Øvrigt

Lægerne fravælger almen praksis

Ifølge Ugeskrift for Læger døjer mange almen praksis med lægemangel, mens det vrimler med speciallæger i almen medicin på især hospitalerne.

Lægeforeningen, PLO, har ifølge Ugeskrift for Læger kortlagt, hvor de almenmedicinske speciallæger uden for praksissektoren befinder sig. I alt 750 speciallæger i almen medicin har ikke fundet arbejdet i almen praksis tilstrækkeligt attraktivt og arbejder fortrinsvis på hospitalerne.

”I alt er der cirka 4.500 speciallæger i almen medicin, og det er således cirka hver sjette, som har valgt at arbejde et andet sted end i almen praksis. Hovedaftageren er offentlige hospitaler med psykiatriske sygehuse på en andenplads, og udlandet indtager tredjepladsen,” fremgår det af Ugeskrift for Læger.

I en pressemeddelelse siger Lægeforeningen, PLO’s formand, Christian Freitag, at tallene peger på, at vi har en arbejdskraftreserve, der måske kan løse en del af de problemer, der er med at sikre tilstrækkeligt med læger i almen praksis – han mener godt, at de pågældende læger og overlæger kan lokkes over i praksissektoren.

”Det er min forventning, at en væsentlig del af dem godt kan blive fristet af at arbejde som praktiserende læge, som jo er det, deres uddannelse lægger op til. Jeg tror, at de seneste års turbulens omkring almen praksis, med blandt andet konfliktforløbet i 2013, har skabt en usikkerhed, som jeg håber, at vi med en ny overenskomst kan rydde af vejen,” siger han i pressemeddelelsen.

Stavnsbåndet er ophævet

I forbindelse med kortlægningen af, hvor de almenmedicinske speciallæger arbejder, udtalte Christian Freitag til Jyllands-Posten:

”Vi kan se af tallene, at der ude i regionerne jo rent faktisk er speciallæger i almen medicin – også i Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor lægemanglen er størst. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at det er svært at lokke lægerne ud i disse regioner, eller at vi er nødt til at vente 15 år på at få uddannet flere praktiserende læger. De praktiserende læger er der allerede, og de er fordelt mellem de fem regioner. Lægerne går altså ikke alle sammen rundt på Københavns Universitet eller på de københavnske eller aarhusianske sygehuse.”

Han afviser, at regionerne burde lade være med at ansætte lægerne på sygehusene, og i Region Nordjylland afviser regionsformand Ulla Astman (S) i artiklen, at regionen er med til at forværre lægemanglen ved at ansætte almenmedicinere på sygehusene.

”Det ville være rart, hvis de sygehusansatte almenmedicinere var ude i almen praksis, for så kunne vi bedre skaffe lægedækning til patienterne. Men stavnsbåndet er ophævet, og vi må acceptere, at der er læger, som vælger en anden karrierevej. Det er for eksempel heller ikke alle gymnasielæreruddannede, der bliver i faget hele livet,” siger Ulla Astman til Jyllands-Posten.

Tidligere i år kunne jobindex.dk berette, at ”Antallet af læger stiger voldsomt,” hvilket begrundes i en ny prognose fra sundhedsmyndighederne, som er tæt på at afblæse frygten for den truende lægemangel. Se artiklen her.