Jobglæde

Få års arbejde med støj kan livsva­rigt skade din hørelse

Omkring halvdelen af dem, der har arbejdet i støj et års tid eller mere, har en høreskade. Det vurderer Dansk Metal, som råder til, at man reagerer hurtigt, hvis man har mistanke om, at man har fået en høreskade på grund af sit arbejde.

”Det er en vældig belastning og meget generende – ikke kun på arbejdet men også i privatlivet. Man har svært ved at deltage i en samtale, og måske skal man til at bruge høreapparat i en ung alder,” siger Peter Poulsen og tilføjer, at høreskader er en udfordring for mange af Dansk Metals medlemmer.

Peter Poulsen er ansvarlig for arbejdsskadeområdet i Dansk Metal, hvor man vurderer, at omkring halvdelen af dem, der har arbejdet i støj i relativt få år, har en høreskade.

”Vi tror, at der er mange af vores medlemmer, som går rundt med en hørelidelse, men som ikke er opmærksomme på, at det kunne skyldes deres arbejde. De har aldrig fået det anmeldt, og dermed har de ikke fået den erstatning, som de reelt har krav på,” siger Peter Poulsen.

Arbejder du i larm?

Der er klare regler for, hvor høj decibelen må være på arbejdspladsen. Den må ikke overstige 85 decibel, og har man mistanke om, at den alligevel gør det, skal man ifølge Peter Poulsen gå direkte til sin arbejdsgiver, eller man kan vælge at gå gennem arbejdsmiljørepræsentanten for at få gjort noget for at få støjen ned.

”Det er også vigtigt, at man bruger de hjælpemidler, der formentlig er på arbejdspladsen som høreværn, hørepropper og lignende for at beskytte sin hørelse. Det er faktisk ikke altid, at man selv opdager, at man går i larm – det gælder især, hvis man arbejder et sted, hvor det ikke er en selv, der laver larmen. Der har man en tendens til ikke at beskytte ørerne,” siger Peter Poulsen og tilføjer, at der eksisterer mange gamle sager fra især værftsindustrien, som netop er et eksempel på det.

Reagér på din mistanke

Peter Poulsen råder til, at man reagerer så snart, man tror, at man har fået en høreskade på grund af sit arbejde.

”I det øjeblik, at man oplever, at man mister detaljer og føler, at der er noget galt med ens hørelse, så skal man ikke gå og vente på at gå til lægen. Kontakt lægen, så der kan blive sat en undersøgelse i gang.”

Undersøgelsen skal vise, om hørenedsættelsen skyldes arbejdet, og ifølge Peter Poulsen er der nogle helt konkrete regler for, hvad der skal til for at få anerkendt en høreskade.

”Det kan godt være op ad bakke at få anerkendt en hørelidelse. Hvis man kommer op i årene, får de fleste aldersbetingede problemer med hørelsen. I dag har man dog måleudstyr, der kan gå ind og måle, hvor på ens hørelse, der er problemer og som regel afklare, om skaderne skyldes arbejde eller alder,” siger Peter Poulsen.

En diagnose om en mulig arbejdsbetinget høreskade skal være stillet på grundlag af et karakteristisk audiogram og oplysninger om kraftig støjudsættelse på arbejdet i mindst fem år.

Ifølge arbejdsskadesikringsloven skal man anmelde arbejdsskaden senest et år efter, at man er blevet opmærksom på den. Man kan selv anmelde skaden, eller man kan få sin læge til at gøre det.

Læs også