AnsøgningJobsøgningKarriere

Ikke nok jobsøgere sætter fokus på in­ter­kul­tu­rel­le kom­pe­ten­cer

Der er ingen tvivl om, at det er blevet sværere at finde arbejde. Ikke nok med at vi har været igennem en finanskrise, men udbredelsen af internettet har givet arbejdsgivere endnu større mulighed for at finde kvalificeret arbejdskraft både inden og uden for landets grænser.

Det bliver derfor hele tiden vigtigere at sætte fokus på dig selv som et brand, du skal sælge til arbejdsgivere for at forsikre dem om, at du er den rette kandidat for en given stilling.

Som verden bliver mere globaliseret dag for dag, og forskellige kulturelle dimensioner bliver integreret i vores dagligdag og arbejdspladserne, er det vigtigt at sætte fokus på kernekompetencer, som arbejdsgivere søger efter hos medarbejdere i dag.

En af de ting, der har fået stigende betydning på arbejdspladser i dag er, som titlen indikerer; interkulturelle kompetencer. Dette er et forholdsvis nyt krav til mange jobs i de seneste år og stammer fra masseglobalisering af erhvervslivet.

Værdien af interkulturelle kompetencer på arbejdspladsen

Interkulturelle færdigheder er et ”buzzword” i uddannelses- og arbejdsmiljøer, men hvordan værdsætter arbejdsgiverne sådanne færdigheder? Og hvilke specifikke færdigheder er arbejdsgiverne faktisk på udkig efter?

Vi kommer alle fra forskellige kulturelle baggrunde, og kultur er noget, der sidder dybt i os alle, uden at vi ved det. Det er den måde vi agerer, tænker og taler. For at kunne fungere i et arbejdsmiljø, hvor forskellige dimensioner af kulturer eksisterer, bliver man nødt til at forstå og værdsætte hinandens forskelligheder.

Interkulturel kompetence er evnen til at kunne arbejde effektivt med andre kulturer gennem en forståelse af de holdninger og skikke andre lande eller organisationer har. Det handler også om at holde et åbent sind, når man beskæftiger sig med mennesker fra forskellige kulturer.

Mens erhvervslivet bliver mere og mere internationaliseret, er det ikke ualmindeligt at håndtere og arbejde med forskellige kulturer. Virksomhederne er nødt til at kommunikere og arbejde sammen for at nå forretningsmål, hvilket er grunden til at interkulturelle kompetencer er så vigtige for arbejdsgivere og derved også altafgørende for arbejdstagere.

Dette er også grunden til at uddannelse i tværkulturelle færdigheder anses for nyttigt for alle, der arbejder i et internationalt eller multikulturelt miljø, for eksempel den offentlige sektors personale såsom læger og sygeplejersker, samt forretningspersonale, der arbejder med kolleger eller kunder fra forskellige kulturelle baggrunde. Tværkulturel kompetencetræning øger folks kvalifikationer, og derfor fremtidige beskæftigelsesmuligheder ved at give dem selvbevidsthed og tillidsskabende øvelser. Ud over dette udvikler det 'people skills' som betyder evnen til at håndtere mennesker med følsomhed og empati.

Hvad er de vigtigste kriterier for at være interkulturelt kompetent, og hvordan kan du forbedre denne kompetence?

Grundlaget for at erhverve interkulturelle kompetencer har været der stort set fra den dag du blev født. Dine forældre og omgivelser har spillet en vigtig rolle i at lære dig værdier som tolerance, respekt og loyalitet over for andre kulturer. Desuden bør du i løbet af dine skoledage allerede have modtaget "interkulturelt input", for eksempel i geografi eller historie, hvor du sikkert på den ene eller den anden måde har fået en basal viden om andre lande og skikke.

Derudover kan studieophold i udlandet, rejser, udstationering igennem arbejde, interaktion med andre nationaliteter, være med til at sætte kursen for en ledelseskarriere i et internationalt miljøsæt. Derudover er frivilligt arbejde også en god måde at opnå interkulturelle færdigheder samt yderligere forbedre dit CV. Igennem frivilligt arbejde kan du opnå vigtige kulturelle kompetencer fra bl.a. projektarbejde, team-working og general interaktion med forskellige folk fra diverse kulturer, som alt sammen styrker din måde at omgås og arbejde sammen med andre mennesker. Et ophold i udlandet kan være meget værdifuldt for dig – men i sidste ende vil succesen afhænge af dit eget initiativ.

 • Interkulturelle kompetencer, der har vist sig at være vigtige for arbejdsgivere er:
  • Evnen til at forstå forskellige kulturelle kontekster og synspunkter
  • Demonstration af respekt for andre
  • Kendskab til fremmedsprog
 • Og disse færdigheder er højt værdsat, fordi medarbejdere med dem:
  • Kan nemmere indbringe nye kunder
  • Fungerer godt inden for forskellige teams
  • Understøtter et godt brand og omdømme for deres organisation

Web 3.0 har medvirket til globalisering og slørede landegrænser, samt gjort det nemmere og mere bekvemt at kommunikere med mennesker rundt omkring i verden. Hvad enten det er over Skype, blogs, hjemmesider eller sociale medier, kan alle disse medier være med til at udvide dit interkulturelle netværk samt give dig essentielle interkulturelle kompetencer, som din næste arbejdsgiver søger efter. Endvidere er det vigtigt at huske, at kulturelle forskelle langt fra kun ligger forbi landegrænser; selv indenfor landets grænser finder du flere dimensioner af kultur og normer.

Hvad har du allerede af indsamlede erfaringer i udlandet? Har du andre ideer til, hvordan du kan fremme interkulturelle kompetencer?

Indlægget er skrevet af digital markedsføring specialist Sarah Tramm på vegne af Vistaprint.dk. Vistaprint er en international virksomhed, med kontorer i hele verden. Vistaprint specialiserer sig i markedsføringsmaterialer, som visitkort, flyers og hjemmesider for små-og mellemstore virksomheder.

Læs også