Øvrigt

Fald i jobs inden for hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen på Fyn

Generelt er der på landsplan god fremgang i antallet af jobs inden for hotel- og restaurationsbranchen. På Fyn ser det dog anderledes ud.

Der har været masser af optimisme de senere år inden for hotel- og restaurationsbranchen, som fra 2008 til 2015 har oplevet en jobfremgang på 16 procent. På Fyn ser statistikken dog helt anderledes ud: Ifølge standby.dk er antallet af fuldtidsbeskæftigede i hotel- og restaurationsbranchen faldet med 17 procent i samme periode. I Middelfart Kommune har faldet været på fire procent. I en artikel på fyens.dk fremgår det, at der siden 2008 er skabt over 8.000 fuldtidsstillinger i branchen, men at successen stort set er gået uden om Fyn, hvor der kun er skabt 175 nye job i den samme periode.

Nyborg er ifølge artiklen det eneste sted på Fyn, hvor der rigtig er sket noget på jobfronten på Fyn – her har der været en fremgang i antallet af stillinger på 33 procent fra 2008 til 2015.

Alle er overraskede over tallene

Thomas Kastrup, der er forretningschef for det fælles fynske turistsamarbejde Destination Fyn Klyngen, kender ikke svaret på, hvorfor Fyn ikke er fulgt med resten af landet, men han har to mulige forklaringer: Den ene er, at mange af turistvirksomhederne på Fyn er meget små, hvilket betyder, at de ikke straks ansætter nye medarbejdere, når omsætningen stiger. En anden forklaring kan ifølge fyens.dk være, at den første del af perioden var hård for branchen på grund af finanskrisen og et fald i turismen.

”Det har gjort det svært for branchen at investere. Og det er især ved opførelse af ny kapacitet, at der skabes nye stillinger,” siger Thomas Kastrup til fyens.dk.

Fyens Stiftstidende har talt med mange i branchen og i kommunen – og alle er overraskede over tallene, men ingen kan give nogen forklaring på dem. På fyens.dk fremgår det, at de mange konferencehoteller i Odense for eksempel melder om et stigende antal overnatninger, og at kommunens job- og vækstcenter knokler på for at skaffe nok arbejdskraft til dem.

Generelt er danske restauranter store jobskabere

I 2014 skrev vi her på jobindex.dk i artiklen - ”Danske restauranter er de helt store jobskabere” - at der var blevet skabt 7.500 jobs inden for den danske restaurationsbranche siden finanskrisen, hvilket er mere end i nogen anden branche i den private sektor. I restauranternes brancheorganisation Horesta forventer man, at udviklingen vil fortsætte de kommende år:

”Udbuddet er simpelthen blevet større. Forbrugerne har mere at vælge imellem, og det har altså givet øget vækst og dermed øget beskæftigelse,” siger HORESTAs direktør, Katia K. Østergaard, i artiklen.

Ifølge hende går vi mere og mere ud, og forbruget bliver samtidig højere og højere, når vi gør det. ”Vi ønsker kvalitet, og vi ønsker det gode produkt, og det gælder i særdeleshed også for de udenlandske turister,” som hun siger.

Det er de lavtlønnede jobs, der er i vækst

Det er dog ikke alle, der ser så positivt på den generelle jobfest inden for hotel- og restaurationsbranchen. Jens Jonatan Steen – analysechef i centrum-venstre tænketanken Cevea – har tidligere i en artikel på jobindex.dk udtalt, at servicejobbene afløser de vellønnede job, når man ser på det store billede for beskæftigelsen i Danmark.

”Når de job forsvinder – de gode vellønnede job i den klassiske produktion – så kan vi i vores analyse se, at de job, der opstår, i stedet for er inden for lavtlønsbrancher for eksempel inden for hotel- og restaurationsbranchen,” siger han i artiklen og tilføjer, at det selvfølgelig er bedre end, at der slet ikke opstår nye job, der kan erstatte de tabte.

”Men vi burde kunne gøre det endnu bedre, for hvis den udvikling fortsætter, så vil vi få en langt større polarisering af arbejdsmarkedet med langt større lønulighed end i dag. Den store risiko er, at vi får flere arbejdende fattige i Danmark,” siger han på jobindex.dk og tilføjer, at vi allerede har set den første bølge af arbejdende fattige herhjemme, selv om mange ikke tror det.