JobsamtaleJobsøgning

Job­sam­ta­len: skal du fortælle om sygdom og gravi­di­tet?

De fleste tror, at arbejdsgivere ikke må spørge ind til graviditet til jobsamtalen. Men det er ikke korrekt, og endnu færre er klar over, at du ofte har pligt til at oplyse om sygdomsforløb, du har haft i tidligere job. Jobindex guider dig her gennem reglerne på området.

Kia Dollerschell er advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret, og hun oplever, at meget få ved, at de faktisk har pligt til at oplyse om sygdomsforløb, som kunne have betydning for udførelsen af arbejdet.

Hun forklarer, at arbejdsgiveren gerne må spørge ind til konkret sygdom, og det kan fx være relevant at spørge til rygproblemer, hvis en person skal stå meget op på jobbet, eller til syn hvis man arbejder med luftfart.

Arbejdsgiveren har dog også ret til at få indsigt i mere komplicerede sygdomme og problemstillinger, som kunne føre til et særligt højt sygefravær.

”En ny dom fra Vestre Landsret viser, at arbejdsgivere har lov til at annullere en ansættelse, hvis medarbejderen undlader at oplyse om langvarig sygdom forud for ansættelsen,” forklarer Kia.

Sagen fra Vestre Landsret drejer sig om en kvinde, der var sygemeldt fra sit gamle job på grund af stress og dårligt arbejdsklima, men retten afgjorde altså, at hun skulle have oplyst sin kommende arbejdsgiver om sygdomsforløbet, selvom Kia Dollerschell mener, at det så ville være yderst tvivlsomt, om hun ville være blevet tilbudt stillingen.

”Det er et uafklaret område, hvor langt oplysningspligten går i forhold til psykisk sygdom – herunder stress. Kan en buschauffør ikke se spejlene på grund af ryg- og nakkeproblemer, så skal han selvfølgelig oplyse om det, men ved stres og lignende er det vanskelligere at sige, om sygdommen vil have indflydelse på det nye job,” siger Kia.

Kia forklarer, at sagen er anket til Højesteret, da det er en principiel sag, som kan få store konsekvenser.

”Det er jo en umulig situation. Hvis du forsøger at komme væk, og du hver gang til en samtale bliver tvunget til at oplyse om stress og uheldige omstændigheder i dit gamle job, må man jo have kraftige formodninger om, at du ikke får et job,” siger hun.

Graviditet

Din sygdomshistorie er derfor et muligt emne til jobsamtalen, men må du gerne lyve og svare nej, hvis du bliver spurgt, om du er gravid?

Kia Dollerschell understreger, at du ikke er forpligtet til at oplyse om en graviditet, heller ikke selvom maven er stor, og det er tydeligt for alle.

Der er ganske vist varslingsregler, der siger, at du skal meddelle din arbejdsgiver, at du venter barn senest tre måneder inden fødslen, men de regler viger til fordel for, at man ikke har oplysningspligt.

”Det er dog en generel misforståelse, at arbejdsgivere ikke må spørge til graviditet. Det må de gerne, men de må ikke lægge vægt på svaret,” siger Kia.

Det vil sige, at bevisbyrden vender, så snart spørgsmålet bliver stillet, og arbejdsgiverne skal herefter kunne bevise, at de ikke lagde vægt på det, da de valgte ikke at ansætte en gravid.

Selvom det kan føles ubehageligt at lyve, har Højesteret blandt andet fastslået, at en ansøger til et vikariat på seks måneder ikke var forpligtet til at oplyse om graviditeten, selvom hun vidste, at hun ikke kunne fuldføre vikariatet.

Lad dig ikke rive med af den gode stemning

Ligesom ved graviditet har man generelt ikke pligt til at oplyse om seksuelle, politiske eller familiære forhold, medmindre det er åbenlyst relevant for stillingen. Det kunne fx være, hvis du søger en fremtrædende post i en politisk eller homoseksuel forening.

Derudover er udgangspunktet, at arbejdsgivere ikke bør spørge ind til personlige forhold – som fx, om du planlægger familie snart, har handicappede børn, der kræver meget pleje, eller om du overvejer adoption.

Kia Dollerschell oplever heller ikke arbejdsgivernes spørgsmål som den største udfordring, men ser mere et problem med ansøgerne selv, der ofte lader sig rive med af stemningen og fortæller frit fra leveren.

”Folk til jobsamtaler kan godt komme til at fortælle mere, end de bør. Der er jo tit en både god og afslappet stemning, og her kan man jo godt komme til at fortælle om ting, man ikke burde oplyse om. Husk at en jobsamtale ikke er en hyggesamtale. Så pas på hvad du siger, og hold dig til at tale om ting, som du er tryg ved, at alle får at vide,” siger Kia.