Karriere

Har du været på kant med loven? Mange iværk­sæt­te­re har ...

Ifølge en amerikansk undersøgelse er der langt større sandsynlighed for, at iværksættere har været i politiets søgelys som teenagere eller unge voksne – end hvis man kigger på almindelige lønmodtagere.

Det kræver risikovillighed. Selvsikkerhed. Tro på sig selv. Som iværksætter er det helt nødvendigt med en række vigtige karaktertræk for at få succes. Nu viser en undersøgelse fra USA, at iværksættere, som rent forretningsmæssigt har vind i sejlene, ofte har en kriminel fortid som småkriminelle teenagere. Sammenligner man med almindelige lønmodtagere, er der dobbelt så mange iværksættere, der har begået tyverier, mens de var mellem 15 og 22 år.

Ifølge Inc.com, der er en iværksætterhjemmeside, kommer afsløringen fra økonomiprofessor Ross Levine fra Haas School of Business i Californien, der sammen med en kollega har undersøgt, hvad der kendetegner succesfulde iværksættere.

Forskningen bygger på amerikanske data, hvor man siden 1979 har interviewet knap 13.000 personer, der dengang var mellem 15 og 22 år – og fulgt dem løbende. ”Idet iværksætteri indebærer innovation, indebærer det også, at man gør noget anderledes og ikke gør præcis, hvad man får besked på,” siger Ross Levine til Inc.com.

De udfordrer normerne

Karaktertræk som at komme i problemer, tage stoffer og håndtere udfordringer med vold, viser et individ, der sandsynligvis ikke følger normerne. En, som tænker ud af boksen og er aggressiv i et konkurrerende marked, lyder det fra Ross Levine.

Christian Vintergaard, der er administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise – kan godt genkende et karaktertræk som risikovillighed hos de unge, han møder, med egen virksomhed. ”Det er kendetegnende for mange iværksættere, at de er selvsikre. De har en stor tro på sig selv og på, at deres idéer holder. De opsøger muligheder, som ingen andre har set, og på den måde kan man godt sige, at de udfordrer normerne,” siger han til Djøfbladet.

Han kan dog ikke umiddelbart genkende koblingen mellem decideret kriminelle handlinger, fordi han mener, at man som kriminel gør noget dumt uden tanke for konsekvenserne. De iværksættere han møder, er derimod meget bevidste om, at de tager en risiko – inden for lovens rammer.

Flere danske indvandrer-unge iværksættere

På Ivaerksaetteren.dk skrev Søren Hougaard, der selv er iværksætter, direktør og aktiv investor, tilbage i 2005, at alle taler om innovation og foretagsomhed. Men hvor skal den egentlig komme fra, er hans store spørgsmål. Hans kommentar ”Det marginale menneske” viser dog i høj grad, at der formentlig ikke bare kan trækkes en parallel mellem amerikanerne og danskerne i deres måde at forholde sig til iværksætteri på.

”Sagen er, at man skal lede i et lands værdisystem, hvis man skal forstå, hvorfor iværksættelse trives bedre i nogle geografiske områder og kulturer end i andre. Det er værdisystemet, der skal forandres, hvis vi ønsker mere innovation og langsigtet velfærd,” skriver Søren Hougaard med hentydning til Danmark og danskerne.

Han bekræfter kun Ross Levines kommentar om, at iværksætteri indebærer, at man gør noget anderledes:

”I Danmark er iværksættere fortsat på mange måder marginale. Blandt iværksættere er indvandrere overrepræsenteret, og mange andengenerationsindvandrere (drenge) har selvstændighed som et klart mål. Det marginale menneske er ikke pr. definition udstødt, men normbryder. En outsider, er ikke socialt dybt integreret i samfundskonventioner, føler sig ikke så bundet af holdninger og værdier,” skriver Søren Hougaard blandt andet.

Vil gerne, men tør ikke

Han refererer til en analyse, foretaget af Aalborg Universitet, hvor de unge blev spurgt, om de ønskede at blive selvstændige. Mange ville gerne, men de svarede, at de ikke turde, når det kom til stykket.

”Det marginale menneske har lettere ved at træde ud og afvige, fordi tabet af fællesskab er relativt begrænset. De studerende i Aalborg oplever, at de ville miste fællesskabet og blive marginaliserede – hvis de forlader flokken, rollen, modellen – uanset om de får succes eller fiasko,” lyder det fra Søren Hougaard på Ivaerksaetteren.dk.

Meget tyder altså på, at undersøgelsen og teserne holder stik: Det kræver, at man træder ud fra flokken og gør noget anderledes, hvis man vil være iværksætter – både her i Danmark og i USA. Om de danske succesrige iværksættere så også, dobbelt så ofte har haft en kriminel fortid som unge, hvis man sammenligner med almindelige lønmodtagere, det står stadig ubesvaret.