Øvrigt

Antallet af læger stiger voldsomt

Et fremtidigt skrækscenarie med alvorlig lægemangel kan være afblæst med en ny prognose, der forudser en stor stigning i antallet af læger.

Det har i en årrække været betragtet som et af de største problemer i det danske sundhedsvæsen: Den truende lægemangel. Nu er en ny prognose fra sundhedsmyndighederne ifølge Berlingske tæt på at afblæse frygten. Forventningen er, at der i 2035 vil være 33.713 læger i Danmark, hvilket er næsten 6.000 flere, end man tidligere har antaget. Det er ifølge sundhedsminister, Sophie Løhde (V) en rigtig god nyhed:

”Det er helt afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen, at der er det rette sundhedspersonale til at tage sig af danskernes sygdomme og velbefindende. Derfor er det betryggende, at prognoserne viser, at der sker en markant stigning i antallet af læger, og at det tilsyneladende vil stige endnu mere end tidligere forventet,” siger hun til Berlingske.

Ifølge prognosen fra Sundhedsstyrelsen er der forskellige forhold, som spiller ind på fremtidsscenariet med flere læger:

  • Der forventes en stigning i antallet af medicinske kandidater fra de fire universiteter
  • Udgangspopulationens aldersgrænse ændres fra 70 til 75 år
  • Udgangspopulationen indeholder ikke-herboende læger, som indgår i arbejdsstyrken
  • Ændret fordelingsnøgle i forhold til fordeling af læger i speciallægeuddannelsen
  • Ændret antagelse om gennemsnitlige gennemførselstider, så disse nu i stedet baserer sig på den faktiske gennemførselstid de senere år
  • Nye pensionstendenser
  • Nye dødsintensiteter

Regionale forskelle

”Modelændringerne medfører samlet set væsentlig flere læger og speciallæger end tidligere forventet. Stigningen skyldes særligt ændringen i den forventede kandidattilgang,” lyder det i prognosen, som peger på, at optaget på medicinstudiet siden 1990’erne er tredoblet.

Det fremgår også, at der er forskel på beskæftigelsessituationen i regionerne. De fem regioner; Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland – har alle i perioden fra 2006 til 2012 set en vækst i antallet af beskæftigede læger og speciallæger. Procentvis er den største stigning i antallet af læger sket i Region Midtjylland med 15 procent mod 9 procent i Region Hovedstaden.

Flere læger vil ikke løse problemet

I artiklen ”Flere læger løser ikke problemet med lægemangel i yderområder” på dr.dk lyder det fra Praktiserende Lægers Organisation, at flere læger ikke kommer til at rykke i det nære sundhedsvæsen i yderområderne.

”Der skal uddannes betydeligt flere læger til almen praksis,” siger formanden for Praktiserende Lægers Organisation i Midtjylland, Karsten Rejkjær Svendsen til dr.dk, hvor det fremgår, at han også mener, at selv om der allerede er kommet markant flere læger de seneste år, så er det stort set kun sygehusene, som har fået gavn af de ekstra læger:

”Det er vi nødt til at have lavet om på, så der bliver betydeligt flere uddannelsesstillinger til almen praksis, hvis det her skal rykke noget ude i det nære sundhedsvæsen,” siger han til dr.dk.

Sundhedsministeren har ifølge dr.dk nedsat et udvalg, der i løbet af 2016 skal foreslå, hvordan yderområderne kan tiltrække flere læger.

Læs også