Jobsøgning

Det græn­se­lø­se arbejde har ramt so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne

Hver fjerde socialrådgiver mener, at deres job går ud over privatlivet. Det bekræfter, at det grænseløse arbejde ikke kun er et akademiker-fænomen.

Socialrådgiverne er blandt de faggrupper, som er allerhårdest ramt af det grænseløse arbejde: Hver fjerde socialrådgiver mener, at jobbet går ud over privatlivet. Det viser en undersøgelse fra FTF – hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Majbrit Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening, mener, at netop de tal vidner om, at det grænseløse arbejdsliv ikke længere er reserveret det akademiske arbejdsliv:

”Det har det været i mange år, men vi har også problemet blandt socialrådgivere. Det har vi nok altid haft i en eller anden form, for socialrådgivere er typisk mennesker, som brænder rigtig meget for deres arbejde og derfor risikerer at tage det med hjem. Det kan være svært at lægge fra sig,” siger Majbrit Berlau og tilføjer, at socialrådgiverne er uddannet og trænet i at kunne håndtere den følelsesmæssige grænseløshed – og at man derfor ikke tidligere har oplevet grænseløsheden som et problem.

”Der, hvor det bliver et problem, er når arbejdsgiverne lukrerer på den grænseløshed – og der ikke bliver taget hensyn til, at der er ressourcer nok. Vores undersøgelser gennem rigtig mange år viser, at socialrådgiverne sidder med alt for mange sager – og bag hver sag gemmer der sig et menneskeliv. Hvis man sidder med alt for meget, så er der ikke længere kun tale om grænseløshed rent følelsesmæssigt men også opgavemæssigt, hvor en del af de ekstra opgaver jo også kan være følelsesmæssigt udfordrende,” lyder det fra Majbrit Berlau, der mener, at når man derudover oplever en del af arbejdet som unødvendigt i form af voldsom dokumentering, så går det galt, og så ender det med stress.

Det er ikke din skyld

Selv om man som socialrådgiver er den, der i sidste ende står med problemet, hvis man er for overbebyrdet – og er nødt til at involvere sin fritid for at kunne nå sit arbejde – så mener Majbrit Berlau ikke, at man skal tro, at det er ens egen skyld.

”Det er ledelsen, der har ansvaret for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de opgaver, de giver – og den tid, der er til dem – og ikke den enkeltes. Det er et ledelsesansvar at sikre, at folk ikke bliver syge af at gå på arbejde,” siger hun og tilføjer, at man skal henvende sig til sin arbejdsmiljørepræsentant dér, hvor man er ansat, hvis man oplever, at det grænseløse arbejde tager overhånd.

Ifølge Majbrit Berlau er det typiske billede, at er man selv stresset og presset, så er ens kollegaer det som regel også, og derfor er man ofte ikke alene.

Særligt inden for de seneste 10-15 år

Ifølge formanden for Dansk Socialrådgiverforening er det særligt inden for de seneste 10-15 år, at det grænseløse arbejde har gjort sit indtog blandt socialrådgivere.

”Det skyldes blandt andet det faktum, at vi har fået flere opgaver, og at der ledelsesmæssigt bliver tænkt mere økonomi end kvalitet. Derudover oplever mange, at de bruger 80 procent af deres tid på bureaukrati i stedet for at bruge tiden på rådgivning af mennesker. Det er sindssygt frustrerende,” siger Majbritt Berlau og tilføjer, at socialrådgiverne i de seneste år desuden i højere grad oplever at blive udsat for vold og trusler i de meget komplekse sager.

Det er ikke noget, hun kan dokumentere, men hun oplever klart, at det er blevet mere i orden at true myndighedspersoner og tale grimt, end det har været tidligere, og det er også noget, der kan presse socialrådgiverne.