LinkedIn, fordi du kan være sikker på, at en potentiel arbejdsgiver Googler dig, hvis du er ude og søge nyt job.

Læs også