KarriereØvrigt

Kvinders kar­ri­e­re­valg knuser deres le­der­drøm­me

Flere kvinder skal have topposter. Det er der bred enighed om. Men kvinderne selv spænder ofte ben for deres eget lederpotentiale ved at vælge en karriere inden for HR, kommunikation eller marketing – langt fra virksomhedernes kerneforretning.

Topdanmark vil gerne have flere kvinder på topposter og sammen med Jobindex Topkvinder blev der ved arrangementet ”Kvinde kend din vej til bestyrelserne” sat fokus på emnet. Her diskuterede deltagerne årsager til, at der ikke er flere kvinder i topledelse, samt hvad der kan gøres ved det.

Ifølge bestyrelsesformand og koncernchef i Nykredit, Bente Overgaard, er kvindernes karrierevalg en stor del af forklaringen på, at så få af dem bliver ledere.

”Hvis du vil ind i topledelsen og ind i bestyrelserne, så skal du ud i forretningen og sidde i en lederstilling. Danmark har nogle af de allerbedst uddannede kvinder, men de vælger uddannelser rettet mod stabsfunktioner,” forklarer hun.

Det bakkes op af forfatter, Inge Berneke, som bruger betegnelsen ”the pink ghetto”:

”Kvinderne dominerer i HR, Kommunikation, Legal, Marketing osv., men bør i virkeligheden være ude i maskinrummet, tæt på kunderne, og der hvor indtjeningen er,” siger hun.

Topdanmark har siden 2011 haft fokus på kvinder i ledelse og bestyrelse som en del af en mangfoldighedsstrategi i CSR-regi. Ambitionen er minimum én kvindelig kandidat til samtale til lederjobbene.

Mænd og kvinder vil det samme

Topdanmark gennemførte i 2012 en undersøgelse blandt 210 ledere i virksomheden. Generelt viser undersøgelsen, at der overordnet set ikke er de store forskelle på, hvad der motiverer kvinder og mænd ved lederposten.

Nuanceres dette billede har kvinderne lidt større fokus på, at det skal være personligt udfordrende (94 % kvinder og 81 % mænd) mens mændene motiveres mere af selve ansvaret (73 % mænd og 65 % kvinder). Det er derfor ikke motivationsfaktorerne, der er hæmmende for ønsket om at blive topleder.

Undersøgelsen viser, at flere kvinder end mænd er tilbageholdende i forhold til avancement fra deres nuværende lederniveau. De er tilfredse, hvor de er og har opfyldt deres lederambitioner. Men det er måske her potentialet er for, at denne gruppe kan motiveres til at avancere i lederniveauerne.

”’Ud af zonen’. Jeg tror faktisk, det er overskriften på opfordringen til mange kvindelige medarbejdere, men også mandlige medarbejder i Topdanmark. At det faktisk er okay at forsøge (…) at afsløre sine ambitioner,” siger Christian Sagild, Adm. Dir i Topdanmark.

Hjemmefronten driller

Noget af forklaringen på, at kvinderne ikke i lige så høj grad som mænd finder vej til topposterne ligger stadig i opgaverne i hjemmet. Rigtig mange virksomheder tilbyder gode muligheder for work-life balance, så måske er problemet fordelingen af opgaver i hjemmet?

”Kvinder i 30’erne oplever et kulturchok, når de stifter familie og rammes af logistikudfordringen. Samtidig er arbejdsfordelingen derhjemme ofte skæv. Mænd tager sig tit af opgaver som græsslåning, hækklipning, osv. som kan laves i weekenden, men kvinderne ofte har de daglige driftsopgaver,” fortæller Inge Berneke.

Topdanmark har i deres mangfoldighedspolitik med baggrund i undersøgelsen sat klare mål for kvinder i ledelse. Blandt andet har virksomheden udviklet en mentorordning for kvindelige ledere, der skal støtte kvindelige ledere i bedre afklaring af ønsker til deres karriereudvikling og ambitioner samt styrke relationerne på tværs af ledelseshierarkier.