KarriereØvrigt

Ny po­r­tør­ud­dan­nel­se på vej

I den nye overenskomstaftale mellem FOA og Danske Regioner har begge parter forpligtet sig til at etablere en ny erhvervsuddannelse for portører.

”Når man i dag taler om portøruddannelsen, taler man om en aftalebaseret uddannelse. En uddannelse, der er aftalt mellem to parter, som er Danske Regioner og FOA. Det er ikke en erhvervsuddannelse – som er det, vi vil have nu for portørerne,” siger Karen Stæhr, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Hun mener, at der er behov for at kvalificere portørerne yderligere og give dem de samme muligheder, som andre uddannelsesretninger i social- og sundhedssektoren giver, hvor man eksempelvis kan læse videre til sygeplejerske, hvis man er uddannet social- og sundhedsassistent. Derfor er hun glad for, at en ny portøruddannelse blev et centralt punkt i den overenskomstaftale, som FOA og Danske Regioner underskrev i foråret.

Ifølge Karen Stæhr er det for tidligt at sige, hvordan en ny erhvervsuddannelse til portører kommer til at se ud – men det er sikkert, at de kommende drøftelser om uddannelsen vil rumme temaer som uddannelsens indhold, opbygning og varighed.

”Det har været et meget stort ønske fra portørgruppens side, at deres uddannelse blev en erhvervsuddannelse. Portører er en særlig gruppe, som har en høj faglig stolthed. De gør det utroligt godt og kan kommunikere med høj og lav. For patienterne er de ofte ufarlige, fordi de ikke stiller diagnoser, og derfor er de utroligt vigtige på et hospital. De går som regel ind i folk med træsko på og har en meget praktisk tilgang til tingene, men de har ønsket at få mere teoretisk viden på deres kunnen,” siger Karen Stæhr og tilføjer, at portørerne vil få større anerkendelse for deres arbejde med en erhvervsuddannelse.

Sammenlagt uddannelse en fiasko

Ifølge Karen Stæhr indførte man for mange år tilbage en serviceassistentuddannelse, hvor man ville slå rengøringsassistenter og portører sammen til et fag.

”Det blev aldrig nogen succes for portørerne, og det tror jeg skyldes, at portørerne som nævnt er en meget anderledes gruppe inden for social- og sundhedssektoren. Det er ofte mænd, og mangfoldigheden er stor. Mange er voksne mennesker, der tidligere har været eksempelvis tømrere, folkeskolelærere og pedeller. De har måske fået et sommerjob som portør og er blevet hængende, fordi de synes, det er alletiders job. De er tæt på patienterne, har god medindflydelse og mange synes, at de fungerer godt i de teams, de er i. Det har været svært at rekruttere den type mennesker til serviceassistentuddannelsen,” siger Karen Stæhr og understreger, at hun bestemt ikke forudser, at det samme vil blive tilfældet med den nye portøruddannelse, fordi den kun retter sig mod portører – og fordi den som nævnt er blevet meget efterspurgt at portørerne selv.

Mulighederne er mange

Karen Stæhr ser frem til at finde en spændende uddannelsesvej for portørerne, hvad enten det skal være et spor mellem serviceassistenten og social- og sundhedsassistenten, eller et spor som kan bygges ind i relation til en anden erhvervsuddannelse.

”Det gælder om at holde tungen lige i munden, og vi skal holde øje med, at den nye portøruddannelse får sit eget særpræg,” siger hun og tilføjer, at man har talt om, at uddannelsen kunne indgå i en sundhedstekniker-uddannelse, hvor man eksempelvis beskæftiger sig med logistik, sterile varer og patienttransport.

De næste måneder vil vise, hvordan puslespillet bliver stykket endeligt sammen. Karen Stæhr forventer, at de første vil kunne starte på en helt ny portøruddannelse om ganske få år.

Den nuværende portøruddannelse:

Portøruddannelsen består af en obligatorisk, teoretisk basisuddannelse, der veksler med praktik på ansættelsesstedet. Uddannelsen varer otte måneder. Alle gennemfører basisuddannelsen i løbet af aspiranttiden, det vil sige i løbet af de første otte måneders ansættelse.

Overbygningsuddannelsen, der består af 20 dages teori, er obligatorisk. Den sammensættes af den enkelte i samarbejde med arbejdslederen i henhold til det funktionsområde, som portøren varetager. Overbygningsuddannelsen skal tages i løbet af de næste fire måneder efter aspiranttidens ophør.

Det vil sige, at den samlede portøruddannelse varer et år.

Kilde: www.portoeruddannelse.dk