OpsigelseØvrigt

Dobbelt så mange forsikret mod ledighed

Siden 2011 og frem til 2014 er antallet af danskere, der er omfattet af en privat tillægsforsikring mod arbejdsløshed, fordoblet.

188.261. Så mange var i 2014 forsikret af en privat tillægsforsikring mod arbejdsløshed – hvorimod der kun var 95.552 tilbage i 2011. En fordobling på ganske få år.

Det kan hurtigt få en til at tro, at mange helt privat sidder og konkluderer, at den forsikring ville være en god idé for lige præcis dem – det er i hvert fald den tanke, Stine Rasmussen, der er adjunkt på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, har haft.

”Forklaringen ligger dog mere i, at nogle fagforeninger – blandt andet HK Stat og HK Kommunal – har valgt at tegne kollektive, obligatoriske forsikringer for deres medlemmer. Så sådan som jeg ser det, er stigningen mere et udtryk for, at de fagforeninger ønsker at give deres medlemmer den ekstra tryghed,” siger Stine Rasmussen, der mener, at man bør veje for og imod de private tillægsforsikringer, hvis man ikke er med i en fagforening, der tilbyder det.

For nogle kan det give god mening, for andre kan det eksempelvis være for dyr en forsikring at have i forhold til ens løn.

Dagpengene er utilstrækkelige

Stine Rasmussen har som en del af et større forskningsprojekt været med til at undersøge lønforsikringerne, og her er der blandt andet blevet spurgt til den økonomiske tryghed, som er i dagpengesystemet.

”40 procent mener ikke, at den er tilstrækkelig – og det er derfor en ret stor del, der oplever utryghed og altså har behov for en ekstra økonomisk sikkerhed – og det kan de finde i tillægsforsikringerne,” siger Stine Rasmussen og understreger, at de forsikringer, der er tale om, er tillægsforsikringer, som supplerer dagpengene.

Hun mener i øvrigt, at opblomstringen af de private tillægsforsikringer skyldes en kombination af flere ting – og altså blandt andet, at flere fagforeninger ser det som en god idé. Derudover mener hun, at en del af forklaringen ligger i finanskrisen, og at flere mistede deres job der. Samtidig – under krisen – blev dagpengeperioden halveret, og det har været en kombination, der har fået utrygheden frem blandt lønmodtagerne.

Kan rokere ved fleksibelt arbejdsmarked

3F er en af de fagforeninger, der ikke tilbyder tillægsforsikringen, og her er man direkte modstander af den: Man mener, at det er en glidebane mod privatisering. Så vidt vil Stine Rasmussen dog ikke gå:

”Jeg kan godt forstå argumentet, men når jeg kigger på tallene, så er omkring 10 procent af dem i a-kasserne forsikrede, og 12 procent overvejer det. Det er altså ikke størstedelen, der overvejer det, og dermed mener jeg ikke, at man kan tale om en glidebane. Det er i bund og grund nok et holdningsspørgsmål,” siger hun og tilføjer, at der dog er god grund til at tage vores tanke om et meget fleksibelt arbejdsmarked op til revision, når flere går hen og tegner en privat forsikring mod arbejdsløshed.

”Det er nemt at skifte job i Danmark, og det er nemt at opsige os – og så har vi dagpengesystemet at falde tilbage på. I Danmark har vi accepteret, at det er nemt at fyre os, fordi vi har den sikkerhed. Hvis dagpengesystemet ikke giver os nok sikkerhed, så kan det måske godt betyde noget for fleksibiliteten den anden vej,” siger Stine Rasmussen og tilføjer, at man rent faktisk har set en konsekvens af det i og med, at flere og flere faglige organisationer er begyndt at ville have opfyldt flere krav i ansættelsen, så medarbejderne er sværere at få fyret.

De dynamikker mener hun, at man skal være opmærksom på, fordi mange ikke har indrettet sig efter, at vi bliver fyret i morgen – selv om hun mener, at man alligevel bør gøre sig overvejelsen:

Hvordan er du stillet økonomisk, hvis du bliver fyret i morgen? Hvor lang tid vil du tro, der går, før du kommer i job igen? Det er spørgsmål, som er værd at tage med i overvejelserne – inden du beslutter dig for at få en privat tillægsforsikring eller ej.